Log in

Яцишин Світлана Іванівна

YatsyshinДоцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

 

Освіта

У 2005 році закінчила Національний лісотехнічний університет України (м.Львів) за спеціальністю "Автоматизація виробничих процесів і компютеро-інтегровані тенології".

Посада, наукові ступені та звання:

Посада - доцент кафедри.

Науковий ступінь - кандидат технічних наук.

Тема кандидатської дисертації: „Моделі та засоби вдосконалення процесу розкрою колод хвойних порід на пилопродукцію для столярного виробництва”, 2011р. 

Сфера наукових інтересів:

Вчена веде дослідження за напрямами: Математичне моделювання в інформаційних системах, моделювання технологічних процесів. Автоматизація технологічної підготовки виробництва.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Читає курси лекцій, веде практичні занняття з дициплін:

  • Автоматизація проектування інформаційних систем.
  • Управління ІТ-проектами.
  • Об'єктно-орієнтоване програмування.
  • Основи  WEB-дизайну.

Список науково-методичних праць: Google   

НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні Дані Співавтори
2015
35. Determination of the Limiting Stress State in the Timber with the Gradient Humidity Fields стаття  фахове PRO LIGNO. – Brasov, Romania. Vol.11. № 1. – p. 12‑17

Pobereyko B.P.,
Flud L.O.,
KoshyretsS.I.

34. Computer simulation of deformation processes in polyvinyl acetate adhesive joints of wood стаття  фахове Технічні вісті: Науково-публіцис-тичний часопис "Львівська політехніка". Львів: Видавни-цтво НУ"Львівська політехніка". - 2015/ 1(41), 2(42). – С. 50‑52. Kshyvetsky B.Y.,
 Koshyrets S.I.
33. Дослідження впливу еліптичності попере-чного перерізу торця колоди хвойних по-рід на ефективність виходу радіальних пиломатеріалів стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 255‑266. Коширець С.І., 
Грицюк  Ю.І.  
Дендюк М.В.
32. Дослідження впливу розмірно-якісних характеристик колод хвойних порід на ефективність виходу радіальних пиломатеріалів. стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.8. – С. 306‑314. Грицюк  Ю.І., 
Коширець С.І.
31. Програмне забезпечення для імітаційного моделювання процесу розкрою колод на радіальні пиломатеріали стаття  фахове Науковий вісник Національного університету біоресурсів і приро-докористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво: зб. наук. праць. –  Київ: НУБіП України. – 2015. – Вип.229. – С. 347-354.

Коширець С.І.,
Крошний І.М.

30.

Mathematical modeling and simulation of the mechanical component of the fully differential capacitive MEMS accelerometer using Matlab/Simulink environment

стаття  фахове Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2015. – №. 841. – С. 61-67. Головатий А.І., 
Теслюк В.М., 
Панчак Р.Т., 
Коширець С.І.
29. Робота в середовищі PhotoShop методичні вказівки  - [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.020207 “Дизайн” / С.І. Коширець, Л. О. Флуд, кафедра ІТ . – Робота в середовищі PhotoShop. методичні вказівки для виконання лабораторних робіт.  – Львів: НЛТУ України, 2015. – с.28. Коширець С.І., 
Флуд Л.О.
28. Об'єктно-орієнтоване
програмування мовою С++
методичні вказівки  - [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” / авт. С.І. Коширець, М.Ф.Сало, Я.І. Соколовський, кафедра ІТ НЛТУ України. – Лабораторний практикум з ООП в Visual Studio. – Львів: НЛТУ України, 2015. – с.127.

Коширець С.І.,

Сало М.Ф., 
Соколовський Я.І.

27. Основи Web-дизайну методичні вказівки  - [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.051801 “Деревооброблювальні технології ” / авт. С.І. Коширець, кафедра ІТ НЛТУ України. – Лабораторний практикум. – Львів: НЛТУ України, 2015. –с.37. Коширець С.І.
26. Розроблення інформаційно-пошукової системи “Ботанічний сад НЛТУУ” тези  - [Електронний ресурс] : Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі. Збірник наук. статей за матер. доповідей наук.-практ. конференції 26 грудня 2014 року. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – С. 187-193. Коширець С.І.,
Бичинюк І.В.,
Бичинюк О.В.
25. Математичні моделі деформаційно-релаксаційних процесів з використанням похідних дробового порядку матеріали  - Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки»(ПІКТ-2015), м. Чернівці, 26-29 травня 2015 р. -с. 43-45 Соколовський Я.І.,
Москвітіна М.В.,
Борецька І.Б.,
Коширець С.І.,
Яркун В.І.
2013

24.

Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з дисципліни "Управління ІТ-проектами"

методичні вказівки

 

 НЛТУ України, Львів 2013

 -

23.

Робота в середовищі PhotoShop

методичні вказівки

 

 

 НЛТУ України, Львів 2013

 Флуд О.Л.

2010

22.

Аналіз технологій виготовлення заготовок клеєного бруса для потреб столярного виробництва

стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. . – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 87-92.

Ю. І. Грицюк

21.

Математична модель багатостадійної оптимізації процесу розкрою

тези

 

Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI '2010) : матер. Міжнар. наук. конф. –  Євпаторія. – 2010. – С.86-90.

Ю. І. Грицюк

2009

20.

Комплексне використання деревини колод хвойних порід у процесі виготовлення пиломатеріалів

стаття

 

Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 7. – С. 139-146.

Ю. І. Грицюк

19.

Моделювання вад деревини

стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.13. – С. 254-264.

Ю. І. Грицюк

18.

Математична модель оптимізації багатостадійного процесу розкрою деревини

стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.12. – С. 96-101.

Ю. І. Грицюк

2007

17.

Моделювання процесу розкрою колод хвойних порід на радіальні пиломатеріали для потреб столярного виробництва

стаття

 

Проблеми трибології : зб. наук. праць. – Хмельницький. – 2007. – С. 130-135.

Ю. І. Грицюк

16.

Застосування методів числового інтегрування для розрахунку об'ємів радіальних пиломатеріалів та відходів деревин

тези

 

Информатика и компьютерные технологии 2007 : сб. труд. третей межд. науч.-техн. конф. – Донецьк :  ДонНТУ. – 2007. – С. 137-141.

-

15.

Розрахунок об'ємного виходу пилопродукції та відповідних відходів методами числового інтегрування

стаття

 

Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2007. – Вип. 1. – С. 61-70.

Ю. І. Грицюк

14.

Методика визначення виду випиляних пиломатеріалів внаслідок розкрою колод хвойних порід розвально-сегментним способом

стаття

 

Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 5. – С. 118-127.

Грицюк Ю. І.

13.

Расчет объема обрезных пиломатериалов при раскрое бревен развально-сегментным способом

тези

 

Рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов в системе устойчивого развития : матер. межд. науч.-практ. конф. – Гомель : Ин-т леса НАН Беларуси. – 2007. – С. 155-160.

И. Грыцюк

12.

Расчет объема необрезных пиломатериалов при раскрое бревен развально-сегментным способом

тези

 

Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. труд. по итогам межд. науч.-техн. конф. – Брянск : БГИТА. – 2007. – С. 162-165.

-

11.

Дослідження виходу радіальних пиломатеріалів для різних способів розкрою

стаття

 

Лісове господарство, лісова, паперова та деревообробна промисловість : міжвідом. наук.-техн. зб. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 33. – С. 82-90.

Ю. І. Грицюк

10.

Щодо визначення раціонального способу розкрою колод хвойних порід на радіальні пиломатеріали

стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.8. – С. 83?96.

-

9.

Врахування зміщення верхнього торця колоди відносно схеми розкрою підчас визначення виду випиляних пиломатеріалів

стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.6. – С. 112?124.

Ю. І. Грицюк

8.

Щодо методики визначення виду випиляних пиломатеріалів

стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.5. – С. 88?101.

Ю. І. Грицюк

7.

Розрахунок балансу деревини підчас розкрою колод хвойних порід розвально-сегментно-кутовим способом на радіальні пиломатеріали

стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.4. – С. 108-120.

Ю. І. Грицюк

6.

Розрахунок балансу деревини внаслідок розкроювання колод на радіальні пиломатеріали розвально-сегментним способом

стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.3. – С. 149?163.

Ю. І. Грицюк

5.

Методика визначення та аналіз оптимальних схем розкрою колод на радіальні пиломатеріали

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2007. – Вип. 17.1. – С. 137?149.

Ю. І. Грицюк

2006

4.

Математическая модель расчета оптимальной схемы раскроя бревен на радиальные пиломатериалы

тези

 

Лесной комплекс: состояние и перспективы развития : сб. труд. по итогам межд. науч.-техн. конф. – Брянск : БГИТА. – 2006. – С. 155-159.

Ю.И. Грыцюк

2005

3.

Проблема ідентифікації поверхонь колод, випиляних зі стовбурів дерев хвойних порід

стаття

 

Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2005. – Вип. 4. – C. 118-124.

Ю. І. Грицюк

2.

Визначення оптимальних схем розкрою колод на тангентальні пиломатеріали

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.4. – С. 139?148.

Ю. І. Грицюк

1.

Визначення оптимальних схем розкрою колод на радіальні пиломатеріали

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.3. – С. 115?125.

Ю. І. Грицюк

Останнє редагуванняСереда, 16 жовтня 2019 22:10