logo3

Log in

Процах Наталія Петрівна

ProcahПрофесор кафедри, доктор фізико-математичних наук, доцент

Освіта

Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – математика.

Посада, наукові ступені та звання

Посада - професор кафедри.

Наукова ступінь - доктор фізико-математичних наук.

Вчене звання - доцент.

У 2015 році захистила дисертацію на тему "Мішані задачі для нелінійних еволюційних рівнянь та ультрапараболічні варіаційні нерівності" на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Крім того, була рецензентом наукових статей у міжнародних та вітчизняних наукових журналах, опонентом кандидатських дисертацій.

Сфера наукових інтересів

Математичне моделювання складних систем з розподіленими параметрами. Мішані задачі для нелінійних парабо­лічних рівнянь.

Вчена вільно володіє російською та англійською мовами.

Навчальна робота:

Підготовку фахівців здійснює за спеціальністю „Інформаційні технології проектування”. Викладає різні навчальні дисципліни:

 • Сучасні математичні методи в інформаційних технологіях.
 • Теорія систем у задачах проектування.

Науково-педагогічний стаж роботи становить понад 10 років.

Брала участь у конференціях (виступ з доповідями):

 • Міжнародна конференція присвячена 110 річниці Я.Б. Лопатинського (Львів, вересень 20-24, 2016)
 • 7th European Congress of Mathematics (Berlin, Germany, July 18-22, 2016)
 • Women in PDEs (Karlsruhe, Germany, April 26-28, 2017)

 

Список науково-методичних праць: Google    Scopus

Наукові публікації
НазваХарактер роботиКатегорія виданняВихідні даніСпівавтори
2020
57. Inverse problem for semilinear Eidelman type equation наукова стаття  Scopus Matematychni Studii, 2020, 53(1), pp. 48–58 Protsakh N.P., Parasiuk-Zasun O.E.
56. Determining of unknown functions of different arguments in minor  coefficient and right-hand side of semilinear ultraparabolic equation наукова стаття  Scopus Carpathian Mathematical Publications, 2020, V.12, No 2, P.317-332 Protsakh N.P., Flyud V.M.
55. Inverse problem for higher order ultraparabolic equation with unknown minor coefficient and right-hand side function наукова стаття  Scopus Miskolc Mathematical Notes, 2020, 21(1), pp. 335–350 N. Protsakh
54. Обернена задача для слабко нелінійного рівняння типу Ейдельмана з невідомим молодшим коефіцієнтом наукова стаття   Нелінійні коливання. – 2020. - Т. 23, № 2. - С. 253-265 Процах Н.П.
53. On the inverse problem for semilinear Eidelman type equation матеріали конференції   Матеріали міжнародної конференції ”Сучасні проблеми диференціальних рівняньта їх застосування” присвяченої 100-річчю від Дня народження професора С.Д.Ейдельмана, Чернівці, 16-19 вересня, 2020.- С.64-65 N. Protsakh
52. Determining of minor coefficient in semilinear Eidelman type equation матеріали конференції   XI international Scorobohatko mathe-matical conference  (October 26 – 30, 2020, Lviv, Ukraine). Lviv, 2020. - P.94 N. Protsakh
51. Розроблення інтелекту-альної інформаційної системи прогнозування рейтингу фільмів матеріали конференції   Комп’ютерне моделю-вання та інформаційні технології: матеріали другої науково-прак-тичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Львів: кафедра інфор-маційних технологій. – 2020. – С.14-15 Васьків М., Процах Н.
50. Розробка соціальної мережі «CloneInstagram» з використанням React, Redux технологій матеріали конференції   Комп’ютерне моделю-вання та інформаційні технології: матеріали другої науково-прак-тичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Львів: кафедра інфор-маційних технологій. – 2020. – С. 68-69 Ревура В., Процах Н.
49. Development of software and algorithmic software for optimization of delivery of heterogeneous cargo to the supermarket chain матеріали конференції   Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології: матеріали другої науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Львів: кафедра інформаційних технологій. – 2020. – С. 47-48 Shtokalo N., Protsakh N.
2019
48.  Ultraparabolic equations in modeling of biological processes  тези     Final AMMODIT Conference “Mathematics for life sciences” (March 18-22, 2019). – Book of abstracts, Kyiv, Ukraine.– P. 41 Protsakh N.P. 
47. Про обернену задачу для ультрапараболічного рівняння з двома невідомими функціями  різних аргументів тези   Міжнародна конференція ”Функціональні методи в теорії наближень, диференціальних рівняннях та обчислювальній математиці IV”, присвячена 100-річчю з дня народження В.К. Дзядики (1919-1998), 20-26 червня 2019 р., Світязь. – Тези доповідей, Київ 2019. – С.82 Н.Процах
2018
46. Problem of determining of minor coefficient and right-hand side function in semilinear ultraparabolic equation стаття Scopus Mat. Stud. – 2018.– V.50, No 1.– P.60-74 Protsakh N.P.
45. Про проблеми відновлення якості зображень стаття фахове Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання.–Матеріали статей міжнародної науково-практичної конференції (14-19 травня 2018 року.Івано-Франківськ)– Івано-Франківськ.2018.–C. 148-151. Фельтов А., Процах Н., Чмир О., Мельниченко А.
44. Про обернену задачу одночасного визначення молодшого коефіцієнта і правої частини слабко нелінійного ультрапара-болічного рівняння тези   VI Всеукраїнська конференція імені Б.В. Василишина “Нелінійні проблеми аналізу» (26-28 вересня 2018, Івано-Франківськ – Микуличин), с. 45 Процах Н.П.
43. По обернену задачу для слабко нелінійного ультра параболічного рівняння високого порядку тези   Матеріали міжна-родної наукової конференції «Сучасні проблеми матема-тики та її застосу-вання в природничих науках і інформа-ційних технологіях (17-19 вересня 2018, м. Чернівці), с. 93 Н. Процах
42. Типи чисел та властивості числа 2018 тези   70 студентська кон-ференція студентів, аспірантів та слуха-чів Малої лісової академії НЛТУ України. -  С. 153-154 Ковбасюк С.В., Процах Н.П.
41. Система захисту даних персонального кабінету, шифрування тези   70 студентська кон-ференція студентів, аспірантів та слуха-чів Малої лісової академії НЛТУ України. – С. 214 Онукевич А.В., Процах Н.П.
40. Розробка математичного та програмного забезпечення для покращення якості зображень    
70 студентська кон-ференція студентів, аспірантів та слуха-чів Малої лісової академії НЛТУ України. – С.238-239
Фельтов А.А., Процах Н.П.
39. Розробка математичного та програмного забезпечення системи розпізнавання образів тези   70 студентська кон-ференція студентів, аспірантів та слуха-чів Малої лісової академії НЛТУ України. – С.208 Галилей Р. Б., Процах Н. П.
38. Проектування та дослідження ВЕБ-орієнтованої системи приватних оголошень на базі 3 Layered Architecture  тези - Проблеми застосування інформаційних технологій правоохоронними структурами України та вищими навчальними закладами зі специфічними умовами навчання. Збірник наукових статей та матеріалів доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції 22 грудня 2017 р. Львів, 2018.- С. 254-258. Герич А.І., Процах Н.П.
2017
37. Нелінійні ультрапараболічні рівняння та варіаційні нерівності монографія  К.: «Наукова думка», 2017. – 278 с. Б.Й.ПташникПроцах Н.П.
36. Мішана задача для нелінійного ультрапараболічного рівняння спеціального вигляду стаття фахове Некласичні крайові задачі теорії диференціальних рівнянь (збірник наукових праць, присвячений 80-річчю Б.Й.Пташника), 2017. -С.199-206. -
35. On the ultraparabolic equation with three unknown functions in the right-hand side тези  Bookabstracts (InternationalС(Lviv, September18-23, 2017).-P. 10 -
34. On the determination of the minor coefficient in semilinear ultraparabolic equation тези  -

Bookabstracts (International conference on differential equations, mathematical physics and applications (Cherkasy, October17-19, 2017).-P. .72-73

-
33. Проектування та дослідження ВЕБ-орієнтованої системи приватних оголошень на базі 3 LayeredArchitecture тези  - Матеріали 69 науково-технічної конференції студентів НЛТУ України, Львів, 2017.- С. 147-148. Герич А.І.
2016
32. On the inverse problem for higher order ultraparabolic equation with two unknown functions in the right-hand side тези  - 7 ECM (Berlin, July 18-22, 2016). - Book of abstracts. - P. 458 -
31. On initial boundary-value problems for nonlinear evolutionary equations in bounded and unbounded domains тези  - International conference dedicated to 110th anniversary of Ya.B. Lopatynsky (L'viv, September 20-24, 2016). – Book of abstracts. – P. 100 - 101. -
30. Пташник Богдан Йосипович (28 вересня 1937- 22 лютого 2017) стаття  фахове Математичні студіі. - 2016. - Т. 46, N 2. - С. 219-221. Бандура А.І., Боднар Д.І., Бокало Б.М., та ін.
29. Problem for a weakly nonlinear ultraparabolic equation with three unknown functions of different arguments on the right-hand side стаття  Scopus J. Math. Sci. - 2016. - V. 217, No 4. - P. 476-514 -
28. On initial boundary-value problems for nonlinear evolutionary equations in bounded and unbounded domains тези  - International conference on Differential equations dedicated to 110th anniversary of Ya.B.Lopatynsky (L’viv, September 20-24, 2016). – Book of abstracts.–P.100-101 -
2015
27. Inverse problem for semilinear ultrapara-bolic equation of higher order стаття Scopus

Mathematica Bohemica.– 2015. – V. 140, № 4. – P. 395–404.

-
26. On the ultraparabolic equation with three unknown function sintheright-handside тези  - InternationalV. Scorobohatko mathematical conference (Drogobych, August, 25-28, 2015).– Book of abstract, L’viv,P. 131. -
2014
25. Обернена задача для слабко нелінійного ультрапараболічного рівняння з невідомою правою частиною стаття

Український математичний журнал. – 2014. – Т. 66, № 3. – С. 333-348.

-
24.  Inverse problem for an ultrapara-bolic equation with unknown function of the space variable on the right-hand side стаття  -

J. Math. Sci., volume 203, issue 1, 2014, pages 16–39.

-
23.

Про обернену задачу для слабко нелінійного ультрапараболічного рівняння з невідомою правою частиною

матеріали  -

XV Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука, 15-17 травня 2014, Київ. Матеріали конференції. I. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – Київ, 2014. – С. 258.

-
2013
22. Direct and inverse problems for semilinear higher order ultraparabolic equation тези  

International Conference EQUADIFF’13, Prague, Czech Republic, August 26-30, 2013. – Book of abstracts.– P. 283.

-
21.

On the inverse problem for semilinear ultraparabolic equation

тези   International conference “NPDE” dedicated to the 95th anniversary of the NASU, Donetsk, Ukraine, 9-14 September, 2013. Book of abstracts.– Donetsk, 2013. – P. 54-55. -
20.

Про асимптотичну поведінку розв’язків оберненої задачі для ультрапараболічного рівняння

тези  

Всеукраїнська конференція “Нелінійні проблеми аналізу”, Івано-Франківськ, 19-21 вересня 2013. Тези доповідей. – С. 87.

-
19.  Inverse problem for anultraparabolic equation стаття   Tatra Mountains Mathematical Publications. – 2013.– Vol. 54. – P. 133–151. -
18.  Про умови розв’яз-ності оберненої задачі для ультрапараболічного рівняння матеріали   Сучасні поблеми механіки та математики: в 3-х т. / Львів: ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАНУ, 2013. –Т 3. – С. 151–153. -
17. Асимптотична поведінка розв’язку оберненої задачі для слабко нелінійного ультрапараболічноо рівняння стаття  

Карпатські математичні публікації. – 2013. Т. 5, № 2.  С. 326-335.

-
2012
16. Про мішану задачу для нелінійного ультрапараболічного рівняння з оператором пам’яті в необмеженій області матеріали  

Матеріали конференції «Чотирнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука» (Київ, 19-21 квітня 2012 р.). К. 2012.– С. 356.

 -
15. On the inverse problem for ultraparabolic equation тези Scopus 

CDDEA. Terchova, the Slovak Republic.–Abstracts.2012. P. 65

14

Смешанная задача для нелинейного ультрапараболического уравнения с интегральным слагаемым

стаття  

 Математический журнал. –Алматы, 2012.– Т. 12, № 4(46). – С.95-114.

Пташник Б. И. 
13. Propertiesofasolu-tionofthemixedproblemforanultra-parabolicequationwithmemoryterm стаття  

Journalof Mathematical Sciences. – 2012.– Vol. 183, Issue 6. – P. 823-834.

 -
2011
12. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі

навчальний посібник

  Навчальний посібник. Львів, 2011. – 347 с. Бугрій О. М., Бугрій Н. В.
11. Про мішану задачу для нелінійного уль-трапараболічного рівняння з запізненням тези   Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробогатька, 19-23 вересня 2011, Дрогобич. Тези доповідей.–Львів, 2011.– С. 168. Сеник О.
10.

On mixed problem for nonlinear ultraparabolic equation with the integral term

тези   Тезисы докладов 6 международной конференции “АМАДЕ”, посвященная памяти профессора А.А. Килбаса (Минск, Беларусь).–Минск, 2011.– C. 121.  -
2010
9. Про розв’язність мішаної задачі для ультрапараболічного рівняння з інтегральним доданком матеріали   XIІI міжнародна наукова конференції ім. акад. М. Кравчука (Київ, 13-15 травня 2010 р.). К. 2010.–С. 336.
8. Про мішану задачу для ультрапара-болічного рівняння з оператором пам’яті в нециліндричній області тези   Конф.молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. акад. Я.С. Підстригача.Тези доповідей. Л.,25-26.05.2010 р.
7. On behaviour of solutions of mixed problem for ultraparabolic equation тези   “Mathematics and life sciences: possibilities, interlacements and limits” (Kyiv  5-8 August 2010) . Book of Abstracts. Kyiv- 2010.-  P. 80.  -
6. Мішана задача для нелінійного ультрапараболічного рівняння в нециліндричній області стаття   Наук. вісник Чернів. ун-ту: зб. наук. пр. Математика. Чернівці. ЧНУ. – 2010. – Вип. 501. – С. 74 – 81.  -
2007
5.

Змішана задача для анізотропного рівняння третього порядку.

стаття  

Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2007. – Т. 50,   № 1. – С. 40-53

 -
2006
4. Mixed problem for a nonlinear ultrapa-rabolic equation that generalizes the diffusion equation with inertia, стаття  

Ukrainian Mathematical Journal, volume 58, issue 9, 2006, pages 1347–1368.

Lavrenyuk S. P.
2004
3. Variational ultraparabolic inequalities стаття  

Ukrainian Mathematical Journal, volume 56, issue 12, 2004, pages 1915–1931.

Lavrenyuk S. P.
2002
2. Задача Фур’є для ультрапараболічного рівняння стаття    Нелинейные граничные задачи. – 2002. – № 12. – С. 128 - 139 Лавренюк С.П.
2000
1. Мішана задача для одного нелінійного парабо­лічного рівняння стаття   Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2000. – Т. 43,   № 3. – С. 56-63 Лавренюк С.П.
Методичні публікації
 1. Процик Ю.С., Процах Н.П. Сучасні математичні методи в інформаційних технологіях. Конспект лекцій.(електронний ресурс у мережі кафедри). 2017
 2. Процик Ю.С., Процах Н.П. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні математичні методи в інформаційних технологіях».(електронний ресурс у мережі кафедри). 2017
 3. Процах Н.П., Процик Ю.С. Теорія систем в задачах проектування. Конспект лекцій.(електронний ресурс у мережі кафедри). 2018
 4. Процах Н.П., Процик Ю.С. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія систем в задачах проектування».(електронний ресурс у мережі кафедри). 2018
 5. Процах Н.П. Вища математика (3) Функції комплексної змінної та інтегральні перетворення. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050202 ”Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології”./ Процах Н.П. – Львів НЛТУ України. – 2016.– 75 с.
 6. Процах Н.П. Завдання та методичні вказівки до виконання типових розрахункових робіт з предмету функції комплексної змінної/ Процах Н.П. Стадник М.М.–Львів НЛТУ України. – 2009.– 35 с.

 

Останнє редагуванняП'ятниця, 05 березня 2021 08:18