logo3

Log in

Аспіранти і докторанти

Відомості про докторантів кафедри

ПІП Форма навчання Спеціальність Тема Термін навчання Консультант
Крошний Ігор Миколаєвич без відриву від виробництва 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи Математичні моделі та методи аналізу взаємозв’язаних деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів у капілярно пористих середовищах З 01.12.14 Соколовський Ярослав Іванович

Відомості про аспірантів кафедри

ПІП Форма навчання Спеціальність Тема Термін навчання Керівник
Хаборський Сергій стаціонар 05.13.07 Автоматизація процесів керування  Математичне моделювання тепломасообмінних процесів з використанням нейромережевих технологій  01.12.15 - 30.11.18  Соколовський Ярослав Іванович

Гузій Сергій

стаціонар 05.13.07 Автоматизація процесів керування 

Автоматизація процесу просторового аналізу форми тіл та параметрів їх руху на основі цифрових зображень 

01.12.15 - 30.11.18  Шабатура Юрій Васильович
Стельмах Роман стаціонар 05.13.07 Автоматизація процесів керування 

Математичне та програмне забезпечення розпаралелювання скінченно-елементного аналізу багатофазних систем

01.12.15 - 30.11.18 Соколовський Ярослав Іванович

Ликтей Юрій

стаціонар 05.13.07 Автоматизація процесів керування 

Об’єкто-орієнтовані методи й моделі скінченно-елементного аналізу у системах автоматизованого проектування

01.12.15 - 30.11.18 Соколовський Ярослав Іванович
Дмитрусь Мирослав стаціонар 05.13.07 Автоматизація процесів керування

Математичне та програмне забезпечення скінченно-елементного аналізу теплових процесів 

01.12.15 - 30.11.18 Карашецький Володимир Петрович

Семенишин Назар

стаціонар 05.13.07 Автоматизація процесів керування

Математичне та програмне забезпечення системи нейромережевого керування тепловими процесами 

01.12.15 - 30.11.18 Дендюк Михайло Володимирович
Фірман Тарас стаціонар  05.13.07 Автоматизація процесів керування  Математичне моделювання та оптимізація динамічних процесів у САПР дифузійних систем  01.12.15 - 30.11.18  Шабатура Юрій Васильович 

Поберейко Софія Богданівна

заочна  05.13.07 Автоматизація процесів керування  Математичне моделювання граничного напруженого стану деревини у процесі конвективного сушіння 01.12.14 - 30.11.17 Соколовський Ярослав Іванович

Левкович
Мар'яна Володимирівна

стаціонар 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи Математичне моделювання нелокального в’язкопружного деформування середовищ з фрактальною структурою 01.12.14 - 30.11.17 Соколовський Ярослав Іванович
Рожак Петро Ігорорвич заочна 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт Математичне та програмне забезпечення автоматизації моделювання конвективного сушіння деревини у камерах періодичної дії 01.12.14 - 30.11.18 Соколовський Ярослав Іванович
Сикала Ольга Петрівна заочна  01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи Математичне моделювання просторового в’язкопружного стану капілярно-пористих матеріалів у процесі сушіння 01.12.14 - 30.11.18  Соколовський Ярослав Іванович

Яркун Володимир Ігорович

заочна  01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи Математичне та програмне забезпечення скінченно-елементного аналізу деформаційних процесів з використанням паралельних обчислень 01.12.15 - 30.11.19 Шабатура Юрій Васильович
Нечепуренко Андрій Валерійович заочна 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи  Розпаралелювання обчислювального процесу скінченно-елементного розрахунку неізотермічного вологоперенесення 01.12.12 - 30.11.16 Соколовський Ярослав Іванович
Борецька Ірина Богданівна заочна 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи  Математичне моделюванняв'язко-пружного стану деревини у процесі сушіня з врахуванням границь фазових переходів 01.12.12 - 30.11.16 Соколовський Ярослав Іванович