Log in

Левкович Мар’яна Володимирівна

LevkovichАсистент кафедри.                                                                              

Освіта:

У 2014 році закінчила механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Прикладна та теоретична статистика».

Посада, наукові ступені та звання:

Посада – асистент кафедри.

Науковий ступінь - магістр.

Сфера наукових інтересів:

Вчена веде дослідження за напрямами: Математичне моделювання деформаційно-релаксаційних процесів у середовищах з фрактальною структурою. Моделювання неізотермічного вологоперенесення з використанням похідних дробового порядку.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Веде лабораторні заняття з диcциплін:

 • Алгоритмізація та програмування;
 • Чисельні методи.
 • Список наково-методичних праць

  НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні Дані Співавтори
  2017
  14. Mathematical modeling of visco-elastic state of materials with fractal structure стаття Scopus 14th International Conference “The experience of designing and application of CAD system in microelectronics (CADSM) / Proceedings, 21-25.02.2017, Lviv, p.35-38.

  SokolovskyyJ.,    Levkovych M., Mokrytska O., Krishtapovich V.

  2016

  13.

  Чисельне моделювання двовимірного тепломасоперенесення на
  підставі похідних дробового порядку

  стаття

   - Стельмах Р.П.18-th International Conference SAIT 2016, Kyiv, Ukraine, May 30 – June 2, 2016, p.158-161.

  Соколовський Я. І., Левкович М.В., Яркун В.І.,    Ликтей Ю.Т.

  12.

  Mathematical modeling of non-isotermal moisture transfer and visco-elastic deformation in the materials with fractal structure

  стаття

   Scopus XI-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES" CSIT-2016; 06-10 September, 2016,Lviv, Ukraine, p.91-95. Sokolovskyy J., Shymanskyi V., Levkovych M.
   11. Mathematical Modeling of Heat and Moisture Transfer and Reological behavior in Materials with Fractal Structure using the parallelization of Predictor-Corrector Numerical Method  стаття Scopus 1-st International Conference Data Stream Mining Processing DSMP 2016, Lviv, 23-27.08.2016, p.108-111. Sokolovskyy J., Shymanskyi V., Levkovych M., Yarkun V.
   10. Моделювання неізотермічного вологопере-несення та деформування у середовищах з використанням алгоритмів розпаралелювання стаття  IV Науково-технічна конференція “Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”, фізико-механічний інститут ім. академіка Карпенка НАН України, 2016р., с.88-92 Соколовський Я. І., Шиманський В.М., Левкович М.В.
  Яркун В.І.
   9. Чисельне моделювання тепломасоперене-сення в середовищах з фрактальною структурою з використанням розпаралелю-вання стаття Міжнародна науково-практична конференція. “Математичне та імітаційне моделювання систем” (МОДС - 2016), Київ, Жукін - 2016, с. 75-78 Соколовський Я. І., Яркун В.І., Левкович М.В., Стельмах Р.П.
   8. Алгоритмічне та програмне забезпечення для дослідження неізотермічного вологоперенесення у середовищах з фрактальної структурою стаття фахове Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково технічних праць. – Львів, 2016, Вип. 26.7 с.308-318. Соколовський Я. І., Яркун В. І.
  Левкович М.В.
   7. Алгоритм ідентифікації дробово-експоненціальних ядер повзучості за експериментальними даними стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково технічних праць. – Львів, 2016, Вип. 26.1 с.382-386. Левкович М. В. 
  2015

  6.

  Математичні моделі деформаційно-релаксаційних процесів з використанням похідних дробового порядку

  стаття

   -

  Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки»(ПІКТ-2015), м. Чернівці, 26-29 травня 2015 р. -с. 43-45

  Соколовський Я.І.,
  Москвітіна М.В., Борецька І.Б., Коширець С.І., Яркун В.І. 

  5.

  Чисельне моделювання теплообмінних процесів  з використанням похідних  дробового порядку

  стаття

   - Х Міжнародна науковопрактична  конференція  «Математичне  та імітаційне моделювання  систем» (МДС 2015), Чернігів, 22-26 червня 2015 р., С.45-49 Соколовський Я.І., Москвітіна М.В., Нечепуренко А.В., Борецька І.Б., Поберейко С.Б.
   4. Чисельне моделювання тепломасоперене-сення у середовищах з фрактальною структурою стаття  - ІІІ Міжнародна  конференція  автоматичного управління та інформаційних  мехнологій, ІСАСІТ – 2015, 11-13 грудня 2015 р., Київ, НТУ КПІ,  – С.41-43. Соколовський Я.І., Левкович М.В.,
  Герасимчук О.П., Яркун В.І.
   3. Чисельний метод дослідження неізотерміч-ного вологоперенесення у середовищах з фрактальною структурою стаття фахове Вісник НУЛП: Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 2015, - №843   с.288-296 Соколовський Я. І., Левкович М. В.
   2. Числовий метод дослідження теплообміну на підставі похідних  дробового  порядку стаття  - Технічні вісті, 2015/1(41), 2(42), с. 12-15. Соколовський Я. І., Москвітіна М. В.
   1. Математичне моделювання  деформаційно-релаксаційних процесів з використанням похідних  дробового порядку стаття  фахове Вісник  НУ ЛП: Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 2015, - N826, с.175-184. Соколовський Я. І., Москвітіна М. В.
Останнє редагуванняСереда, 16 жовтня 2019 22:35