logo3

Log in

Яцишин Світлана Іванівна

YatsyshinДоцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

 

Освіта

У 2005 році закінчила Національний лісотехнічний університет України (м.Львів) за спеціальністю "Автоматизація виробничих процесів і компютеро-інтегровані тенології".

2016р. - курси підвищення кваліфікації «Технології дистанційні навчання на базі Віртуального навчального середовища Львівської політехніки», свідоцтво 12 СПВ 174756.

Посада, наукові ступені та звання:

Посада - доцент кафедри.

Науковий ступінь - кандидат технічних наук.

Тема кандидатської дисертації: „Моделі та засоби вдосконалення процесу розкрою колод хвойних порід на пилопродукцію для столярного виробництва”, 2011р. 

Сфера наукових інтересів:

Вчена веде дослідження за напрямами: Математичне моделювання в інформаційних системах, моделювання технологічних процесів. Автоматизація технологічної підготовки виробництва.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Читає курси лекцій, веде практичні занняття з дициплін:

  • Автоматизація проектування інформаційних систем.
  • Управління ІТ-проектами.
  • Об'єктно-орієнтоване програмування.
  • Основи  WEB-дизайну.

Список науково-методичних праць:GoogleScopus

Наукові публікації
НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні Дані Співавтори
2020
44. Software and algorithmic support for finite element analysis of spatial heat-and-moisture transfer in anisotropic capillary-porous materials матеріали SCOPUS Second International Conference Data Stream Mining Processing, DSMP, 2020, Lviv, August 21-25 2020, p.331-336 (SCOPUS) Yaroslav Sokolovskyy, Andriy Nechepurenko, Tetiana Samotii, Svitlana Yatsyshyn, Olha Mokrytska and Volodymyr Yarkun
2019
43.

Розроблення системи управління витратами стоматологічної клініки

 матеріали   Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології: матеріали першої науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 10-12 жовтня 2019 р.). – Львів: кафедра інформаційних технологій НЛТУ України, 2019. – p. 94‑96. Милян Ю.В. 
42. Mathematical models and analysis of deformation processes in biomaterials with fractal structure матеріали   CEUR Workshop Proceedings
2488, с. 133-144

Sokolovskyy, Y., Levkovych, M., Mokrytska, O., Yatsyshyn, S., Kaspryshyn, Y., Strauss, C.

2018
41. Моделювання твірних поверхонь стовбурів деревини за допомогою сплайн-функцій стаття   Наукові праці Лісівничої академії наук України, 2018, 17, с. 165-177. Yu. Hrytsiuk, S. Yatsyshyn
40. Mathematical modeling of deformation-relaxation processes under phase transition матеріали   International conference «Advanced computer information technologies». – Czech Republic, Ceske Budejovice, June 1-3, 2018. – pp. 83-87. Ya. Sokolovskyy, I. Boretska, S. Yatsyshyn, Y. Kaspryshyn
39. Моделювання твірних поверхонь стовбурів деревини за допомогою сплайн-функцій стаття   Наукові праці Лісівничої академії наук України, 2018, 17, с. 165-177 Yu. Hrytsiuk, S. Yatsyshyn
38. Математичне та програмне забезпечення системи розпізнавання QR-коду візиток мобільними пристроями  стаття   Науковий вісник : Збірник науково-технічних праць, - Львів, НЛТУ України, 2018. Вип. 28.8. – с.146-148. M. M. Podoliukh, M. V. Dendiuk, S. I.  Yatsyshyn
2017
37. Управління ІT-проектами [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”  Методичні вказівки   Методичні вказівки з Управління ІТ-проектами в Microsoft Project. – Львів: НЛТУ України, 2017. – с.65. С.І. Яцишин
36. Комп’ютерна схемотехніка Навчальний посібник.    Львів, в-во «Магнолія», 2017р. – 325 стор. Я.І. Соколовський, І.Б. Пірко, І.Р. Кенс, М.В. Дендюк, С.І. Яцишин 
2015
35. Determination of the Limiting Stress State in the Timber with the Gradient Humidity Fields стаття  фахове PRO LIGNO. – Brasov, Romania. Vol.11. № 1. – p. 12‑17

Pobereyko B.P.,
Flud L.O.,
KoshyretsS.I.

34. Computer simulation of deformation processes in polyvinyl acetate adhesive joints of wood стаття  фахове Технічні вісті: Науково-публіцис-тичний часопис "Львівська політехніка". Львів: Видавни-цтво НУ"Львівська політехніка". - 2015/ 1(41), 2(42). – С. 50‑52. Kshyvetsky B.Y.,
 Koshyrets S.I.
33. Дослідження впливу еліптичності попере-чного перерізу торця колоди хвойних по-рід на ефективність виходу радіальних пиломатеріалів стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.6. – С. 255‑266. Коширець С.І., 
Грицюк  Ю.І.  
Дендюк М.В.
32. Дослідження впливу розмірно-якісних характеристик колод хвойних порід на ефективність виходу радіальних пиломатеріалів. стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.8. – С. 306‑314. Грицюк  Ю.І., 
Коширець С.І.
31. Програмне забезпечення для імітаційного моделювання процесу розкрою колод на радіальні пиломатеріали стаття  фахове Науковий вісник Національного університету біоресурсів і приро-докористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво: зб. наук. праць. –  Київ: НУБіП України. – 2015. – Вип.229. – С. 347-354.

Коширець С.І.,
Крошний І.М.

30.

Mathematical modeling and simulation of the mechanical component of the fully differential capacitive MEMS accelerometer using Matlab/Simulink environment

стаття  фахове Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2015. – №. 841. – С. 61-67. Головатий А.І., 
Теслюк В.М., 
Панчак Р.Т., 
Коширець С.І.
29. Робота в середовищі PhotoShop методичні вказівки  - [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.020207 “Дизайн” / С.І. Коширець, Л. О. Флуд, кафедра ІТ . – Робота в середовищі PhotoShop. методичні вказівки для виконання лабораторних робіт.  – Львів: НЛТУ України, 2015. – с.28. Коширець С.І., 
Флуд Л.О.
28. Об'єктно-орієнтоване
програмування мовою С++
методичні вказівки  - [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” / авт. С.І. Коширець, М.Ф.Сало, Я.І. Соколовський, кафедра ІТ НЛТУ України. – Лабораторний практикум з ООП в Visual Studio. – Львів: НЛТУ України, 2015. – с.127.

Коширець С.І.,

Сало М.Ф., 
Соколовський Я.І.

27. Основи Web-дизайну методичні вказівки  - [Електронний ресурс] : напрям підготовки 6.051801 “Деревооброблювальні технології ” / авт. С.І. Коширець, кафедра ІТ НЛТУ України. – Лабораторний практикум. – Львів: НЛТУ України, 2015. –с.37. Коширець С.І.
26. Розроблення інформаційно-пошукової системи “Ботанічний сад НЛТУУ” тези  - [Електронний ресурс] : Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС та навчальному процесі. Збірник наук. статей за матер. доповідей наук.-практ. конференції 26 грудня 2014 року. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – С. 187-193. Коширець С.І.,
Бичинюк І.В.,
Бичинюк О.В.
25. Математичні моделі деформаційно-релаксаційних процесів з використанням похідних дробового порядку матеріали  - Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки»(ПІКТ-2015), м. Чернівці, 26-29 травня 2015 р. -с. 43-45 Соколовський Я.І.,
Москвітіна М.В.,
Борецька І.Б.,
Коширець С.І.,
Яркун В.І.
2013

24.

Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з дисципліни "Управління ІТ-проектами"

методичні вказівки

 

 НЛТУ України, Львів 2013

 -

23.

Робота в середовищі PhotoShop

методичні вказівки

 

 

 НЛТУ України, Львів 2013

 Флуд О.Л.

2010

22.

Аналіз технологій виготовлення заготовок клеєного бруса для потреб столярного виробництва

стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. . – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 87-92.

Ю. І. Грицюк

21.

Математична модель багатостадійної оптимізації процесу розкрою

тези

 

Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI '2010) : матер. Міжнар. наук. конф. –  Євпаторія. – 2010. – С.86-90.

Ю. І. Грицюк

2009

20.

Комплексне використання деревини колод хвойних порід у процесі виготовлення пиломатеріалів

стаття

 

Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 7. – С. 139-146.

Ю. І. Грицюк

19.

Моделювання вад деревини

стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.13. – С. 254-264.

Ю. І. Грицюк

18.

Математична модель оптимізації багатостадійного процесу розкрою деревини

стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.12. – С. 96-101.

Ю. І. Грицюк

2007

17.

Моделювання процесу розкрою колод хвойних порід на радіальні пиломатеріали для потреб столярного виробництва

стаття

 

Проблеми трибології : зб. наук. праць. – Хмельницький. – 2007. – С. 130-135.

Ю. І. Грицюк

16.

Застосування методів числового інтегрування для розрахунку об'ємів радіальних пиломатеріалів та відходів деревин

тези

 

Информатика и компьютерные технологии 2007 : сб. труд. третей межд. науч.-техн. конф. – Донецьк :  ДонНТУ. – 2007. – С. 137-141.

-

15.

Розрахунок об'ємного виходу пилопродукції та відповідних відходів методами числового інтегрування

стаття

 

Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2007. – Вип. 1. – С. 61-70.

Ю. І. Грицюк

14.

Методика визначення виду випиляних пиломатеріалів внаслідок розкрою колод хвойних порід розвально-сегментним способом

стаття

 

Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 5. – С. 118-127.

Грицюк Ю. І.

13.

Расчет объема обрезных пиломатериалов при раскрое бревен развально-сегментным способом

тези

 

Рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов в системе устойчивого развития : матер. межд. науч.-практ. конф. – Гомель : Ин-т леса НАН Беларуси. – 2007. – С. 155-160.

И. Грыцюк

12.

Расчет объема необрезных пиломатериалов при раскрое бревен развально-сегментным способом

тези

 

Актуальные проблемы лесного комплекса : сб. труд. по итогам межд. науч.-техн. конф. – Брянск : БГИТА. – 2007. – С. 162-165.

-

11.

Дослідження виходу радіальних пиломатеріалів для різних способів розкрою

стаття

 

Лісове господарство, лісова, паперова та деревообробна промисловість : міжвідом. наук.-техн. зб. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 33. – С. 82-90.

Ю. І. Грицюк

10.

Щодо визначення раціонального способу розкрою колод хвойних порід на радіальні пиломатеріали

стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.8. – С. 83?96.

-

9.

Врахування зміщення верхнього торця колоди відносно схеми розкрою підчас визначення виду випиляних пиломатеріалів

стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.6. – С. 112?124.

Ю. І. Грицюк

8.

Щодо методики визначення виду випиляних пиломатеріалів

стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.5. – С. 88?101.

Ю. І. Грицюк

7.

Розрахунок балансу деревини підчас розкрою колод хвойних порід розвально-сегментно-кутовим способом на радіальні пиломатеріали

стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.4. – С. 108-120.

Ю. І. Грицюк

6.

Розрахунок балансу деревини внаслідок розкроювання колод на радіальні пиломатеріали розвально-сегментним способом

стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.3. – С. 149?163.

Ю. І. Грицюк

5.

Методика визначення та аналіз оптимальних схем розкрою колод на радіальні пиломатеріали

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2007. – Вип. 17.1. – С. 137?149.

Ю. І. Грицюк

2006

4.

Математическая модель расчета оптимальной схемы раскроя бревен на радиальные пиломатериалы

тези

 

Лесной комплекс: состояние и перспективы развития : сб. труд. по итогам межд. науч.-техн. конф. – Брянск : БГИТА. – 2006. – С. 155-159.

Ю.И. Грыцюк

2005

3.

Проблема ідентифікації поверхонь колод, випиляних зі стовбурів дерев хвойних порід

стаття

 

Наукові праці ЛАН України : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2005. – Вип. 4. – C. 118-124.

Ю. І. Грицюк

2.

Визначення оптимальних схем розкрою колод на тангентальні пиломатеріали

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.4. – С. 139?148.

Ю. І. Грицюк

1.

Визначення оптимальних схем розкрою колод на радіальні пиломатеріали

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.3. – С. 115?125.

Ю. І. Грицюк

Патенти
  1. Патент на корисну модель № 136284, Україна, МПК (2006.01) G01N 9/36, G01N 33/46. Електрод давача кондуктометричного вологоміра деревини/ Флуд Л.О., Яцишин С.І., Сторожук О.Л., Борисов В.М.; Номер заявки u 2019 02229; заявл.
  2. Патент на корисну модель № 136287, Україна, МПК (2006.01) F24F 6/02. Система зволоження повітря у кліматичній камері/ Сторожук О.Л., Флуд Л.О., Яцишин С.І., Борисов В.М.; Номер заявки u 2019 02236; заявл. 5.03.2019; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15.
  3. Патент на корисну модель № 136575 Україна, МПК (2006.01) B27B 1/00. Спосіб розпилювання колоди на радіальні пиломатеріали / Яцишин С.І., Флуд Л.О., Сторожук О.Л., Процах Н.П.; Номер заявки u 201902228; заявл. 5.03.2019; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23.

 

Останнє редагуванняПонеділок, 19 жовтня 2020 09:52