logo3

Log in

Думанський Остап Іванович

DumanskiyДоцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук

Освіта

У 1969 році закінчив Львівський державний університет ім. Ів.Франка (м.Львів) за спеціальністю "Механіка".

Посада, наукові ступені та звання:

Наукова ступінь - кандидат фізико-математичних наук.

Наукове звання - доцент.

Тема кандидатської дисертації: ”Пружний стан однорідних і кусково-однорідних пластин послаблених криволінійними щілинами та надрізами”.

Рік захисту – 1977.

Посада - доцент кафедри.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямами: Моделювання технологічних процесів. Механічні САПР.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Компютерні науки. Читає курси лекцій, веде практичні занняття з дициплін:

 • Дискретна математика.
 • Операційне числення.
 • Чисельні методи.
 • Числові методи і математичне моделювання на ЕОМ.

 

Список науково-методичних праць: Google   

Наукові публікації

№ з/п

Назва

Характер

роботи

Вхідні дані

Співавтори

2019-2020

101
Застосування iнформацiйних технологій при вивченні дискретної математики
  16-та Відкрита наукова конференція інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)
6–7 лютого 2020 року Львів, Україна
PSC 16 IMFS
Видавництво Львівської політехніки 2020. c.80-81
Федюк Є. М., Думанський О. I.,
Бекас Б. О., Сохан П. Л.
100 Операційне числення   Львів, видавництво
"Тріада плюс", 2020 – 255 с.

Соколовський Я.І.,
Бекас Б.О.,
Думанський О.І.,
Думанський Н.О.,
Пірко І.Б.,
Шиманський В.М.

99

Побудова моделі ієрархії факторів стану українського мовознавства згідно теорії графів.

тези доповіді

Перша науково-практична конференція студен­тів, аспірантів та молодих вчених «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології»,  Львів, 10-12 жовтня 2019 р. с.26-27.

Бекас Б.О., Яворський О.

98

Застосунок бульових функцій при побудові математичних моделей для аналізу релейно – контактних та функціональних схем

тези доповіді

Перша науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології»,  Львів, 10-12 жовтня 2019 р. с.26-27.

Капран І.Д., Андроник А.

97

Застосування інформаційних технологій під час вивчення розділу «Перетворення бульових функцій» у дискретній математиці

стаття

Стандартизація, сертифікація, якість. – К: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» 2019. - №5 (117) с. 61-68.

 БекасБ. О., Думанський  Н. О., Пірко  І. Б. 

2017-2018

96

Застосування вейвлет – перетворень для обробки сигналів та зображень

тези доповіді

15 – та відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики  та фундаментальних наук ІМФН  НУ «Львівська політехніка». Збірник матеріалів.

 13 -14 листопада  2018 р. Львів.

с. 55 -56.

Федюк  Є.М.

95

Конформні перетворення та їх застосування в інженерно – технічних дослідженнях.

стаття

Науковий вісник НУ «Львівська політехніка».Серія фізико – математичні науки №898, 2018 р. стр. 69-73.

Федюк  Є.М. ,  Бекас Б.О. ,

Процик Ю.С. ,

 Капран  І.Д.

94

Лабораторний практикум «Середовище Visual Studio 2010» для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Дискретна марематика»».  Для студентів спеціальності  „Комп’ютерні науки” та „Інформаційні системи і технології” всіх форм навчання.

рукопис

Електронний ресурс кафедри ІТ.2018 р. –125 с.

 

Думанський Н.О.,

Бекас Б.О.,

Капран І.Д.,

Семенишин Н.О.

93

«Чисельна реалізація задач операційного числення у середовищі Matlab» . Лабораторний практикум до дисципліни «Операційне числення» для студентів спеціальності 6.050101 „Комп’ютерні науки”  всіх форм навчання.( Доповнено та перероблено)

рукопис

Електронний ресурс кафедри  ІТ2018.-с.86

Бекас Б.О.

Процик Ю.С.

92

Дослідження кручення порожнистих валів (брусів)

тези доповіді.

13 –та відкрита наук. конф. ІМФН, присвячена 125 –річчю від дня народження Стефана Банаха. НУ; «Львівська політехніка».Збірник матер. конференції. Львів,30-31 березня  2017. .-с.71-72.

Федюк Є.М,

Цимбалюк Ю.І.

 

   91

Методичні вказівки  і завдання до контрольних робіт з дисципліни  

« Чисельні методи і математичне моделювання  в розрахунках на ЕОМ» для студентів  групи

АКз–21  заочної форми навчання.

рукопис

Електронний  ресурс кафедри ІТ  2017. – 90 с.

Бекас Б.О.,

Сторожук О.Л.

90

Побудова математичної моделі  трелювання лісоматеріалів згідно з теорією графів

 

тези доповіді

13 –та відкрита наук. конф. ІМФН, присвячена 125 –річчю від дня народження Стефана Банаха. НУ; «Львівська політехніка».Збірник матер. конференції. Львів,30-31 березня  2017. .-104 -105 с.

Федюк Є.М,

Цимбалюк Ю.І.

Сохан П.Л.

89

 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ Математичне  моделювання  та чисельні методи  у розрахунках на ЕОМ “ для студентів  групи Лс  стаціонарної та заочної форми навчання.

рукопис.

Електронний ресурс кафедри ІТ.2017. -62 с.

Бекас Б.О.,

Цимбалюк Ю.І.

88

Побудова математичної моделі стосовно трелювання лісоматеріалів та її чисельна реалізація

тези доповіді

13 –та відкрита наук. конф. ІМФН, присвячена 125 –річчю від дня народження Стефана Банаха. НУ; «Львівська політехніка».Збірник матер. конференції. Львів,30-31 березня  2017. .-с.102-103.

Федюк Є.М,

Цимбалюк Ю.І.

 

2010-2016

87

„Matlab в чисельних методах. Використання математичного пакета для розв’язування прикладних задач”.  Лабораторний практикум до дисципліни «Чисельні методи» для студентів спеціальності 6.050101 „Комп’ютерні науки” всіх форм навчання

рукопис

Вид. – во НЛТУУ. Львів. 2016. -170 с.

Бекас Б.О.,

Капран І.Д.

Шиманський В.М.

86

Дослідження міцності пластинчастого елементу конструкції з криволінійним отвором або надрізом при дії зосереджених сил

тези доповіді

12 –та наукова конференція ІМФН. НУ; «Львівська політехніка».Львів: Збірник матеріалів конференції 

2-3червня 2016,54-55 с.

Федюк Є.М.

85

Побудова конформних відображень для

напівнескінчених областей з торцевими надрізами та їх застосування в інженерно – технічних дослідженнях

тези доповіді

12 –та наукова конференція ІМФН. НУ; «Львівська політехніка».Львів: Збірник матеріалів конференції  2-3червня 2016. 50-51 с.

Федюк Є.М.,

Шиманський В.М.

 

84

Пружний та гранично -  рівноважний стан пластинчастого елементу конструкції з криволінійним отвором при дії зосереджених сил

стаття

Науковий вісник НЛТУ України. – 2016, -  вип. 26.1.- с.333-340.

Бекас Б.О.,

Процик Ю.С.

 

83

Збірник вправ і задач до вивчення дисципліни «Операційне числення» для студентів за спеціальністю«Комп’ютерні науки»

рукопис

Електронний ресурс кафедри ІТ . 2015.  – 95 с.

Поберейко Б.П.,

Бекас Б.О.

 

82

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни  « Операційне числення» для студентів напряму 6.050101 –  «Комп’ютерні науки»

рукопис

Електронний ресурс кафедри  ІТ.  2015. – 63 с.

Поберейко Б.П.,

Бекас Б.О.

81

Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни “ Чисельні методи і математичне моделювання у розрахунках на ЕОМ “ для студентів  групи АКс  заочної форми навчання.

рукопис

Електронний ресурс кафедри ІТ. 2014

– 61с.

Поберейко Б.П.,

Бекас Б.О.

 

80

«Математична логіка. Перетворення булевих функцій». Лабораторний практикум до виконання лабораторних робіт у середовищі Elektronics Worbench до дисципліни «Дискретна математика»

рукопис

Вид. – во НЛТУ України, Львів .2014. – 110 с.

Думанський Н.О.

Пірко І.Б.

79

Building mathematical models depending on bend radius fiber boards concerning its thickness and hydration time.

 стаття

Лісове господарство  лісова, паперова і деревообробна  промисловість. - Львів: Між.  від. наук.-техн. збірник НЛТУ України. – 2015, - вип.40. -  с.161-164.

Пилипів І.З.

78

Патент на корисну модель «Поворотний пристрій до трелювального причепа»

патент

Реєстраційний номер заявки u.201400264. 04.04.2014.

Цимбалюк Ю.І.

 

77

Навчальний практикум до дисципліни «Чисельні методи». Розділ «Інтегральні рівняння»

рукопис

Вид. – во НЛТУ України, Львів .2013. - 80 с

Думанський Н.О.

Шиманський В.М.

76

«Булеві функції та їх перетворення». Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи  з дисципліни «Дискретна математика» для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання 

рукопис

Вид. – во НЛТУ України, Львів .2013. - 80 с. 

Бекас Б.О.

Пірко І. Б.

75

Патент України на винахід №101886. «Причіп трелювальний з механізмом самогальмування»

патент

Зареєстрований у Державному реєстрі патентів України на винахід  13.05.2013.

Цимбалюк Ю.І.

 

74

Математична модель обходу ростучого дерева на смузі транспортування при трелюванні лісоматеріалу під наметом лісу

    стаття

 

Вісник Харківського національно – технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, вип..136. 2013. -10 с.

Цимбалюк Ю.І.

 

73

«Операційне числення». Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання 

рукопис

Вид. – во НЛТУ України, Львів .2012. - 74 с. 

Бекас Б.О.

Пірко І. Б.

72

«Чисельні методи в інформатиці».  Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання 

рукопис

Вид. – во НЛТУ України, Львів .2012. - 60 с. 

Бекас Б.О.

71

Навчальний практикум «Комбінаторний аналіз» до дисципліни «Дискретна математика»

рукопис

Електронний ресурс кафедри ІТ Національного лісотехнічного університету України. Львів. 2012

-         68 с.

 

70

Операційне числення

конспект лекцій

Електронний ресурс кафедри ІТ Національного лісотехнічного університету України. Львів. 2012

-         186 с.

 

69

   Чисельні методи

конспект лекцій

Електронний ресурс кафедри ІТ Національного лісотехнічного університету України. Львів. 2011

-         225 с.

 

68

Дискретна математика

конспект лекцій

Електронний ресурс кафедри ІТ Національного лісотехнічного університету України. Львів. 2011

-         234 с

 

67 Чисельна реалізація математичної моделі транспортування круглого лісоматеріалу під наметом лісу стаття Науковий вісник НЛТУ України  вип.21.18,  2011. -8 с. Цимбалюк Ю.І.
66 Моделювання росту і продуктивності штучних насаджень PICEA ABIES (L) KAPSI, як прототипів плантаційних  лісових культур у західному регіоні України стаття Наукові праці Лісівничої академії наук України, вип.8, 2010 р.-18 с. Дебринюк Ю.М

 2004-2009

65

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №2 з дисципліни «Дискретна математика» для студентів заочної форми навчання за спеціальністю «Компютерні науки»

рукопис

Електронний ресурс кафедри ІТ Національного лісотехнічного університету України. Львів. 2009.

- 70 с.

Бекас Б.О.

Капран І.Д.

   64

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни «Дискретна математика» для студентів заочної форми навчання за спеціальністю «Компютерні науки»

рукопис

Електронний ресурс кафедри ІТ Національного лісотехнічного університету України. Львів.2009р.- 69 с.

Бекас Б.О.

Капран І.Д.

63

Операційне числення. Практикум до дисципліни «Диференціальні рівняння та операційне числення»

рукопис

Вид. – во ЛДІНТУ Львів, 2009. – 39 с.

Грилицький М.Д.

Регей О.І.

62

Типи помилок у середовищі С++ та методи їх виправлення. Метод. вказівки до дисципліни «Основи програмування»

рукопис

Вид. – во ЛДІНТУ, Львів 2008. -30 с.

 Козак Л.І.,

Поліщук М.І.

61

Навчальний практикум до дисципліни «Чисельні методи в інформатиці”

рукопис

Вид. – во ЛДІНТУ, Львів 2008- 38 с.

Козак Л.І.

60

Збірник завдань до розрахункових робіт до дисципліни «Чисельні методи в інформатиці”

рукопис

Вид. – во НЛТУ України, Львів .2008 -24 с..

Козак Л.І.

   59

Теорія ймовірностей, випадкові процеси і математична статистика. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів технічних спеціальностей.

рукопис

Вид – во ЛДІНТУ Львів, 2008р.-36 с.

Гайвась І.В.,

Шевчук Є.А.

58

Рекурентні співвідношення і рівняння та методи їх розв’язання

стаття

Матеріали науково-практичної конференції. ЛДІНТУ. Серія:  Фіз.-матем та техн. науки. Львів, 16.05.09 р. -8с.

Кузь О.Н.

57

Диференціальні моделі  у задачах  лісового господарства

 стаття

Наукові праці Лісівничої академії наук України, вип.6, 2008 р.-12 с.

Дебринюк Ю.М.

56

 Математична модель напружено-деформівного стану пластинчастого елемента конструкції у вигляді багатозв’язної області

тези доповіді

Конференція фіз.- матем. науки НУ „Львівська політехніка”, 2008

Федюк Є.М.

55

Математична модель термопружного стану пластинчастого елементу конструкції у процесі тепловіддачі

стаття

Матеріали науково-практичної конференції. ЛДІНТУ.Серія: Фіз.-матем та техн. науки. Львів, 12.11.08. – 6 с.

 

54

Лабораторний практикум з дисципліни „Економічна інформатика”. (Основні прийоми роб-ти у середовищі табличного процесора Excel). Для студентів базових напрямків ЕП, МН, МР. 

рукопис

Вид – во ЛДІНТУ Львів, 2007р.- 54 с.

Гембара Т.В.

  53

Лабораторний практикум з дисципліни «Економічна інформатика». (Основні прийоми роботи з текстово-графічним процесором Microsoft  Word). Для студентів базових напрямків ЕП , МН, МР.

рукопис

Вид – во ЛДІНТУЛьвів, 2007р. – 45 с.

Гембара Т.В.

52

Лабораторний практикум з дисципліни «Економічна інформатика». (Основи  роботи з графічним інтерфейсом операційних систем сімейства Windows). Для студентів базових напрямків ЕП, МР.

рукопис

Вид – во ЛДІНТУ, Львів, 2007р.-  42 с.

Гембара Т.В.

51

Інформатика і комп’ютерна техніка. Завдання і методичні вказівки до  контрольних робіт для студентів груп ЕП-11з , ,МН-11з економічного факультету заочної форми навчання

рукопис

Вид – во ЛДІНТУ Львів, 2007р. – 26 с.

Гембара Т.В.

50

Математична модель напруженого стану пластинчастого елементу  конструкції, послабленого  криволінійним отвором.

стаття

Матеріали науково-практичної конференції. ЛДІНТУ. Серія: Фіз.-матем та техн. науки. Львів, 16.05.2007. – 4 с.

 

49

Напружено-деформівний стан пластинчастих елементів конструкції у вигляді двозв’язної  області

стаття

Матеріали науково-практичної конференції. ЛДІНТУ. Серія: Фіз.-матем. та техн. науки. Львів,16. 05.2007. -5 с.

 

48

Дослідження напружено-деформівного стану валів (стрижнів) при крученні

стаття

Матеріали науково-практичної конференції. ЛДІНТУ. Серія: Фіз.-матем. та техн. науки. Львів, 16.05.2007.- 3 с.

Федюк Є.М.

47

Елементи лінійної алгебри. Методичні вказівки і завдання для самостійних та розрахункових робіт з дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія»

рукопис

Вид – во ЛДІНТУ Львів, 2007р. – 35 с.

Гайвась І.В.,

Козак Л.І.

46

Математичні методи у розрахунках на ЕОМ. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи для студентів спеціальності «Технологія деревообробки» НЛТУУ заочної форми навчання

рукопис

Вид. – во НЛТУ України, Львів. 2006.- 36 с.

Сторожук О.Л.

45

 Збірник завдань до розрахункових робіт з дисципліни «Цифрова обробка сигналів і зображень»

рукопис

Вид. – во НЛТУ України, Львів. 2006.- 24 с.

 

44

 Дослідження пружного стану пластинчастого елемента конструкції, який перебуває під дією зосереджених силових факторів

стаття

Вісник НЛДУ. Серія механіко-мате-матична вип.65, Львів, 2006р.

Максимович В.М.

43

Збірник завдань для розрахункових робіт з дисципліни  „ Основи дискретної математики» для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки»

рукопис

Вид.- во НЛТУ України Львів, 2005 р.– 30 с.

 

42

Дослідження напружено – деформівного стану пластинки з криволінійним отвором

стаття

Вісник НУ „Львівська політехніка” серія „Фіз. – матем. науки”, вип.540,

Львів,  2005 р.

Федюк Є.М.

41

Побудова розрахунку напруженого стану пластинок з отворами на основі розв’язків типу Гріна

тези

доповіді

Наукова конференція „ Сучасні проблеми механіки”, НЛДУ Львів, грудень, 2005 р. – 5 с.

 

40

Методи пошуку ефективного розв’язку задачі АЛ з вимушеним єдиним ритмом роботи

стаття

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.9.3, 2005

Думанський Н.О.

39

Пружна рівновага пластинчастого елемента конструкції у вигляді двозв’язної області

стаття

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.9.3, 2005

Осів П.М.

38

Пружна та гранична рівновага пластинчастого елементу конструкції з криволінійним отвором

стаття

Науковий вісник УкрДЛТУ в.14.4,

2004 р.

Бекас Б.О.

1998 - 2003

37

Загальний метод дослідження кручення порожнистих призматичних валів (брусів)

стаття

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.12.8. Львів. 2002. –5 с.

 

36

Загальний метод дослідження кручення суцільних призматичних валів (брусів)

стаття

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.12.5. Львів. 2002. –4 с.

 

35

Узагальнений метод дослідження напружено стану обмежених пластинчастих елементів конструкції під дією зосереджених силових факторів

стаття

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.12.2. Львів. 2002. –8 с.

 

34

  Методичні вказівки та завдання  для виконання контрольних робіт з дисципліни «Інформатика, ОТ і програмування» для студентів заочного ф – ту лісогосподарської спеціальності

рукопис

Вид. – во УкрДЛТУ . Львів. 2000. – 58 с.

Ганзюк В.М.

Дендюк М.В.

Римар Ю.М.

Рудий Т.В.

33

Напружено – рівноважний стан пластинчастого елементу конструкції, послабленого криволінійним отвором, при дії силових факторів

стаття

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.101.. Львів.2000. –4с.

Голубець В.М.

32

Визначення термопружного стану пластини з тепловіддачею методом Майзеля

стаття

Науковий журнал «Прикладна математика» ДУ «Львівська політехніка» №364. Львів. 1999. – 5с.

Дасюк Я.І.

Максимів Я.В.

 

31

Напружений стан пластинчастого елементу конструкції з криволінійними надрізами

стаття

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.33.. Львів. 1999. –3 с.

 

30

  Методичні вказівки та завдання  до розрахункових робіт з дисципліни «Інформатика, ОТ і програмування» для студентів лісогосподарського ф - ту

рукопис

Вид. – во УкрДЛТУ . Львів.1999. – 50 с.

Римар Ю.М.

 1994-1997

29

Чисельні алгоритми визначення пружного стану пластин на основі методів інтегральних рівнянь і функцій Гріна

тези доповіді

Всеукраїнська конференція «Нові підходи до розв’язування диференціальних рівнянь». Дрогобич. 15 – 19 ,09.1997р. –2 с.

Максимович В.М.

28

Дослідження спостережливості та керованості тепло– масообмінних процесів екосистм 

стаття

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.7. Львів. 1997. – 4 с.

Гірник М.Л.

Кенс І.Р.

27

До граничної рівноваги пластин з розрізами

тези доповіді

«Збірник доповідей викладачів УАД», вип.2.Львів.1995. – 2с.

Стасюк К.Г.

 

26

Дослідження роботи ліній з наскрізним транспортом

стаття

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.2. Львів. 1994. – 4 с.

Дендюк Д.Л.

Максимів В.М.

25

Напружено – деформівний стан деревинної пластини з ізотропним включенням

стаття

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип..1. Львів. 1994. – 5 с.

Стасюк К.Г.

 

24

  Згин ДСПлити з краєвим надрізом

стаття

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип..1. Львів. 1994. – 5 с.

Яськевич Т.Р.

23

  Напружений стан нескінченої смуги із розрізами

тези доповіді

«Збірник доповідей викладачів УАД», вип.1.Львів.1994. – 2с.

Стасюк К.Г.

 

 1986-1993

22

Методичні вказівки та завдання до розрахункових робіт з курсу «Математичні моделі та методи в розрахунках  на ЕОМ» для студентів технологів всіх форм навчання

рукопис

Вид. – во ЛЛТІ 1991. – 30 с.

Фернеза Р.М.

Лопотко О.В.

21

Напружений стан деревинних пластин із складених матеріалів

 

Лісове господарство, лісова,

паперова та деревообробна пром. –сть, вип..22.1991. – 4 с.

Стасюк К.Г.

Яськевич Т.Р.

20

Контрольні завдання та методичні вказівки для курсу «Інформатика та програмування на ЕОМ» для студентів заочної форми навчання інж. – екон. спеціальності

рукопис

Вид. – во ЛЛТІ 1990. – 30 с.

Фернеза Р.М.

19

Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу «Інформатика та програмування на ЕОМ» для студентів інж. – екон. факультету

рукопис

Вид. – во ЛЛТІ 1990. – 25 с.

Фернеза Р.М.

Лопотко О.В.

Рудий Т.В.

18

Исследование температурного поля в полуплоскрсти с термоизолированным краем, ослабленной криволинейным отверстием и находящейся под. действием источников тепла

стаття

Деп. в УкрНІІНТІ, 10.08.90 р. №66–Укр.90. –5 с.

 

17

Изгиб пластины, ослабленной криволинейной щелью

стаття

Деп. в УкрНІІНТІ, 24.06.89 р. №395–Укр.89. –10 с.

Стасюк К.Г.

Яськевич Т.Р.

16

Методичні вказівки до розв’язування задач із застосуванням кратних та криволінійних інтегралів

рукопис

Вид. – во ЛЛТІ 1989. – 20 с.

Гнідець Б.М.

Солтис І.Ф.

 

15

Исследование физико – биологических параметров лесных финоциозов с учетом влияния внешней среды наземного и аэрокосмического зондирования

стаття

Деп. в ВІНІТІ,  №0189.0086135.1989. – 94 с.

Гірник М.Л.

Скородинський В.А

14

Определение напряженого состояния пластины, ослабленной элептическими разрезами на линии раздела материалов

тези доповіді

Всесоюзна конференція «Зміщані задачі механіки деформованого тіла». Одеса. 1989. –2с.

Стасюк К.Г.

13

Исследование напряженого состояния шпона с торцевіми трещинами в прцессе сушки

стаття

Лесное хоз-во.лесн.,бум. и деревообраб.пром –сть, вип.20, 1989.

–5 с.

Труш  Є.І.

Яськевич Т.Р.

12

Распределение напряжений около криволинейной щели в пластинчастом элементе конструкции деревообрабатывающего станка

стаття

Лесное хоз-во.лесн.,бум. и деревообраб.пром –сть, вип.18, 1987.

–4 с.

Гнатиків В.М.

Яськевич Т.Р.

11

Чистый изгиб полосы, ослабленной торцевыми трещинами или остроконечными выступами

стаття

Деп. в УкрНІІНТІ, 24.06.87 р. №1719 –Укр.87. –10 с.

Яськевич Т.Р.

10

 Методичні вказівки до розрахункових робіт для дисципліни «Прикладна математика» (методи лінійної та нелінійної оптимізації) для студентів технологічного факультету

рукопис

СК МП ОЦ Облстатуправління. Львів. 1987 р. – 37 с

Гнідець Б.М.

Скородинський В.А

9

Методичні вказівки до розрахункових робіт для дисципліни «Прикладна математика» (елементи математичної статистики) для студентів технологічного факультету

рукопис

СК МП ОЦ Облстатуправління. Львів. 1987 р. – 38 с.

Гнідець Б.М.

Скородинський В.А

8

О влиянии температурного поля на напряженное состояние полубесконечной плоскости с разрезами

стаття

Деп. в УкрНІІНТІ, 08.01.87 р. №284 –Укр.87. –10 с.

Солтис І.Ф.,

Яськевич Т.Р.

7

Методичні вказівки до розв’язування задач лінійного програмування симплексним методом із застосуванням ЄС ЕОМ (для студентів всіх спеціальностей )

рукопис

СК МП ОЦ Облстатуправління. Львів. 1987 р. – 44 с.

Скородинський В.А. Дорожовський Є.С.

6

Розробка моделей обчислювача наземних комплексів фондів обробки даних дистанційного зондування Землі

стаття

Деп. в УкрНІІНТІ, 10.11.86 р. №2546 –Укр.86. –12 с.

Гнатиків В.М.,

та інші

5

  Функціональні ряди.  Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи для студентів спеціальностей 0901, 0902. 0519.

рукопис

Львівський ЦНТІ . Львів. 1986. –58 с.

Гнідець Б.М.

Солтис І.Ф.

Грицай С.В.

4

Растяжение полуплоскости с боковими разрезами

стаття

Деп. в ВІНІТІ,  №0287.00668.1987. –

227 с.

Солтис І.Ф.,

Яськевич Т.Р.

3

Ряди Фур’є. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи для студентів спеціальностей 0901, 0902. 0519.

рукопис

Львівський ЦНТІ . Львів. 1986. –26 с.

Гірняк О.Ф.

Гнідець Б.М.

Сеник С.Г.

2

Методические указания и контрольне задания по высшей математике для студентов – заочников І курса (спец. 0901, 0902) .Часть І.

рукопис

СК МП ОЦ Облстатуправління. Львів. 1986 р. – 82 с.

Гірняк О.Ф.

Гнідець Б.М.

Гой І.О.

1

Точное решение  задачи об упругом состоянии пластины с торцевыми трещинами

стаття

Деп. в УкрНІІНТІ, 19.04.86 р. №1039 –Укр.1986. –12 с.

Солтис І.Ф.,

Яськевич Т.Р.

Методичні публікації
 1. Лабораторний практикум з використанням середовища Visual Studio 2010 для виконання лабораторних робіт до дисципліни «Дискретна математика» / Думанський О.І., Думанський Н.О., Бекас Б.О., Капран Н.О., Семенишин Н.О. / Електрон. ресурс кафедри ІТ 2018 р.
 2. Дискретна математика [Електронний ресурс] : спеціальність 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"/ авт. Капран І.Д., Думанський О.І., кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=9  – необхідна авторизація. 
 3. Чисельні методи [Електронний ресурс] : спеціальність 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"/ авт. Капран І.Д., Думанський О.І., кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=94  – необхідна авторизація. 
 4. Дискретна математика [Електронний ресурс] : спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології"/ авт. Капран І.Д., Думанський О.І., кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=718  – необхідна авторизація. 
 5. Чисельні методи [Електронний ресурс] : спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології"/ авт. Капран І.Д., Думанський О.І., кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=717  – необхідна авторизація. 
 6. Методичні вказівки і завдання до вико-нання контрольних робіт з дисципліни / Бекас Б.О., Цимбалюк Ю.І. //“ Математичне моделювання  та обчислювальні  методи  “ для студентів  групи Лз та ЛСз  заочної форми навчання. // Електронний ресурс кафедри ІТ , 2019.-с.62

 7. «Дискретна математика» Збірник завдань для самостійного опрацювання і тестового контролю знань Бекас Б.О., Капран І.Д. //Електронний ресурс кафедри ІТ , 2019.-с.108.
Останнє редагуванняПонеділок, 20 липня 2020 12:01