Log in

Флуд Любомир Олегович

FludАсистент кафедри.

Освіта

У 2005 році закінчив Український державний лісотехнічний університет (м.Львів) за спеціальністю "Автоматизація виробничих процесів та комп'ютерно-інтегровані технології".

Посада, наукові ступені та звання:

Посада - асистент кафедри.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямами: Математичне та програмне забезпечення автоматизації моделювання та розрахунку фізикомеханічних процесів. Математичне моделювання деформативності деревини.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Веде практичні занняття з дициплін:

  • Обчислювальні методи механіки суцільного середовища.
  • Сучасні комп’ютерні технології.
  • Інформаційні технології.

Список науково-методичних праць

Наукові публікації
НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніСпівавтори
2019
13. Електрод давача кондуктометричного вологоміра деревини Патент на корисну модель   Патент на корисну модель № 136284, Україна, МПК (2006.01) G01N 9/36, G01N 33/46. Номер заявки u 2019 02229; заявл. 5.03.2019; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15. Флуд Л.О., Яцишин С.І., Сторожук О.Л., Борисов В.М.
12. Система зволоження повітря у кліматичній камері Патент на корисну модель   Патент на корисну модель № 136287, Україна, МПК (2006.01) F24F 6/02. Номер заявки u 2019 02236; заявл. 5.03.2019; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15. Сторожук О.Л., Флуд Л.О., Яцишин С.І., Борисов В.М.
2018
11.

Контроль різниці фактичних та допустимих значень перепаду вологи за товщиною висушуваного пиломатеріалу

стаття  - Науковий вісник, НЛТУ України, 2017, Вип. 23.16, – с. 332-337. Б.П. Поберейко, Л.О. Флуд, А.А. Мокрицький
2015
10. Determinatiom of the limiting stress state in the timber with the gradient humidity fields стаття  - PRO LIGNO an international journal in the field of wood engineering. Volume 11 Number 1 March 2015

B.P. Pobereyko,
S.I. Koshyrec

2014
9. Анізотропія та асиметрія міцності деревини стаття  - Науковий вісник: Збірник науково-техніч¬них праць. – Львів, НЛТУ України, 2014, Вип. 24.6, – с. 110-113 Поберейко Б.П.
8. Вплив геометричних розмірів на допустимий перепад вологи і розподіл полів напру­жень для пиломатеріалів хвойних порід стаття  - Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць.-Львів, НЛТУ України, вип. 24.5, 2014р. Поберейко Б.П.
2013
7. методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Чисельні методи механіки суцільних середовищ в FEMLAB» методичні вказівки   НЛТУ України, Львів 2013 -
6. Робота в середовищі PhotoShop методичні вказівки  

НЛТУ України, Львів 2013

Коширець С.І.
5. Визначення допустимих перепадів вологи у висушуваних пиломатеріалах із врахуванням міцності деревини стаття   Науковий вісник: Збірник  науково-техніч¬них праць. – Львів, НЛТУ України, 2013, Вип. 23.16, – с. 332-337.

Поберейко Б.П.,

Гончар Т.М.,

Лесишин І.М. 

4. Обоснование выбора критерия кратковременной прочности для древесины стаття   Актуальные проблемы лесного комплекса. Сборник научных трудов- Брянск, 2013 – Вып. 36 с.86-91.  

Поберейко Б.П.,

Петрив О.М.,

Поберейко С.Б. 

2011
3. Дослідження взаємозвязку релаксаційно-деформівних, тепломасообмінних та міцнісних процесів у висушуваній деревині стаття   Лісове господарство, паперова і деревообробна промисловість: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів, 2011 – Вип. 37.1, с.89-92 Поберейко Б.П.
2. Побудова критерію тривалої міцності для деревини стаття   Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць – Львів, 2011 – Вип.21.7, с98-102  
1. Визначення короткочасної міцності деревини з двовісним напруженим станом стаття   Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць – Львів, 2011 – Вип.20.13, с332-339 Поберейко Б.П., Дендюкв М.В.

 

Методичні публікації

  1. Лабора­торний практи­кум. Організація баз даних і знань. [Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=91 (дата звернення 1.03.2017). – Необхідна авторизація. Дендюк М.В., Флуд Л.О. 
  2. Методичні вказівки до лабораторних робіт в середовищі Mathcad з дисципліни «Інформаційні технології» для студентів за спеціальністю «Деревооброблювальні та меблеві технології». / Дендюк М.В., Флуд Л.О., НЛТУ України, Львів 2016р.
  3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення» для студентів за спеціальністю «Дизайн». / Яцишин С.І., Флуд Л.О., НЛТУ України, Львів 2018р. 
Патенти
  1. Патент на корисну модель № 136284, Україна, МПК (2006.01) G01N 9/36, G01N 33/46. Електрод давача кондуктометричного вологоміра деревини/ Флуд Л.О., Яцишин С.І., Сторожук О.Л., Борисов В.М.; Номер заявки u 2019 02229; заявл.
  2. Патент на корисну модель № 136287, Україна, МПК (2006.01) F24F 6/02. Система зволоження повітря у кліматичній камері/ Сторожук О.Л., Флуд Л.О., Яцишин С.І., Борисов В.М.; Номер заявки u 2019 02236; заявл. 5.03.2019; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15.
  3. Патент на корисну модель № 136575 Україна, МПК (2006.01) B27B 1/00. Спосіб розпилювання колоди на радіальні пиломатеріали / Яцишин С.І., Флуд Л.О., Сторожук О.Л., Процах Н.П.; Номер заявки u 201902228; заявл. 5.03.2019; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23.
Останнє редагуванняЧетвер, 18 червня 2020 14:09