Log in

Дендюк Михайло Володимирович

DendukДоцент кафедри, кандидат технічних наук. Доцент.

Заступник завідувача кафедри.

Освіта

У 1989 році закінчив Львівський політехнічний інститут (м.Львів) за спеціальністю "Конструювання та виробництво радіо-електронної апаратури".

Посада, наукові ступені та звання:

Наукова ступінь - кандидат технічних наук.

Наукове звання - доцент.

Тема кандидатської дисертації: ”Математична модель двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння”.

Рік захисту – 2008. 

Посада - доцент кафедри.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямами: Моделювання та оптимізація тепломасообмінних і деформаційно-релаксаційних процесів у деревині. ІТП еколого-економічних систем.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом 06.05.101 Комп'ютерні науки. Читає курси лекцій, веде практичні заняття з дисциплін:

  • Організація баз даних.
  • Автоматизовані системи моделювання об'єктів і процесів.
  • Інформаційні технології проектування еколого-економічних систем.
  • Методи та системи штучного інтелекту.

Список науково-методичних праць: Google   

Наукові публікації
НазваХарактер РоботиВихідні ДаніСпівавтори
2017
36. Комп'ютерна схемотехніка Навчальний посібник Львів, видавництво "Магнолія", 2017 – 325 с. Соколовський Я.І., Пірко І.Б., Кенс І.Р., Яцишин С.І.
35. Система класифікації наукових статей матеріали конференції

Збірник наукових статей за матеріалами доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми засто­сування інформаційних технологій право­охоронними структурами України та вищими навчальними закладами зі специфічними умовами навчання». –  22 грудня 2017 р. / Львів: ЛьвДУВС, 2018. – С. 267-271

Дендюк І.М., 
Процик Ю.С
2016
34. Математичне забезпечення для моделювання хімічного забруднення ґрунтів матеріали конференції ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії ІТ&І», Київ, КПІ, 8-10 листопада. – с. 19-20. Бежнар Я.С.
2015
33. Комп'ютерне моделювання забруднення повітря промисловими об’єктами на прикладі Миколаївського цементного заводу матеріали конференції Проблеми застосування інформацій¬них технологій, спеціальних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі. Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 17 грудня 2015. Ковалик В.П.
32. Дослідження впливу еліптич-ності поперечного перерізу тор¬ця колоди хвойних порід на ефек¬тивність виходу радіальних пиломатеріалів стаття Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 255 266. Коширець С.І.,
Грицюк Ю.І.
2014
31. Побудова моделі та опрацювання інформаційних потоків на прикладі деревообробного підприємства матеріали конференції Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі. Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 26 грудня 2014. Кушпіт М.А.
30. Інформаційна система моделювання забруднення повітря автотранспортом матеріали конференції Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі. Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 26 грудня 2014. Онукевич В.В.
2013
29. Математичне моделювання розповсюдження забруднювальних речовин у річках матеріали конференції Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі. Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 26 грудня 2014. Онукевич В.В.
28. Моделювання систем в середовищі GPSS World Навчаль¬ний посібник Львів, «Новий світ-2000», 2013 – 358 с. Соколовський Я.І., Шабатура Ю.В., Виклюк Я.І., Крошний І.М.
2010
27. Дослідження кроку дискретизації методу скінченних елементів під час моделювання розподілу вологи у деревині внаслідок сушіння стаття Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць, - Львів, НЛТУ України, 2012. Вип. 22.15 – c.170-173 Сало М.Ф., Каратник Ю.І
26. Mathematical modeling of stressed-strained relaxation fields in wood drying process стаття Наукові нотатки Луцького національного технічного університету. Вип.. 27, 2010 р., с. 4-10. Dendjuk M.V.
Bakalets A.V.
Zdolbinskyy A.P.

25.

Розроблення системи автоматизованого проектування сушильних камер засобами COSMOS FlowWorks

стаття

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць, - Львів, НЛТУ України, 2010, ст. 283-290

Варениця М.С., Прусак Ю.В., Соколовський Я.І.

24.

Аналіз впливу зв’язку перенесення тепла і вологи на напружено-деформівний стан у деревній пластині.

стаття

Науковий вісник: Збірник  науково-техніч­них праць. – Львів, НЛТУ України, 2010, Вип. 20.12, стор. 309-314.

Борецька І.Б.,
Соколовський Я.І.

2009

23.

Mathematical modeling of the twodimensional moistural and viscoelasticity states of wood the process of drying

тези

Міжнародна конференція міжнародної академії наук  про деревину LAWS-2009, 15-21.06.2009, Санкт-Петербург

Sokolovskyy Ya.
Bakaletz A.

2008

22.

Математичне моделювання двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння

стаття

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. 2008, Вип..7.

Соколовський Я.І.

2007

21.

Моделирование деформационно-релаксационных процессов в древесине во время сушки

стаття

Известия ВУЗ России «Лесной журнал», 2007 №1

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.

20.

Математичне моделювання деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів

тези

46 Міжнародний семінар „Моделирование в комп’ютерном материаловедении”, Одеса 26-27.04.2007

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.
Бакалець А.В.

19.

Modeling deformation of wood with changeable potentials of mass heat transfer

тези

IV International Conference “Porous Materials” (Theory and Experyment), lviv 18-22.09.2007

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.

18.

Математичне моделювання деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів у гігроскопічних матеріалах

тези

XIV Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”, 2-4.10.2007 Львів

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.
Бакалець А.В.

17.

Modeling deformation of wood with changeable potentials of mass heat transfer

тези

International Conference of computer science and information technologies CSIT” 2007, IFEE Lviv

Соколовський Я.І.
Бакалець А.В.

16.

Програмний комплекс для моделювання напружено-деформівного стану деревини у процесі сушіння

стаття

Науковий вісник: Зб.наук.-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2007. – Вип.17.8.

Соколовський Я.І.

2006

15.

Математичне моделювання деформативності деревини і деревних композитних матеріалів із змінними потенціалами тепломасоперенесення

тези

45-ий міжнародний семінар з моделювання та оптимізації композитів  - МОК – 45 Одеса, 28-29. 04.2006

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.
Бакалець А.В.
Петрів О.М

14.

Вплив геометричних розмірів пиломатеріалів на напружено-деформівний стан у процесі їх сушіння

стаття

Науковий вісник: Зб.наук.-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2006. – Вип.16.2.

Соколовський Я.І.

13.

Спосіб неруйнівного контролю вимірювання та контролю напруженого стану гігроскопічних матеріалів у процесі гідротермічної обробки

патент

№ 15188, В27К1/00. Опубл. 15.06.2006. Бюл. №6

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.

12.

Вплив параметрів агента сушіння на вологісний і напружено-деформівний стан пиломатеріалів у процесі гідротермічної обробки

стаття

Науковий вісник: Зб.наук.-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2006. – Вип.16.6.

Соколовський Я.І.

11.

Влияние основных факторов процесса сушки на напряжонно-деформированое состояние древесины

стаття

Сборник научных трудов БГИТА. Вып. 16, 2006

Соколовський Я.І.

10.

Моделювання зв’язку тепломасоперенесення з деформативністю і міцністю деревини

стаття

Промислова гідравліка і пневматика 2006, №3, 13

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.

2005

9.

Математичне моделювання деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних полів у технологічних процесах деревообробки

тези конференції

Всеукраїнська наукова конференція „Сучасні проблеми механіки”, Львів – 2005 р.

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.
Бакалець А.В.
Петрів О.М

2004

8.

Моделювання деформаційно-релаксаційних процесів з деревині під час сушіння

стаття

Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. - Львів: УкрДЛТУ. – 2004. - Вип. 14.1

Соколовський Я.І.
Поберейко Б.П.

2003

7.

Взаємозв’язок напружено-деформівного ста­ну висушуваної деревини і параметрів зовнішнього і внтрішнього теплома­со­пе­ренесення

стаття

Математичні проблеми механіки неоднорідних структур, ІППММ ім.Я.С.Підстригача НАН України, Львів, 2003 р.

Кулешник Я.Ф.
Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.

6.

Determination and control of the lumber stressed-strained in the process of drying

матеріали  конференції

X Sympozjum suszrnictwa, Lodz, 17-19 wyresnia, 2003

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.

5.

Застосування методу кінцевих елементів для розрахунку нестаціонарних полів вологоперенесення з висушуваній деревині

стаття

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Вип.28, 2003 р.

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.

4.

Численное моделирование методом конечных элементов полей влажности древесины с учетом анизотропии ее свойств

стаття

Лесной комплекс: состояние и перспективы развития // Сборник научных трудов БГИТА, г.Брянск, Вып.6, 2003.

Соколовський Я.І.
Поберейко Б.П.
Кулешник Я.Ф.

2002

3.

Результати експериментальних досліджень повзучості та складових деформацій деревини в поперек волокон

стаття

Лісове господарство, лісова паперова і деревообробна промисловість. Вип. 27, 2002 р.

Соколовський Я.І.

2.

Аналіз напружено-деформівного стану та диференціальної усадки в період регулярного режиму процесу сушіння

стаття

Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. - Львів: УкрДЛТУ. – 2002. - Вип. 12.8

Соколовський Я.І., Поберейко Б.П.

1.

Розрахунок напружено-деформівного стану висушуваної деревини зі змінним вологовмістом

стаття

Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. - Львів: УкрДЛТУ. – 2002. - Вип. 12.8

Соколовський Я.І., Поберейко Б.П.

Методичні публікації

НАЗВА

ХАРАК­ТЕР РОБОТИ

ВИХІДНІ ДАНІ

СПІВАВ­ТОРИ

1

Організація баз даних і знань

Конспект лекцій

[Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=91 (дата звернення 1.03.2017). – Необхідна авторизація.

-

2

Організація баз даних і знань

Лабора­торний практи­кум

[Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=91 (дата звернення 1.03.2017). – Необхідна авторизація.

Флуд Л.О.

3

Методи і системи штучного інтелекту

Конспект лекцій

[Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=19 (дата звернення 1.03.2017). – Необхідна авторизація.

-

4

Методи і системи штучного інтелекту

Лабора­торний практи­кум

[Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=19 (дата звернення 1.03.2017). – Необхідна авторизація.

Нечепуренко А.В.,

Поберейко С.Б.

5

Автоматизо­вані системи моделювання об'єктів і процесів

Конспект лекцій

[Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=202 (дата звернення 15.05.2017). – Необхідна авторизація

-

6

Автоматизо­вані системи моделювання об'єктів і процесів

Лабора­торний практи­кум

[Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=202 (дата звернення 25.05.2017). – Необхідна авторизація

-

 

 

Останнє редагуванняСереда, 16 травня 2018 10:09