logo3

Log in
Лабораторії

Лабораторії (7)

Навчальна лабораторія Комп'ютерного проектування

Навчальна лабораторія комп’ютерних технологій проектування (на базі комп’ютерних аудиторій  №12, №13, №14) заснована в 2007 році.

У лабораторії проводяться лабораторні та практичні заняття для студентів напряму «Комп’ютерні науки», а також для всіх спеціальностей університету.

Ціль лабораторії у застосуванні сучасних комп'ютерних технологій на всіх етапах індивідуального чи колективного оптимізаційного проектування та розробки нових об'єктів та процесів: попереднього дослідження, вибору принципів дії, розробок ескізного та технічного проектів, всебічного інженерного аналізу і оптимізації проекту, підготовки конструкторської документації та керуючої інформації для автоматизованих систем.

Лабораторія використовується в навчальному процесі при вивченні цілої низки курсів, пов'язаних з інформаційним проектуванням різноманітних систем та життєвим циклом програмного продукту, а саме: 

  • проектування CAD/CAE/CAM систем;
  • технологія комп’ютерного проектування;
  • технології проектування програмних систем;
  • проектування інформаційних систем;
  • технологія проектування та створення програмних продуктів;
  • проектування баз даних та експертних систем;
  • технології захисту інформації;
  • теорія систем у задачах проектування.

База лабораторії використовується для підготовки бакалаврських та магістерських дипломних проектів, дисертацій, а також приймальною комісією для забезпечення вступної компанії.

Відповідальний: провідний інженер кафедри ІТ Проць А.М. та інженер-програміст Семенишин Н.О. 

 

 

Навчальна лабораторія Комп'ютерного проектування

Навчальна лабораторія комп’ютерних технологій проектування (на базі комп’ютерних аудиторій  №12, №13, №14) заснована в 2007 році.

У лабораторії проводяться лабораторні та практичні заняття для студентів напряму «Комп’ютерні науки», магістерського курсу «Інформаційні технології проектування», а також для всіх напрямів та спеціальностей університету.

Ціль лабораторії у застосуванні сучасних комп'ютерних технологій на всіх етапах індивідуального чи колективного оптимізаційного проектування та розробки нових об'єктів та процесів: попереднього дослідження, вибору принципів дії, розробок ескізного та технічного проектів, всебічного інженерного аналізу і оптимізації проекту, підготовки конструкторської документації та керуючої інформації для автоматизованих систем.

Лабораторія використовується в навчальному процесі при вивченні цілої низки курсів, пов'язаних з інформаційним проектуванням різноманітних систем та життєвим циклом програмного продукту, а саме: 

 • проектування CAD/CAE/CAM систем;
 • технологія комп’ютерного проектування;
 • технології проектування програмних систем;
 • проектування інформаційних систем;
 • технологія проектування та створення програмних продуктів;
 • проектування баз даних та експертних систем;
 • технології захисту інформації;
 • теорія систем у задачах проектування.

База лабораторії використовується для підготовки бакалаврських та магістерських дипломних проектів, дисертацій, а також приймальною комісією для забезпечення вступної компанії.

Відповідальний: інженер-програміст кафедри ОТіМТП Самотій Т.С., Рожак П.І., Семенишин Н.О. 

 

 

Навчальна лабораторія CAD/CAE/CAM систем

Навчальна лабораторія CAD/CAE/CAM систем заснована в 2008 році для проведення навчальних заннять та наукових досліджень у галузі комп'ютерного проектування складних процесів та систем.

У лабораторії проводяться лабораторні та практичні заняття для студентів напряму «Комп’ютерні науки», магістерського курсу «Інформаційні технології проектування», а також для всіх напрямів та спеціальностей університету.

Ціль лабораторії у застосуванні сучасних комп'ютерних технологій на всіх етапах індивідуального чи колективного оптимізаційного проектування та розробки нових об'єктів та процесів: попереднього дослідження, вибору принципів дії, розробок ескізного та технічного проектів, всебічного інженерного аналізу і оптимізації проекту, підготовки конструкторської документації та керуючої інформації для автоматизованих систем.

Лабораторія використовується в навчальному процесі при вивченні цілої низки курсів, пов'язаних з інформаційним проектуванням різноманітних систем та життєвим циклом програмного продукту, а саме: 

  • проектування CAD/CAE/CAM систем;
  • технологія комп’ютерного проектування;
  • технології проектування програмних систем;
  • проектування інформаційних систем;
  • технологія проектування та створення програмних продуктів;

 

  • проектування баз даних та експертних систем;
  • інтелектуальні САПР;
  • теорія систем у задачах проектування.

База лабораторії використовується для підготовки бакалаврських та магістерських дипломних проектів, дисертацій, а також приймальною комісією для забезпечення вступної компанії.

Відповідальний: провідний інженер кафедри ОТіМТП Семчишин О.В.

Навчальна лабораторія Технологій програмування та створення програмних продуктів

Навчальна лабораторія Технологій програмування та створення програмних продуктів кафедри ІТ Національного лісотехнічного університету України з такою назвою було створено в 2006 році для навчальних цілей та забезпечення належних умов щодо написання програмних продуктів під час наукових досліджень. 

У лабораторії проводяться лабораторні та практичні заняття для студентів напряму «Комп'ютерні науки», а також для магістерського курсу «Інформаційні технології проектування». Лабораторія використовується в навчальному процесі при вивченні цілої низки курсів, пов'язаних з програмуванням та техлогіями створення програмних продуктів. А саме: 

 • Алгоритмічні мови та програмування (доц. Процик Ю.С.);
 • Технологія створення програмних продуктів (доц. Різник О.Я.);
 • Крос-платформне програмування (доц.Головатий А.І.);
 • Технологія комп'ютерного проектування;

Призначення лабораторії: 

 • Розробка прикладного програмного забезпечення для вирішення задач. 
 • У лабораторії проводяться заняття для усіх спеціальностей університету.
 • У лабораторії виконуються бакалаврські та магістерські дипломні роботи.

Відповідальний: старший лаборант кафедри Іванюк А.В.

Навчальна лабораторія Мережевих технологій

Навчальна лабораторія Мережевих технологій кафедри ІТ Національного лісотехнічного університету України було створено в 2002 році для розвитку навчальної локальної мережі кафедри та університету. 

У лабораторії проводяться лекційні заняття, лабораторні та практичні заняття для студентів напряму «Комп'ютерні науки», а також для магістерського курсу «Інформаційні технології проектування». Місткість аудиторії 45 чоловік. Лабораторія використовується в навчальному процесі при вивченні цілої низки курсів, пов'язаних з програмуванням, комп'ютерними мережами та веб технологіями. А саме: 

 • Алгоритмічні мови та програмування (доц. Петрів О.М.);
 • Комп'ютерні мережі (ст.викл. Бекас Б.О.);
 • Веб-технології та веб-дизайн (доц. Карашецький В.П., ас. Яркун В.І.);
 • та інші.

Призначення лабораторії: 

 • Підтримка обчислювальної мережі кафедри та впровадження нових сервісів для підвищення ефективності та зручності роботи користувачів.
 • Розробка мережевого, розподіленого та веб-орієнтованого програмного забезпечення для вирішення прикладних задач.
 • У лабораторії виконуються бакалаврські та магістерські дипломні роботи. 
 • Лабораторія оснащена сучасним мультимедійним обладнанням. В ній проводяться науково-методичні семінари, засідання та конференції.

Відповідальний: інженер кафедри В.М. Борисов.

Навчальна лабораторія Технологій розподілених систем та паралельних обчислень

Навчальна лабораторія Технологій розподілених систем та паралельних обчислень кафедри ІТ Національного лісотехнічного університету України було створено в 2011 році для розвитку обчислювального кластеру університету. 

У лабораторії проводяться лабораторні та практичні заняття для студентів спеціальності "Комп'ютерні науки" та "Інформаційні системи та технології", а також для магістерського курсу. Лабораторія використовується в навчальному процесі при вивченні цілої низки курсів, пов'язаних з паралельними, розподіленими та веб технологіями. А саме: 

 • Технологія паралельних та розподілених обчислень (проф. Соколовський Я.І., ст.викл. Яркун В.І., ас. Нечепуренко А.В., ас. Семенишин Н.О.);
 • Веб-технології та веб-дизайн (доц. Карашецький В.П., ст.викл. Яркун В.І.);
 • Проектування розподілених баз даних та знань (доц. Карашецький В.П., ст.викл. Яркун В.І.).

Призначення лабораторії: 

 • Підтримка обчислювального кластеру університету та впровадження нових сервісів для підвищення ефективності та зручності роботи користувачів.
 • Розробка прикладного паралельного та розподіленого програмного забезпечення для вирішення ресурсомістких задач на обчислювальному кластері (моделювання реалістичних нейронних мереж, проектування розподілених баз даних та баз знань).
 • У лабораторії виконуються бакалаврські та магістерські дипломні роботи. 
 • Лабораторія оснащена сучасним мультимедійним обладнанням. В ній проводяться науково-методичні семінари, засідання та конференції.

Відповідальний: провідний інженер кафедри ІТ О.В. Сінкевич.

 

 

 

 

Навчальна лабораторія Комп'ютерного проектування

Навчальна лабораторія комп’ютерних технологій проектування (на базі комп’ютерних аудиторій №12, №13, №14) заснована в 2007 році. У лабораторії проводяться лабораторні та практичні заняття для студентів напряму «Комп’ютерні науки», магістерського курсу «Інформаційні технології проектування», а також для всіх напрямів та спеціальностей університету. Ціль лабораторії у застосуванні сучасних комп'ютерних технологій на всіх етапах індивідуального чи колективного оптимізаційного проектування та розробки нових об'єктів та процесів: попереднього дослідження, вибору принципів дії, розробок ескізного та технічного проектів, всебічного інженерного аналізу і оптимізації проекту, підготовки конструкторської документації та керуючої інформації для автоматизованих систем. Лабораторія використовується в навчальному процесі при вивченні цілої низки курсів, пов'язаних з інформаційним проектуванням різноманітних систем та життєвим циклом програмного продукту, а саме:

 • проектування CAD/CAE/CAM систем;
 • технологія комп’ютерного проектування;
 • технології проектування програмних систем;
 • проектування інформаційних систем;
 • технологія проектування та створення програмних продуктів;
 • проектування баз даних та експертних систем;
 • технології захисту інформації;
 • теорія систем у задачах проектування.

База лабораторії використовується для підготовки бакалаврських та магістерських дипломних проектів, дисертацій, а також приймальною комісією для забезпечення вступної компанії.

Відповідальний: інженер-програміст кафедри ОТіМТП Самотій Т.С., Рожак П.І., Семенишин Н.О.