logo3

Log in

Шабатура Юрій Васильович

HabaturaПрофесор кафедри, доктор технічних наук, професор

 

Освіта

Закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка», здобув кваліфікацію інженера технолога.

Посада, наукові ступені та звання

Посада - професор кафедри.

Наукова ступінь - доктор технічних наук.

Вчене звання - професор.

У 2008р. у Вінницькому політетехнічному інституті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня - доктор технічних таук за спеціальністю 05.13.05 Комп'ютерні системи і компоненти. А в 2010 році отримав звання професора.

Сфера наукових інтересів

Багато отриманих результатів досліджень стали основою для оригінальних розробок виконаних під його керівництвом бакалаврських і дипломних робіт, курсових проектів та робіт.

Професор Шабатура Ю.В. керує підготовкою докторських та кандидатських дисертацій. Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації.

Вчений вільно володіє російською та англійською мовами.

Навчальна робота:

Підготовку фахівців здійснює за напрямком „Комп’ютерні науки”, за спеціальністю „Інформаційні технології проектування”. Викладає різні навчальні дисципліни:

  • Автоматизовані системи наукових досліджень.
  • Проектування AE/CAD/CАМ систем.

Науково-педагогічний стаж роботи професора Шабатури Ю.В. становить понад 15 років.

Список науково-методичних праць: Google   Scopus

Останнє редагуванняП'ятниця, 09 листопада 2018 11:45