logo3

Log in

Дендюк Михайло Володимирович

DendukДоцент кафедри, кандидат технічних наук. Доцент.

Заступник завідувача кафедри.

Освіта

У 1989 році закінчив Львівський політехнічний інститут (м.Львів) за спеціальністю "Конструювання та виробництво радіо-електронної апаратури".

2016р. - курси підвищення кваліфікації «Технології дистанційного навчання на базі Віртуального навчального середовища Львівської політехніки», свідоцтво 12 СПВ 174753.

Посада, наукові ступені та звання:

Наукова ступінь - кандидат технічних наук.

Наукове звання - доцент.

Тема кандидатської дисертації: ”Математична модель двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння”.

Рік захисту – 2008. 

Посада - доцент кафедри.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямами: Моделювання та оптимізація тепломасообмінних і деформаційно-релаксаційних процесів у деревині.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 122 - Комп'ютерні науки, 126 - Інформаційні системи та технології. Читає курси лекцій, веде практичні заняття з дисциплін:

  • Організація баз даних.
  • Автоматизовані системи моделювання об'єктів і процесів. 
  • Геоінформаційні системи.
  • Методи та системи штучного інтелекту.

Список науково-методичних праць: Google   Scopus

Наукові публікації
НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніСпівавтори
2019
42. Simulation Model and Practical Realization of Barker-Like Codes матеріали  Scopus CEUR Workshop Proceedings. – 2019. Vol. 2533. – P. 172-182.

Ivan Tsmots, Oleg Riznyk, Vasyl Rabyk, Yurii Kynash, Mykhailo Dendiuk, Olga Myaus, Michal Gregus 

41.

Програмне забезпечення моніторингу доступу
за відбитками пальців для ОС Android

матеріали    Інформаційні технології в освіті та практиці: матеріали науково практичної конференції (Львів, 20 грудня 2019р.) - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. - С.103-105. Сомик Ю., Дендюк М. 
40. Система біометричної аутинтифікації користувачів у пристроях з ОС Android матеріали   Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології: матеріали першої науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 10-12 жовтня 2019 р.). – Львів: кафедра інформаційних технологій НЛТУ України, 2019. – С. 77-78. Сомик Ю., Дендюк М. 
2018
39. Методика збільшення швидкості паралельного рендерингу за допомогою bittorrent протоколу стаття   Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць.-Львів, НЛТУ України, 2018. Вип. 28.8, с. 132-135 М.В. Дендюк,
П.І. Рожак,
Н.О. Семенишин
38. Математичне та програмне забезпечення системи розпізнавання QR-коду візиток мобільними пристроями стаття  

Науковий вісник НЛТУ України, 2018, т.28, № 8. – c.146-148.

ММ Подолюх,
МВ Дендюк,
СІ Яцишин

37. ЗБІЛЬШУЄМО МОЖЛИВОСТІ QR-КОДУ матеріали   Проблеми застосування інформаційних технологій правоохоронними структурами України та закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання : збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 21 грудня 2018 року / упорядник Т. В. Магеровська / – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 281 с. ММ Подолюх,
МВ Дендюк,
2017
36. Комп'ютерна схемотехніка навчальний посібник - Львів, видавництво "Магнолія", 2017 – 325 с. Соколовський Я.І., Пірко І.Б., Кенс І.Р., Яцишин С.І., Дендюк М.В.
35. Система класифікації наукових статей матеріали  -

Збірник наукових статей за матеріалами доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми засто­сування інформаційних технологій право­охоронними структурами України та вищими навчальними закладами зі специфічними умовами навчання». –  22 грудня 2017 р. / Львів: ЛьвДУВС, 2018. – С. 267-271

Дендюк І.М., 
Процик Ю.СДендюк М.В.
2016
34. Математичне забезпечення для моделювання хімічного забруднення ґрунтів матеріали ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та взаємодії ІТ&І», Київ, КПІ, 8-10 листопада. – с. 19-20. Бежнар Я.С.Дендюк М.В.
2015
33. Комп'ютерне моделювання забруднення повітря промисловими об’єктами на прикладі Миколаївського цементного заводу матеріали  - Проблеми застосування інформацій¬них технологій, спеціальних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі. Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 17 грудня 2015. Ковалик В.П.Дендюк М.В.
32. Дослідження впливу еліптич-ності поперечного перерізу тор¬ця колоди хвойних порід на ефек¬тивність виходу радіальних пиломатеріалів стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 255 266. Коширець С.І.,
Грицюк Ю.І.Дендюк М.В.
2014
31. Побудова моделі та опрацювання інформаційних потоків на прикладі деревообробного підприємства матеріали Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі. Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 26 грудня 2014. Кушпіт М.А.Дендюк М.В.
30. Інформаційна система моделювання забруднення повітря автотранспортом матеріали Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі. Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 26 грудня 2014. Онукевич В.В.Дендюк М.В.
2013
29. Математичне моделювання розповсюдження забруднювальних речовин у річках матеріали   Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі. Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 26 грудня 2014. Онукевич В.В.Дендюк М.В.
28. Моделювання систем в середовищі GPSS World навчальний посібник   Львів, «Новий світ-2000», 2013 – 358 с. Соколовський Я.І., Шабатура Ю.В., Виклюк Я.І., Крошний І.М.
2010
27. Дослідження кроку дискретизації методу скінченних елементів під час моделювання розподілу вологи у деревині внаслідок сушіння стаття   Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць, - Львів, НЛТУ України, 2012. Вип. 22.15 – c.170-173 Сало М.Ф., Каратник Ю.І
26. Mathematical modeling of stressed-strained relaxation fields in wood drying process стаття   Наукові нотатки Луцького національного технічного університету. Вип.. 27, 2010 р., с. 4-10. Dendjuk M.V.
Bakalets A.V.
Zdolbinskyy A.P.

25.

Розроблення системи автоматизованого проектування сушильних камер засобами COSMOS FlowWorks

стаття

 

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць, - Львів, НЛТУ України, 2010, ст. 283-290

Варениця М.С., Прусак Ю.В., Соколовський Я.І.

24.

Аналіз впливу зв’язку перенесення тепла і вологи на напружено-деформівний стан у деревній пластині.

стаття

 

Науковий вісник: Збірник  науково-техніч­них праць. – Львів, НЛТУ України, 2010, Вип. 20.12, стор. 309-314.

Борецька І.Б.,
Соколовський Я.І.

2009

23.

Mathematical modeling of the twodimensional moistural and viscoelasticity states of wood the process of drying

тези

 

Міжнародна конференція міжнародної академії наук  про деревину LAWS-2009, 15-21.06.2009, Санкт-Петербург

Sokolovskyy Ya.
Bakaletz A.

2008

22.

Математичне моделювання двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння

стаття

 

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. 2008, Вип..7.

Соколовський Я.І.

2007

21.

Моделирование деформационно-релаксационных процессов в древесине во время сушки

стаття

 

Известия ВУЗ России «Лесной журнал», 2007 №1

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.

20.

Математичне моделювання деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів

тези

 

46 Міжнародний семінар „Моделирование в комп’ютерном материаловедении”, Одеса 26-27.04.2007

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.
Бакалець А.В.

19.

Modeling deformation of wood with changeable potentials of mass heat transfer

тези

 

IV International Conference “Porous Materials” (Theory and Experyment), lviv 18-22.09.2007

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.

18.

Математичне моделювання деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів у гігроскопічних матеріалах

тези

 

XIV Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”, 2-4.10.2007 Львів

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.
Бакалець А.В.

17.

Modeling deformation of wood with changeable potentials of mass heat transfer

тези

 

International Conference of computer science and information technologies CSIT” 2007, IFEE Lviv

Соколовський Я.І.
Бакалець А.В.

16.

Програмний комплекс для моделювання напружено-деформівного стану деревини у процесі сушіння

стаття

 

Науковий вісник: Зб.наук.-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2007. – Вип.17.8.

Соколовський Я.І.

2006

15.

Математичне моделювання деформативності деревини і деревних композитних матеріалів із змінними потенціалами тепломасоперенесення

тези

 

45-ий міжнародний семінар з моделювання та оптимізації композитів  - МОК – 45 Одеса, 28-29. 04.2006

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.
Бакалець А.В.
Петрів О.М

14.

Вплив геометричних розмірів пиломатеріалів на напружено-деформівний стан у процесі їх сушіння

стаття

 

Науковий вісник: Зб.наук.-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2006. – Вип.16.2.

Соколовський Я.І.

13.

Спосіб неруйнівного контролю вимірювання та контролю напруженого стану гігроскопічних матеріалів у процесі гідротермічної обробки

патент

 

№ 15188, В27К1/00. Опубл. 15.06.2006. Бюл. №6

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.

12.

Вплив параметрів агента сушіння на вологісний і напружено-деформівний стан пиломатеріалів у процесі гідротермічної обробки

стаття

 

Науковий вісник: Зб.наук.-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2006. – Вип.16.6.

Соколовський Я.І.

11.

Влияние основных факторов процесса сушки на напряжонно-деформированое состояние древесины

стаття

 

Сборник научных трудов БГИТА. Вып. 16, 2006

Соколовський Я.І.

10.

Моделювання зв’язку тепломасоперенесення з деформативністю і міцністю деревини

стаття

 

Промислова гідравліка і пневматика 2006, №3, 13

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.

2005

9.

Математичне моделювання деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних полів у технологічних процесах деревообробки

тези

 

Всеукраїнська наукова конференція „Сучасні проблеми механіки”, Львів – 2005 р.

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.
Бакалець А.В.
Петрів О.М

2004

8.

Моделювання деформаційно-релаксаційних процесів з деревині під час сушіння

стаття

 

Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. - Львів: УкрДЛТУ. – 2004. - Вип. 14.1

Соколовський Я.І.
Поберейко Б.П.

2003

7.

Взаємозв’язок напружено-деформівного ста­ну висушуваної деревини і параметрів зовнішнього і внтрішнього теплома­со­пе­ренесення

стаття

 

Математичні проблеми механіки неоднорідних структур, ІППММ ім.Я.С.Підстригача НАН України, Львів, 2003 р.

Кулешник Я.Ф.
Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.

6.

Determination and control of the lumber stressed-strained in the process of drying

матеріали

 

X Sympozjum suszrnictwa, Lodz, 17-19 wyresnia, 2003

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.

5.

Застосування методу кінцевих елементів для розрахунку нестаціонарних полів вологоперенесення з висушуваній деревині

стаття

 

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Вип.28, 2003 р.

Поберейко Б.П.
Соколовський Я.І.

4.

Численное моделирование методом конечных элементов полей влажности древесины с учетом анизотропии ее свойств

стаття

 

Лесной комплекс: состояние и перспективы развития // Сборник научных трудов БГИТА, г.Брянск, Вып.6, 2003.

Соколовський Я.І.
Поберейко Б.П.
Кулешник Я.Ф.

2002

3.

Результати експериментальних досліджень повзучості та складових деформацій деревини в поперек волокон

стаття

 

Лісове господарство, лісова паперова і деревообробна промисловість. Вип. 27, 2002 р.

Соколовський Я.І.

2.

Аналіз напружено-деформівного стану та диференціальної усадки в період регулярного режиму процесу сушіння

стаття

 

Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. - Львів: УкрДЛТУ. – 2002. - Вип. 12.8

Соколовський Я.І., Поберейко Б.П.

1.

Розрахунок напружено-деформівного стану висушуваної деревини зі змінним вологовмістом

стаття

 

Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. - Львів: УкрДЛТУ. – 2002. - Вип. 12.8

Соколовський Я.І., Поберейко Б.П.

Методичні публікації

Конспект лекцій

НАЗВА

ХАРАК­ТЕР РОБОТИ

Категорія видання

ВИХІДНІ ДАНІ

СПІВАВТОРИ

1

Організація баз даних і знань

конспект лекцій

 

[Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=91 (дата звернення 1.03.2017). – Необхідна авторизація.

-

2

Організація баз даних і знань

практи­кум

 

[Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=91 (дата звернення 1.03.2017). – Необхідна авторизація.

Флуд Л.О.

3

Методи і системи штучного інтелекту

конспект лекцій

 

[Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=19 (дата звернення 1.03.2017). – Необхідна авторизація.

-

4

Методи і системи штучного інтелекту

практи­кум

 

[Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=19 (дата звернення 1.03.2017). – Необхідна авторизація.

Нечепуренко А.В.,

Поберейко С.Б.

5

Автоматизовані системи моделювання об'єктів і процесів

конспект лекцій

 

[Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=202 (дата звернення 15.05.2017). – Необхідна авторизація

-

6

Автоматизо­вані системи моделювання об'єктів і процесів

практи­кум

 

[Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=202 (дата звернення 25.05.2017). – Необхідна авторизація

-

 

 

Останнє редагуванняВівторок, 30 червня 2020 18:41