logo3

Log in

Навчальна лабораторія Комп'ютерного проектування

Навчальна лабораторія комп’ютерних технологій проектування (на базі комп’ютерних аудиторій  №12, №13, №14) заснована в 2007 році.

У лабораторії проводяться лабораторні та практичні заняття для студентів напряму «Комп’ютерні науки», а також для всіх спеціальностей університету.

Ціль лабораторії у застосуванні сучасних комп'ютерних технологій на всіх етапах індивідуального чи колективного оптимізаційного проектування та розробки нових об'єктів та процесів: попереднього дослідження, вибору принципів дії, розробок ескізного та технічного проектів, всебічного інженерного аналізу і оптимізації проекту, підготовки конструкторської документації та керуючої інформації для автоматизованих систем.

Лабораторія використовується в навчальному процесі при вивченні цілої низки курсів, пов'язаних з інформаційним проектуванням різноманітних систем та життєвим циклом програмного продукту, а саме: 

  • проектування CAD/CAE/CAM систем;
  • технологія комп’ютерного проектування;
  • технології проектування програмних систем;
  • проектування інформаційних систем;
  • технологія проектування та створення програмних продуктів;
  • проектування баз даних та експертних систем;
  • технології захисту інформації;
  • теорія систем у задачах проектування.

База лабораторії використовується для підготовки бакалаврських та магістерських дипломних проектів, дисертацій, а також приймальною комісією для забезпечення вступної компанії.

Відповідальний: провідний інженер кафедри ІТ Проць А.М. та інженер-програміст Семенишин Н.О.