Log in

Бекас Богдан Олексійович

BekasСтарший викладач кафедри

 

Освіта

У 1985 році закінчив Львівський національний університет ім. І.Франка (м.Львів) за спеціальністю "Математика".

 

Посада, наукові ступені та звання:

Посада - старший викладач кафедри.

 

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямом: Розроблення систем підтримки прийняття проектних рішень та експертних систем.

 

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Читає курси лекцій, веде практичні занняття з дициплін:

  • Інформатика та системологія.
  • Обчислюваньна математикаі програмування.
  • Комп'ютерні мережі.
  • Обчислювальна техніка і програмування.

Список науково-методичних праць: Google   

Наукові публікації
НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніСпівавтори
2018

5.

Конформні перетворення та їх застосування в інженерно-технічних дослідженнях

стаття

 фахове

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» серія фізико-математичні науки. 12 лютого 2018 р. №898, 2018р. с.69-73.

Федюк Є. М., Думанський О. І., Капран І.Д., Процик Ю. С., Сохан П. Л.

2017
4. Реалізація асинхронних обчислень під час розв’язання задач фільтрації на багатоядерних системах стаття  фахове LXXІІІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2017. – 595с. доц. М. В. Демидюк, зав. лабораторією М. С. Яджак, старший викладач Б. О. Бекас
2016
3. Проблема реалізації деяких алгоритмів цифрової фільтрації на багатоядерних обчислюваних системах стаття  фахове Дванадцята вiдкрита наукова конференцiя IМФН: Збiрник матерiалiв та програма конференцiї [«PSC-IMFS-12»], (Львiв, 2–3 червня 2016 р.) с.97-98 Яджак М.С., Федьковський П.О.
2. Пружний та гранично - рівноважний стан пластинчастого елементу конструкції з криволінійним отвором при дії зосереджених сил стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України. Вип.. 26.1, 2016 доц. О. І. Думанський, доц. Ю. С. Процик
2014
 1. Апаратні засоби реалізації паралельно-конвеєрних алгоритмів цифрової фільтрації з використанням адаптивного згладжування стаття фахове Науковий вісник НЛТУ України, Вип.6. 2014р. 335-344 М.С. Яджак, М.І. Тютюнник
Методичні публікації
2016
3. «Matlab в чисельних методах”. Лаборат. практикум з вик. матем. пакету серед. Matlab для вик. лабораторних робіт до дисципліни «Чисельні методи» стаття  - Редакційно-видавничий центр НЛТУ України, Львів: НЛТУУ, 2016. – 176 с.:іл. доц. О. І. Думанський, ст. вик. Н. О. Думанський, ст. вик. Б. О. Бекас, доц. В. М. Шиманський, асис. І. Д. Капран
2. «Математична логіка і перетворення булевих функцій». Лаборат. практикум до вик. лабораторних робіт у програм. середовищі EWB до дисципліни «Дискретна математика» стаття  - Редакційно-видавничий центр НЛТУ України, Львів: НЛТУУ, 2016. – 119 с.:іл. доц. І. Б. Пірко,доц. О. І. Думанський,ст. вик. Н. О. Думанськийдоц. І. Б. Пірко, асис. І. Д. Капран
2015
5. Математичне моде­лювання та чисельні методи в розрахун­ках на ЕОМ методичні вказівки  - Методичні вказівки і за­вдання до виконання ко­нтрольної роботи для студентів напрямів під­готовки 6.090104 “Лісо­заготі­вля”,  6.050202  “Авто­матизація та комп'ю­терно-інтегро­вані техно­логії”, 6.050502 “Інжене­рна механіка”. – Львів: НЛТУ України, 2015. – 48с.

Сторожук О.Л., 
Думанський О.І.,

2013
4. Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт до розділу "Булеві функції та їх перетворення" з дисципліни "Дискретна математика" методичні вказівки  - НЛТУ України, Львів 2013 Думанський О.І., Бекас Б.О.,
Пірко І.Б.

3.

Методичні вказівки і зав¬дання до контрольних робіт для студентів спеціальності 6.050101 «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання  «Чисельні методи в інформатиці»

методичні вказівки

 -

НЛТУ України, Львів 2013

Думанський О.І.

1.

Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт для студентів спеціальності 6.050101 «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання  «Операційне численя»

методичні вказівки

 -

НЛТУ України, Львів 2013

Думанський О.І.,
Пірко І.Б.

Електронні навчальні курси
  1. Комп’ютерні мережі [Електронний ресурс]: спеціальність 122 “Комп’ютерні науки” / авт. Б.О. Бекас, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=655 – необхідна авторизація.
  2. Комп’ютерні мережі [Електронний ресурс]: спеціальність 122 “Комп’ютерні науки” (скорочена форма навчання) / авт. Б.О. Бекас, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=656 – необхідна авторизація.
Останнє редагуванняСереда, 16 жовтня 2019 22:13