logo3

Log in

Карашецький Володимир Петрович

karashetskyy vpДоцент кафедри, кандидат технічних наук

 

Освіта

У 1978 році закінчив Львівський політехнічний інститут (м.Львів) за спеціальністю "Електричні машини".

Посада, наукові ступені та звання:

Наукова ступінь - кандидат технічних наук.

Наукове звання - доцент.

Тема кандидатської дисертації: ”Розвиток методу скінченних елементів стосовно розрахунку магнітостатичного поля в електричних машинах".

Рік захисту – 1992.

Посада - доцент кафедри.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямами: Математичне моделювання в галузі електромеханіки. Розроблення компютерних систем тестування, веб-орієнтованих баз даних.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Компютерні науки. Читає курси лекцій, веде практичні занняття з дициплін:

 • Web-технології та wеb-дизайн.
 • Програмне забезпечення в ІТП (Java).
 • Компексні методи інтелектуальної обробки даних.
 • Інформаційні системи та технології.

Список науково-методичних праць: Google   

Наукові публікації
НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні Дані

Співавтори

2019
33. Розроблення інформаційного веб-ресурсу прогнозування погоди матеріали конференції    Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології: матеріали першої науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 10-12 жовтня 2019 р.). – Львів: кафедра інформаційних технологій  НЛТУ України, 2019. – 89-91 с.  Блистів О.В.
32.

Проектування автоматизованої системи моніторингу показників наукової та професійної активності викладачів кафедри ІТ НЛТУ України

матеріали конференції    Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології: матеріали першої науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 10-12 жовтня 2019 р.). – Львів: кафедра інформаційних технологій  НЛТУ України, 2019. – 98-99 с.  Стоколоса В.Я.
31. Автоматизована веб-система підбору і відображення оптимальних апроксимант для одновимірних та двовимірних залежностей. стаття фахове  Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» Луцьк, 2019. Випуск 34. с47-52. Яркун В.І.
2018
30. Автоматизована веб-система підбору та відображення оптимальних апроксимант.  стаття фахове  Науковий вісник: Збірник  науково-техніч­них праць. – Львів, НЛТУ України, 2018, Вип. 28.3, с. 127-130.  Карашецький В.П.
2017
29. Розрахунок двовимірних стаціонарних температурних полів за наявності внутрішніх джерел тепла методом скінченних елементів стаття фахове  Науковий вісник НЛТУ України, 2017, т. 27, № 5 с.134-138 Дмитрусь Н.І., Карашецький В.П.
2016
28. Розрахунок двовимірних статичних безвихрових теплових полів методом скінченних елементів стаття фахове  Наук. вісник НЛТУУ: Збірник наук.-техн. праць. –Львів: НЛТУУ. –2016, вип. 26.5, с. 300-307. Дмитрусь Н.І.Карашецький В.П.
2015
27. Розроблення програмного забезпечення соціальної мережі для просування комерційних проектів в Україні та за її межами тези  фахове Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції “Українська наука: проблеми сьогодення та перспективи розвитку” (м. Київ, 25–26 грудня 2015 р.) / ГО “Інститут освітньої та молодіжної політики”; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО “ІОМП”, 2015. – с. 120-122. Карашецький В. П., Михалюк І.В.,
 
Карашецький В.П.
26. Побудова графічного контенту застосунків з використанням JAVAFX, SWING компонентів і даних взятих з баз даних стаття  фахове Наук. вісник НЛТУУ: Збірник наук.-техн. праць. –Львів: НЛТУУ. –2015, вип. 25.1, с. 386-392. Карашецький В.П.
2013

25.

Розрахунок тривимірних потенціальних магнітних полів методом кінцевих елементів.

стаття

 -

Наук. вісник НЛТУУ: Збірник наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУУ. – 2013, вип. Вип. 23.12, с.379-384.

Карашецький В.П.

2012

24.

Особливості розрахунку двовимірних вихрових магнітних полів методом кінцевих елементів

стаття

 

Наук. вісник НЛТУУ: Збірник наук.-техн. праць. –Львів: НЛТУУ. –2012, вип. 22.10, с.329-336.

Карашецький В.П.

2011

23.

Розрахунок тривимірних вихрових магнітних полів методом кінцевих елементів

стаття

 

Наук. Вісник НЛТУУ: Збірник наук.-техн. праць. –Львів: НЛТУУ. –2011, вип. 21.9, с. 327-332.

Карашецький В.П.

2010

22.

Вплив порядку інтерполяції кінцевих елементів на точність розв’язання краєвих задач розрахунку статичних магнітних полів диференціальним методом кінцевих елементів

стаття

 

Наук. вісник НЛТУУ: Збірник наук.-техн. праць. –Львів: НЛТУУ. –2010, вип. 20.8, с. 280-285.

Карашецький В.П.

2009

21.

Комп’ютерна система тестування знань

стаття

 

Наук. вісник НЛТУУ: Збірник наук.-техн. праць. –Львів: НЛТУУ. –2009, вип. 19.7, с. 267-271.

Карашецький В.П.

2007

20.

Інтегроване середовище розроблення NetBeans 5.0

стаття

 

Методичні вказівки. – Львів: НЛТУ України, 2007. – 14 c.

Бекас Б.О.

19.

Методика розрахунку електромагнітних сил, які діють на клин у пазу електричної машини

стаття

 

Наук. вісник НЛТУУ: Збірник наук.-техн. праць.–Львів: НЛТУУ. –2007, вип. 17.8, с.302-304.

-

18.

Кубатурні формули чисельного інтегрування за площею трикутника на основі інтерполяційних повних поліномів

стаття

 

Наук. вісник НЛТУУ: Збірник наук.-техн. праць. –Львів: НЛТУУ. –2007, вип. 17.7, с.275-280.

-

17.

Кубатурні формули чисельного інтегрування за об’ємом тетраедра на основі інтерполяційних повних поліномів

стаття

 

Наук. вісник НЛТУУ: Збірник наук.-техн. праць. –Львів: НЛТУУ. –2007, вип. 17.6, с. 258-264.

-

1999

16.

Обчислювальна техніка та економіко-математичні методи в сільському господарстві

стаття

 

Методичні вказівки. ЛДАВМ. Львів, 1999. –30 с.

Кухар Р.Б.
Піх З.А.
Токарчук О.П.

15.

Основні рівні та форми інформаційних технологій

стаття

 

Науковий вісник ЛДАВМ. Актуальні проблеми менеджменту АПК в умовах його реформування. Львів, 1999, вип.1, с. 54-56.

Кухар Р.Б.

14.

Про деякі проблеми створення і використан- ня баз даних в аграрному виробництві

стаття

 

Науковий вісник ЛДАВМ. Актуальні проблеми менеджменту АПК в умовах його реформування. Львів, 1999, вип. 1, с. 73-75.

-

13.

Розв’язування задач лінійного програмування симплексним методом з використанням пакету прикладних програм LINA-16

стаття

 

Методичні вказівки. ЛДАВМ. Львів, 1999. –13 с.

-

1998

12.

Економіко-математичне моделювання. Кореляційно-регресійні моделі економічних процесів сільськогосподарського виробництва

стаття

 

Методичні вказівки. ЛАВМ. Львів, 1998. – 40 с.

Єлейко О.І.
Кухар Р.Б.
Щур І.З.

1996

11.

Комп’ютерна система аналізу даних ветеринарного обліку

стаття

 

Матеріали Другого міжнародного симпозіуму з питань гігієни тварин. Львів, 1996, с. 89-92.

Козій Б.І.

10.

Інформаційно-аналітич- на система ветеринарного обліку

стаття

 

Праці Третьої української конференції з автоматичного керування. Автоматика-96, Севастополь, 1996, с. 61-65.

Козій Б.І.

1992

9.

Обчислювальна техніка в економічних та інженерних розрахунках

стаття

 

Методичні вказівки. ЛАВМ. Львів, 1992. – 69 с.

Кухар Р.Б. Козій Б.І.

1989

8.

Программа расчёта дифференциальным методом конечных элементов потенциального плоскопараллельного магнитного поля с учётом нелинейности магнитных характеристик сред

стаття

 

Укр. Респ. фонд алгоритмов и программ. 1989, № АП0263

-

1988

7.

Кубатурные формулы для определения энергетического функционала при расчете двумерного магнитного поля методом конечных элементов

стаття

 

ТеоретическаяЭлектротехника. Респ. межвед. науч.-техн. сборник. Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1988, вып. 44, с. 17-20.

-

6.

Расчёт коэффициента Картера при наличии магнитного клина в пазу электрической машины методом конечных элементов

стаття

 

Изв. вузов СССР. Электромеханика. 1988, №2, с. 14-19.

-

1986

5.

Расчёт плоскопараллельного магнитного поля в нелинейных средах методом конечных элементов второго порядка

стаття

 

Мат. методы и физ.-мех. поля.1986, вып. 23,с. 102-107.

Фільц Р.В., Гречин Д.П.

4.

Расчёт методом конечных элементов трёхмерных потенциальых магнитных полей в нелинейных средах

стаття

 

Теоретическая электротехника, Респ. межвед. науч.-техн. сборник. Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1986, вып. 40, с. 48-52.

Фільц Р.В.

1985

3.

Расчёт двумерных магнитных полей в нелинейных анизотропных средах методом конечных элементов третьего порядка

стаття

 

Теоретическая электротехника. Респ. межвед. науч.-техн. сборник. Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1985, вып. 38, с. 84-91.

Фільц Р.В., Гречин Д.П.

2.

Дифференциальный метод конечных элементов расчета потенциальных магнитных полей в нелинейных анизотропных средах

стаття

 

Тезисы докл. науч.-техн. семинара. Машинные методы решения краевых задач. Москва–Рига, 1985, с. 26.

Фільц Р.В. Гречин Д.П.

1978

1.

Розрахунок на ЦОМ характеристики намагнічування асинхронної машини

стаття

 

Вісник Львів.політехн. ін-тут. Питання теорії та регулювання електричних машин. Львів, Вища школа, 1978, № 125, с. 82-87.

Онишко Є.О. Бойчук В.І.

Методичні публікації
 1. Карашецький В. П. Програмне забезпечення в ІТП. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. –
  Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=11 (дата звернення 15.08.2017). – Необхідна авторизація.
 2. Карашецький В. П. Програмне забезпечення в ІТП. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. –
  Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=11 (дата звернення 15.08.2017). – Необхідна авторизація. 
 3. Карашецький В. П. Веб-технології та веб-дизайн. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. –
  Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=6 (дата звернення 15.08.2017). – Необхідна авторизація.
 4. Карашецький В.П., Яркун В.І., Поберейко С.Б. Веб-технології та веб-дизайн. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. –
  Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=6 (дата звернення 15.08.2017). – Необхідна авторизація. 
 5. Карашецький В. П. Комплексні методи інтелектуальної обробки даних. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. –
  Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=203 (дата звернення 15.08.2017). – Необхідна авторизація.
 6. Карашецький В. П. Комплексні методи інтелектуальної обробки даних. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. –
  Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=203 (дата звернення 15.08.2017). – Необхідна авторизація. 
 7. Карашецький В. П. Проектування розподілених баз даних та експертних систем. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. –
  Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=649 (дата звернення 20.08.2017). – Необхідна авторизація.
 8. Карашецький В. П. Проектування розподілених баз даних та експертних систем. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : [ВНС НЛТУ України]. –
  Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=649 (дата звернення 20.08.2017). – Необхідна авторизація. 

 

 

Останнє редагуванняП'ятниця, 14 лютого 2020 15:53