logo3

Log in

Борецька Ірина Богданівна

BoreckaСтарший викладач кафедри

 

Освіта

У 2006 році закінчила Національний університет Львівська політехніка (м.Львів) за спеціальністю "Прикладна математика".

Посада, наукові ступені та звання

Наукова ступінь - магістр інформатики.

Посада - старший викладач кафедри.

Сфера наукових інтересів

Вчена веде дослідження за напрямами: Математичне моделювання деформаційно-релаксаційних процесів у капілярно-пористих гігроскопічних матеріалах. Прикладне прогрмне забезпечення автоматизованого проектування.

Навчальна робота

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Веде лабораторні заняття з диcциплін:

  • Проектування CAЕ/CAD/CAM систем.
  • САПР складних об'єктів і систем.
  • Методи і технології проектування.
  • Моделювання систем.

Список науково-методичних праць: Google  

Наукові публікації

 

№ з/п Назва  Характер роботиКатегорія виданняВихідні даніСпівавтори

 36

Mathematical modeling of heat transfer in anisotropic biophysical materials, taking into account the phase transition boundary

стаття

SCOPUS

CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2488. – P. 121 -132. ISSN: 8779281

 

Yaroslav Sokolovskyy, Iryna Boretska, Bogdana Gayvas, Igor Kroshnyy, Volodymyr Shymanskyi, Michal Gregus. 

35

Mathematical models and analysis of the heat-mass-transfer in anisotropic materials taking into account the boundaries of phase transition

матеріали

SCOPUS

15th International Conference "The Experience of Designing and Application of CAD Systems" (CADSM); 26.02.2019 - 02.03.2019; Polyana, Svalyava, (Zakarpattya), UKRAINE,  p.28-33

Sokolovskyy Y., Boretska I., Gayvas B.,  Kroshnyy I.

34

Mathematical modeling of deformation-relaxation processes under phase transition

стаття

 

CEUR Workshop Proceedings 2300, с. 83-86

Sokolovskyy Y., Boretska, I., Yatsyshyn, S., Kaspryshyn, Y.

33

Mathematical modeling of deformation-relaxation processes under phase transition

матеріали

 

International conference «Advanced computer information technologies». – Czech Republic, Ceske Budejovice, June 1-3, 2018. – pp. 83-87.

Y. Sokolovskyy, І. Boretska, S. Yatsyshyn, Ya. Kaspryshyn

32

Mathematical modeling of moving boundaries of phase transition in the process of drying anisotropic plate

стаття

 

International Journal of Engineering Research and Application. 2018, vol.8, №12 pp 57-63

Sokolovskyy Y., Boretska І., Gayvas B.

31

Mathematical modeling of the Phase Transitions in the process of heat-and-mass transfer in anisotropic materials

матеріали

 

XXVI International Ukrainian-Polish Conference CAD IN MACHINERY DESIGN IMPLEMENTATION AND EDUCATIONAL, Lviv, Ukraine 19-20 October 2018 p. 82-88

Sokolovskyy Y., Gayvas B., Boretska І., Kroshnyy I.

30

Задача теплопровідності для ортотропного пористого бруса

Матеріали

фахова

Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 17 – 18 вересня 2018 року. – Львів: «Растр – 7», 2018. – 7-9 с.

Соколовський Я.І., Гайвась Б.І., Борецька І.Б.

29

Mathematical modeling of the heat-mass-exchange in anisotropic environments taking info account the boundary phase transition

Матеріали

фахова

XIII international scientific and technical conference “Computer science and informational technologies” CSIT 2018 IEEE, September, 11-14, 2018 Lviv, Ukraine, p. 147-150

Sokolovskyy Y., Boretska I., Gayvas B., Kroshnyy I.

28

Mathematical modeling of deformation-relaxation processes under phase transition

Матеріали

 

International conference "Advanced computer information technologies" ACIT-2018, Cesce Budejovice, Czech Republic, June 1-4, 2018, p. 83-84

Sokolovskyy Y., Boretska I., Yatsyshyn S., Kaspryshyn Y.

27 Information Technology Design and Modeling Chambers Drying of Capillary-porous Materials by Using SolidWorks Flow Simulation. стаття  - International scientific conference “Chemical Technology and Engineering”, Lviv, June 26-30, 2017. p. 52-53.Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна технологія та інженерія». Україна, Львів, 26-30 червня 2017 року. Соколовський Я.І.,Сінкевич О.В.
26 Математичні моделі деформаційно-релаксаційних процесів з використанням похідних дробового порядку  матеріали  - Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки»(ПІКТ-2015), м. Чернівці, 26-29 травня 2015 р. -с. 43-45 Соколовський Я.І., Москвітіна М.В., Борецька І.Б., Коширець С.І., Яркун В.І.
25 Чисельне моделювання теплообмінних процесів  з використанням похідних  дробового порядку стаття  - Х Міжнародна науковопрактична  конференція  «Математичне  та імітаційне моделювання  систем» (МДС 2015), Чернігів, 22-26 червня 2015 р., С.45-49 Соколовський Я.І., Москвітіна М.В., Нечепуренко А.В.,
Борецька І.Б.,
Поберейко С.Б.
24 Математичне моделювання впливу термодифузії на поглиблення зони випаровування вологи у процесі сушіння стаття фахове «Технічні вісті» Науковий часопис. Вип.  2015/1(42), 2(43), с.60-67.  
23 Математичне моделювання конвективного сушіння деревини з врахуванням границь фазових переходів стаття  фахове Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2015. Вип. №826, серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології, с. 219-230. СоколовськийЯ.І.,
22 Використання  Solid Works/ Solid Works Simulation/ Solid Works Motion для підготовки фахівців зі спеціальності ІТП стаття  - VІ Науково-практична конференція «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі» 2014, Львів, с. 124-130. СоколовськийЯ.І.,Борецька І.Б., Рожак П.І.
21 Моделювання реологічної поведінки капілярно-пористих матеріалів з фрактальною структурою у процесі сушіння стаття фахове Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми штучного інтелек­ту: матеріали між­на­родної наукової конференції, 18-31 травня 2014 р. Соколовський Я.І., 
Шиманський В.М., 
Семенюк В.Я.
20 Mathematical modeling of capillary-porous materials elastic-viscous-plastic deformation on the drying process стаття  фахове 16-th International Conferense SAIT 2014 “System Ana­lysis and Informa­tional Тechnolo­gi­es”, Kyiv, Ukraine, May 26-30, 2014, 323p. Sokolovskyy Ya., Kroshnyi I.M.,Sykala O.P.
19 Інформаційні технології проектування та дослідження лісосушильних камер засобами SolidWorks API і COSMOSFloWorks стаття  - Науковий вісник. Національний університет біоресурсів і природокористування України,  вип. 185 частина 2, с. 215-218. Київ-2013. Соколовський Я.І.,Рожак П.І.

18

Design and research of  drying kilns by means of  SolidWorks API and COSMOSFloWorks

стаття

 -

ХХІ Polish-Ukraine conference ”CAD in Ma­chinery Design-CADMD 2013”, Warsaw Uni­­­­versity of technology,  institute of Ma­chinery Design Fundamentals, October, 11-12. 2013.

Sokolovskyy Ya.,  Rozhak P.

17

Computer-aided and drying  and  vesearch of chambers of wood drying  by Means of SolidWorks API and COSMOSFloWorks

стаття

 -

Фізико-математичне  моделювання  та  інформаційні технології, – Львів: Центр математичного моделювання інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, –2013, вип. 17, стор. 175-185.

Sokolovskyy Ya., Rozhak P.

16

Design and research information technologies of  number drying kilus by Means of SolidWorks API and COSMOSWorks

тези

 -

International conference – Perspective technologies and Methods in Mems design IMEMSon Computer science TECH-2013, 16-20 April, Polyana, Ukraine, p. 67-72

Sokolovskyy Ya.,  Rozhak P.

15

Використання  SOLID WORKS/ SOLID WORKS FLOW SIMULATION/ SOLID WORKS SIMULATION для підготовки фахівців зі спеціальності ІТП

стаття

 -

ІV Науково-практична конференція «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі» 2012, Львів, с. 101-104.

Соколовський Я.І.Рожак П.І.

14 Автоматизоване проектування та дослідження лісосушильних камер засобами SolidWorks API і COSMOSFLOWORKS стаття  - Збірник наукових праць АПКТ-2012, м. Хмельницький, с. 225-234. Рожак П.І.,
13 Вплив режиму сушильного агента на осушення пористих тіл стаття  -  Збірник наукових праць: «Комп’ютерні технології друкарства» № 26 2011, Львів, с. 231-240. Гайвась Б.І.,
12 Вплив режиму Сушіння на процеси тепломасоперенесення в пористому шарi стаття  - Системний аналіз та інформаційні технології SAIT 2011, Київ, с. 62-63. Буряк Я.Й.,Гайвась Б.I.,
11 Осушення пористих тіл у сушильних камерах за м’яких режимів стаття  - Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць.-Львів, НЛТУ  України, 2011. Вип.. 21.9, с. 317-326. Гайвась Б.І.,
10 The numerical modeling of the deformational-relaxation and heat-mass exchange fields in capillary-porous materials with fractal structure стаття  - Proceeding of the VI th International conference on Computer science and Informational technologies, CSIT-2011, Lviv, 2011,    p. 210-213 Sokolowskyy Y. Shymanskyi V.Sykala O.
9 Автоматизация технологии моделирования и анализа деформационно-релаксационных и тепломассообменных технологий при сушке древесины стаття  - IV-я международная практическая технология «Современные энергосберегающие технологи (сушка и термовлажностная обработка материалов)» CETT-2011 – Москва, 20-23 сентября 2011,   с. 118-121. Соколовський Я.И.Мокрицкая О.В, Капран И.Д.
8 Застосування штучних нейронних мереж для чисельного моделювання тепломасообмінних процесів стаття  - VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Математическое и имитационное моделирование систем», МОДС 2011, м. Чернігів,   с. 92-93. Соколовський Я.І.Крошний І.М., Капран І.Д.
7 Автоматизація аналізу та моделювання деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів стаття  - VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Математическое и имитационное моделирование систем», МОДС 2011, м. Чернігів,   с. 88-89. Соколовський Я.І.Мокрицька О.В., Шиманський В.М., Здолбіцький А.П..
6 Чисельне моделювання тепломасообмінних процесів з використанням штучних нейронних мереж стаття  - Конференція INFOTECH-2011, м. Київ, с. 95-96. Соколовський Я.І.Крошний І.М., Шиманський В.М.,Капран І.Д.
5 Mathematical modeling of the two-dimensional nonisothermal moisture transfer and viscoelasticity state of wood in the process of drying стаття  - Міжнародна наукова конференція “Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ( ISDMCI ‘2011)”, м. Євпаторія (АР Крим, Україна), с. 102-108. Соколовський Я.І.Бакалець А.В., Мокрицька О.В., Капран І.Д.
4 Математичне та програмне забезпечення автоматизації розрахунку деформаційно-релаксаційних та тепломасообмінних процесів у капілярно-пористих матеріалах стаття  - VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи в економіці, науці і освіті”, 25-27 травня 2011,  м. Черкаси-Одеса, с. 83-84. Соколовський Я.І.,Мокрицька О.В., Крошний І.М., Капран І.Д..
3 Аналіз впливу зв’язку перенесення тепла і вологи на напружено-деформівний стан у деревній пластині. стаття  - Науковий вісник: Збірник  науково-техніч­них праць. – Львів, НЛТУ України, 2010, Вип.. 20.12, с. 309-314. Соколовський Я.І.,Дендюк М.В.
2 Моделювання нелінійної реологічної поведінки деревини стаття  - Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць.-Львів, НЛТУ  України, 2009. Вип.. 19.2, с. 275-279. Соколовський Я.І.,
1 Modeling deformation of wood with changeable potentials of mass heat transfer стаття  - Х міжнародна науково-технічна конференція «Системний аналіз та інформаційні технології», 20-24 травня 2008, Київ,  с. 30-31. Sokolowskyy Y,Pobereyko B,Bakalletz A,Senkiv I.

 

Методичні публікації

НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніСпівавтори
2013

17.

Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Методи та засоби технологій проектування»

 методичні вказівки

 -  НЛТУ України, Львів 2013  -

16.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Проектування CAE/CAD/CAM систем»

методичні вказівки 

 -   НЛТУ України, Львів 2013  -

15.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Методи та засоби технологій проектування»

методичні вказівки 

 -  НЛТУ України, Львів 2013  -
Останнє редагуванняВівторок, 21 січня 2020 14:12