logo3

Log in

Пірко Ігор Богданович

Pirko

Доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Освіта

У 1990 році закінчив Львівський національний університет ім. І.Франка (м.Львів) за спеціальністю "Фізика напів-провідників".

Посада, наукові ступені та звання:

Кандидат фізико-математичних наук.

Посада - доцент кафедри.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямами: Математичне моделювання в інформаційних системах.
Оптика та спектроскопія.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Читає курси лекцій, веде практичні заняття з дисциплін:

  • Комп'ютерна схемотехніка,архітектура комп'ютерів.
  • Чисельні методи в розрахунках на ЕОМ.
  • Інформаційні технології.

Список науково-методичних праць: Google   Scopus

НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніСпівавтори
2019
37. Операційне числення Навчальний посібник   Львів, видавництво "Тріада плюс", 2020 – 255 с. Соколовський Я.І., Бекас Б.О., Думанський О.І., Думанський Н.О., Пірко І.Б., Шиманський В.М.
36. Радіаційна чутливість іонних кристалів. Одновимірна модель. Кристали з дефектами дипольного типу Стаття фахове Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2019. – Том 29, №1. – С. 102-105. З.П. Чорній, В.М. Салапак, Л.В. Салапак, А.Д. Кульчицький
2018
35. Control of radiation sensitivity of the oxygen-containing fluorite crystals Стаття SCOPUS Acta Physica Polonica A. – V.133, N4. – 2018. – P. 824-828. S.I.Kachan, V.M. Salapak, O.A. Nahurskiy
34. Фотоіндукована анізотропія в смугах поглинання 
МА+-центра забарвлення кристалу SrCl2-K
Стаття фахове Наукові записки академії друкарства. №1(56). – 2018. 
– С. 107-115.
А. Д. Кульчицький,  В. М. Салапак,  О.В. Семотюк
2017
33. Комп'ютерна схемотехніка навчальний посібник  - Львів, видавництво "Магнолія", 2017 – 325 с. Соколовський Я.І., Кенс І.Р., Дендюк М.В., Яцишин С.І.
32. Методика розрахунку фотоіндукованої оптичної анізотропії кубічних кристалів стаття  - Наукові записки Національної академії друкарства. – №1(54). – 2017.  – С. 40-44. А.Д. Кульчицький, І.Б. Пірко, В.М. Салапак
31. Радіаційна чутливість іонних кристалів. Одновимірна модель. Іонні кристали, леговані ізовалентними домішками стаття  - Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2017. Том 27, №10. – С. 92-96. З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, Л.В. Салапак, А.Д. Кульчицький
30. Control of radiation sensitivity of the oxygen-containing fluorite crystals стаття  фахове Acta Physica Polonica A. – V.133, N4. – P. 824-828 S.I.Kachan, V.M. Salapak, O.A. Nahurskiy, I.B. Pirko
2016
29. II. Термоактиваційні процеси в радіаційно забарвлених кристалах CaF2-Na стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2016. 
– Вип. 26. 1. 
– С. 212-217.
Чорній З.П., Салапак В.М.,  Дячук М.В., Онуфрів О.Р.
28. ІII. Термоактиваційні процеси в радіаційно забарвлених кристалах CaF2-Na стаття  - Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26. 3. – С. 300-306. Чорній З.П., Салапак В.М., Дячук М.В., Онуфрів О.Р.
27. Люмінесценція автолокалізованих екситонів в кристалах BaCl2 стаття  - Електроніка та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 6. 
– С. 45-53.

Чорній З.П., 
Дячук М.В.,
Салапак В.М.

2015
26. Автолокалізація дірок у кристалах CaF2-Me+ (Me+=Li+, Na+, K+) . Розрахунок кінетики генерування стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.4. – С. 293-298. Чорній З.П., 
Салапак В.М., 
Дячук М.В., 
Онуфрів О.Р.
25. Генерація центрів забарвлення у кристалах флюоритів з термічно нерівноважними структурними дефектами стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015. 
– Вип. 25. 6. 
– С. 351-358.
Чорній З.П., 
Салапак В.М., 
Дячук М.В., 
Онуфрів О.Р.

24.
Термоактиваційні процеси у радіаційно забарвлених кристалах CaF2-Na+ стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015. 
– Вип. 25.8. – С. 260-268.
Чорній З.П., 
Салапак В.М., 
Дячук М.В., 
Онуфрів О.Р., 
Кульчицький А.Д.

23.
Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни “Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів” методичні вказівки  - [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” – Львів: НЛТУ України, 2015.  – 42 с.
22. Методичні вказівки для виконання лабораторного практикуму з дисципліни “Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів” методичні вказівки  - [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” – Львів: НЛТУ України, 2015. – 98 с.
2014
21. Генерація (Tl0-Tl2+)-комплементарних пар в лужно-галоїдних кристалах стаття  - Електроніка та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 4. 
– С. 81-87
Чорній З.П., 
Панасюк М.Р., 
Дячук М.В., 
Салапак В.М.
20. Активаторні центри забарвлення в кристалах 
BaCl2-Pb
стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – С. 321-327 Чорній З.П., 
Салапак В.М., 
Дячук М.В., Кобринович М.С.
19. Активаторна радіолюмінесценція в кристалах 
BaCl2-Pb в інтервалі температур 
145-300 К
стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 127-136 Чорній З.П., 
Вайданич В.І., 
Дячук М.В., Салапак В.М., 
Кобринович М.С.
18. Радіоліз кристалів 
BaCl2-Pb при 
Т<145 К
стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.6. – С. 331-335. Чорній З.П., 
Вайданич В.І.,
Дячук М.В., Салапак В.М., 
Кобринович М.С.
17. Механізм генерації центрів забарвлення в кристалах BaCl2-Pb при Т<145 К стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.7. – С. 324-334. Чорній З.П., 
Вайданич В.І., 
Дячук М.В., 
Салапак В.М.
16. Радіолюмінесценція кристалів 
BaCl2-Pb при 
Т<145 К
стаття  - Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.9. – С. 314-323. Чорній З.П., 
Вайданич В.І., 
Дячук М.В., Салапак В.М.
15. Control of radiation sensitivity of fluorites doped with non-isovalent impurities стаття  Scopus  International conference on Oxide materials for electronic engineering – fabrication, properties and application OMEE-2014. Lviv. Publishing house of Lviv Polytechnic. 2014. P. 166

Chorniy Z.P.,
Kachan S.I.

14. Методичні вказівки для виконання лабораторного практикуму з дисципліни “Інтелектуальні САПР” методичні вказівки  - [Електронний ресурс] : напрям підготовки 7.05010102 “Інформаційні технології проектування” – Львів: НЛТУ України, 2014. 
– 62 с.

13.
Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни “Інтелектуальні САПР” методичні вказівки  - [Електронний ресурс] : напрям підготовки 7.05010102 “Інформаційні технології проектування” – Львів: НЛТУ України, 2014. 
– 19 с.
2013
12. Дискретна математика. Булеві функції та їх перетворення стаття   Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.050101 “Комп’ютерні науки”. – Львів. – 2013. 
– 28 с.
О.І. Думанський,
Б.О. Бекас
11. Методичні вказівки для виконання лабораторного практикуму з дисципліни “Надійність, діагностика та експлуатація інформаційно-технічних комплексів” методичні вказівки   [Електронний ресурс] : напрям підготовки 7.05010102 “Інформаційні технології проектування” – Львів: НЛТУ України, 2013.  
– 50 с.
10. Центри забарвлення в кристалах CaF2-Na і CaF2-Li. 
ІI. Результати теоретичних досліджень
стаття   Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. – Т. 14, 
– № 4. – С. 717-720.
Чорній З.П., 
Салапак В.М., 
Дячук М.В.
9. Радіаційні процеси в кристалах флюоритів з точковими дефектами дипольного типу. Одновимірна модель стаття   Електроніка та інформаційні технології. – 2013.  – Вип. 3. 
– С.70-78.
Чорній З.П., 
Салапак В.М., 
Дячук М.В.
8. Кінетика наростання центрів забарвлення в іонних кристалах. 
ІІ. Генерація 
MA+-центрів
стаття   Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.16. – С. 139-144. Чорній З.П., 
Салапак В.М., 
Дячук М.В.
7. Кінетика наростання центрів забарвлення в іонних кристалах. 
IV. F-центри в кристалах CaF2-O2-
стаття   Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 123-129. Чорній З.П., 
Салапак В.М., 
Дячук М.В., 
Онуфрів О.Р.
6. Радіаційні властивості кристалів флюорогалогенідів стаття   Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 81-86. Чорній З.П., 
Онуфрів О.Р., 
Салапак В.М., 
Дячук М.В.
5. Дискретна математика. Булеві функції та їх перетворення стаття   Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.050101 “Комп’ютерні науки”. – Львів. – 2013. 
– 28 с.
О.І. Думанський, Б.О. Бекас
2012
4. Операційне числення стаття   Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи для студентів спеціальності 6.050101 “Комп’ютерні науки”. 
– Львів. – 2012. – 75 с.
О.І. Думанський,
Б.О. Бекас
3. FD-центри в кристалах флюоритів, легованих лужними металами стаття  

Журнал фізичних досліджень. 
– 2012. – Т. 16, № 1. 
– С. 1602-1–1602-8.

 

Чорній З.П,  
Салапак В.М., 
Панасюк М.Р.
2. Центри забарвлення в кристалах CaF2-Na i CaF2-Li. 
І. Результати експериментальних досліджень
стаття   Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т. 13, 
№ 4. – С. 879–882.
Чорній З.П,  
Салапак В.М., 
Дячук М.В.
1. Операційне числення стаття   Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи для студентів спеціальності 6.050101 “Комп’ютерні науки”. 
– Львів. – 2012. – 75 с.
О.І. Думанський,
Б.О. Бекас
Останнє редагуванняПонеділок, 20 липня 2020 11:59