Log in

Флуд Любомир Олегович

FludАсистент кафедри.

Освіта

У 2005 році закінчив Український державний лісотехнічний університет (м.Львів) за спеціальністю "Автоматизація виробничих процесів та комп'ютерно-інтегровані технології".

Посада, наукові ступені та звання:

Посада - асистент кафедри.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямами: Математичне та програмне забезпечення автоматизації моделювання та розрахунку фізикомеханічних процесів. Математичне моделювання деформативності деревини.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Веде практичні занняття з дициплін:

  • Обчислювальні методи механіки суцільного середовища.
  • Сучасні комп’ютерні технології.
  • Інформаційні технології.

Список науково-методичних праць

Наукові публікації
НазваХарактер РоботиВихідні ДаніСпівавтори
2017
11.

Контроль різниці фактичних та допустимих значень перепаду вологи за товщиною висушуваного пиломатеріалу

стаття Науковий вісник, НЛТУ України, 2017, Вип. 23.16, – с. 332-337. Б.П. Поберейко, Л.О. Флуд, А.А. Мокрицький
2015
10. Determinatiom of the limiting stress state in the timber with the gradient humidity fields друк. PRO LIGNO an international journal in the field of wood engineering. Volume 11 Number 1 March 2015

B.P. Pobereyko,
S.I. Koshyrec

2014
9. Анізотропія та асиметрія міцності деревини друк. Науковий вісник: Збірник науково-техніч¬них праць. – Львів, НЛТУ України, 2014, Вип. 24.6, – с. 110-113 Поберейко Б.П.
8. Вплив геометричних розмірів на допустимий перепад вологи і розподіл полів напру­жень для пиломатеріалів хвойних порід друк. Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць.-Львів, НЛТУ України, вип. 24.5, 2014р. Поберейко Б.П.
2013
7. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Чисельні методи механіки суцільних середовищ в FEMLAB» Методичні вказівки до лабораторних робіт НЛТУ України, Львів 2013 -
6. Робота в середовищі PhotoShop Методичні вказівки до лабораторних робіт

НЛТУ України, Львів 2013

Коширець С.І.
5. Визначення допустимих перепадів вологи у висушуваних пиломатеріалах із врахуванням міцності деревини стаття Науковий вісник: Збірник  науково-техніч¬них праць. – Львів, НЛТУ України, 2013, Вип. 23.16, – с. 332-337.

Поберейко Б.П.,

Гончар Т.М.,

Лесишин І.М. 

4. Обоснование выбора критерия кратковременной прочности для древесины стаття Актуальные проблемы лесного комплекса. Сборник научных трудов- Брянск, 2013 – Вып. 36 с.86-91.  

Поберейко Б.П.,

Петрив О.М.,

Поберейко С.Б. 

2011
3. Дослідження взаємозвязку релаксаційно-деформівних, тепломасообмінних та міцнісних процесів у висушуваній деревині стаття Лісове господарство, паперова і деревообробна промисловість: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів, 2011 – Вип. 37.1, с.89-92 Поберейко Б.П.
2. Побудова критерію тривалої міцності для деревини стаття Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць – Львів, 2011 – Вип.21.7, с98-102  
1. Визначення короткочасної міцності деревини з двовісним напруженим станом стаття Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць – Львів, 2011 – Вип.20.13, с332-339 Поберейко Б.П., Дендюкв М.В.

 

Методичні публікації

  1. Лабора­торний практи­кум. Організація баз даних і знань. [Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=91 (дата звернення 1.03.2017). – Необхідна авторизація. Дендюк М.В., Флуд Л.О. 
  2. Методичні вказівки до лабораторних робіт в середовищі Mathcad з дисципліни «Інформаційні технології» для студентів за спеціальністю «Деревооброблювальні та меблеві технології». / Дендюк М.В., Флуд Л.О., НЛТУ України, Львів 2016р.
  3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне забезпечення» для студентів за спеціальністю «Дизайн». / Яцишин С.І., Флуд Л.О., НЛТУ України, Львів 2018р. 
Останнє редагуванняНеділя, 20 травня 2018 17:21