logo3

Log in

Процик Юрій Степанович

ProcikДоцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук

 

Освіта

У 2000 році закінчив механіко-математичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка (м.Львів)  за спеціальністю "Математика".

2016р. - курси підвищення кваліфікації «Технології дистанційні навчання на базі Віртуального навчального середовища Львівської політехніки», свідоцтво 12 СПВ 174761.

Посада, наукові ступені та звання:

Посада - доцент кафедри.

Науковий ступінь - кандидат фізико-математичних наук.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямами: Математичне моделювання дискретних систем. Чисельно-аналітичні методи аналізу об'єктів на мікро та макро рівні. Методи структурного аналізу та параметричної оптимізації.

 

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Веде лекційні, лабораторні заняття з диcциплін:

 • Алгоритмізація та програмування
 • Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика.
 • Математичні методи дослідження операцій.
 • Машинне навчання.

Список науково-методичних праць: Google  Scopus


Наукові публікації
НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніСпівавтори
2020
16. Parallel realization of the problem of heat and moisture transfer in fractal-structure materials матеріали SCOPUS

XV International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies- CSIT2020'/International Workshop on Computational Methods and Information Transformation Systems  IWCMITS 2020,VOL.№2,pp.86-90, 23-26 September, 2020 (SCOPUS)

Yaroslav Sokolovskyy, Volodymyr Yarkun, Andriy Nechepurenko, Mar'iana Levkovych and Yuriy Protsyk
2019
15. Розроблення інтелектуальної системи встановлення діагнозу для тварин матеріали конференції    Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології: матеріали першої науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 10-12 жовтня 2019 р.). – Львів: кафедра інформаційних технологій  НЛТУ України, 2019. – 43-44 с.  Мартиняк П.Б.
2018
14. Simulation of the heat conduction process in the claydite-block construction with taking into account the fractal structure of the material  матеріали  фахове,Scopus 2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2018 - Proceedings
1,8526747, с. 151-154
Shymanskyi, V.Protsyk, Y.
13. Система класифікації наукових статей матеріали  - Збірник наукових статей за матеріалами доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми засто­сування інформаційних технологій право­охоронними структурами України та вищими навчальними закладами зі специфічними умовами навчання». –  22 грудня 2017 р. / Львів: ЛьвДУВС, 2018. – С. 267-271

Дендюк І.М., Дендюк М.В.

12. Конформні перетворення та їх застосування в інженерно-технічних дослідженнях стаття  фахове Вісник Національного університету «Львівська політехніка» серія фізико-математичні науки. 12 лютого 2018 р. №898, 2018р. с.69-73. Федюк Є. М., Думанський О. І., Бекас Б. О., Капран І.Д., С., Сохан П. Л.
2016
11. Автоматизоване формування навчального розкладу тези  - III Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та взаємодії” (IT&I-2016), Київ, 8-10 листопада, 2016, С. 46–47. Ковалик І.В.
10. Пружний та гранично-рівноважний стан пластинчастого елемента конструкції з криволінійним отвором за дії зосереджених сил стаття  фахове Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.1. – С. 333 339. Думанський О.І., Бекас Б.О.
2011
9. On growth majorants of subharmonic functions стаття   Mat. Stud. – 2011. – Vol. 36, № 1. – P. 73–76. Ya. V. Vasyl'kiv
8. Asymptotic properties of subharmonic functions тези  фахове Complex Analysis and its Applications, International Conference dedicated to the 70th anniversary of A. F. Grishin, Kharkiv, August 15–18, 2011, P. 34–35. -
2010
7. Асимптотичні властивості субгармонійних функцій тези   Міжнародна конференція «Сучасні проблеми аналізу», присвячена 70-річчю кафедри математичного аналізу Чернівецького університету, Чернівці, 30 вересня – 3 жовтня, 2010, С. 132–133. -
2005
6. Субгармонійні функції скінченного (λ,ε)-типу стаття    Мат. Студії. – 2005. – Т. 24, № 1. – С. 39–56. -
2003
5. Каноническая факторизация δ-субгармонических функций тези   Воронежская зимняя математическая школа, Современные методы теории функций и смежные проблемы, Воронеж, 2003, С. 199–200. -
4. Мажоранти зростання і канонічне зображення δ-субгармонійних функцій стаття   Мат. Студії. – 2003. – Т. 20, № 1. – С. 40–52. -
3. Growth majorants and canonical representation of δ-subharmonic functions тези   Second International Conference, Mathematical Analysis and Economics, Sumy-Kharkiv-Kiev, 2003, P. 43–44. -
2002
2. Canonical Weierstrass integral for subharmonic functions of infinite order тези   International Conference on Functional Analysis and its Applications, Dedicated to the 110th anniversary of Stefan Banach, Lviv, May 28–31, 2002, P. 165–166. Ya. V. Vasyl'kiv
1. Канонічний інтеграл Вейєрштрасса для субгармонійних функцій нескінченного порядку стаття   Вісник Харківського національного у-ту. Серія «Математика, прикладна математика і механіка». – 2002. – № 542. – С. 118–130. Я.В. Васильків
Методичні публікації
 1. Процик Ю.С., Процах Н.П. Сучасні математичні методи в інформаційних технологіях. Конспект лекцій.(електронний ресурс у мережі кафедри). 2017

 2. Процик Ю.С., Процах Н.П. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні математичні методи в інформаційних технологіях».(електронний ресурс у мережі кафедри). 2017

 3. Процах Н.П., Процик Ю.С. Теорія систем в задачах проектування. Конспект лекцій.(електронний ресурс у мережі кафедри). 2018

 4. Процах Н.П., Процик Ю.С. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія систем в задачах проектування».(електронний ресурс у мережі кафедри). 2018

 5. Алгоритмізація та програмування [Електронний ресурс] : спеціальність 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"/ авт. Ю.С. Процик, О.П. Герасимчук, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=3 – необхідна авторизація. 

 6. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика [Електронний ресурс] : спеціальність 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" / авт. Ю.С. Процик, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=146 – необхідна авторизація.

 7. Математичні методи дослідження операцій [Електронний ресурс] : спеціальність 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" / авт. Ю.С. Процик, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=631 – необхідна авторизація.

 

 

Останнє редагуванняПонеділок, 19 жовтня 2020 09:43