logo3

Log in

Шиманський Володимир Михайлович

ShimanskiyДоцент кафедри ,кандидат технічних наук

Освіта

У 2008 році закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка (м.Львів) за спеціальністю "Прикладна математика".

Посада, наукові ступені та звання

Наукова ступінь - кандидат технічних наук.

Посада на даний момент - доцент кафедри.

В 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук.

Сфера наукових інтересів

Вчений веде дослідження за напрямами: Математичне моделювання й аналіз технічних об'єктів у САПР. Моделювання процесів тепло- та масоперенесення у середовищах з фрактальною структурою. 

Навчальна робота

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Читає курси лекцій, веде практичні занняття з дициплін:

  • Математичне моделювання в інформаційних технологіях.
  • Штучні нейронні мережі.
  • Інформатика.
  • Обчислювальні методи механіки суцільного середовища.

 

Список науково-методичних праць: Google   Scopus

№ п/п

Назва

Характер роботи

 Категорія видання

Видавництво, журнал (назва, номер, рік) чи номер авторського свідоцтва

Прізвища співавторів

2020

46

Variational Formulation Of The Stress-Strain Problem In Capillary-Porous Materials With Fractal Structure

матеріали

 (SCOPUS)

XV International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies- CSIT2020, Vol.1,pp.200-203,23-26 September, 2020

Yaroslav Sokolovskyy, Volodymyr Shymanskyi,

45

'Variational Formulation Of Viscoelastic Deformation Problem In Capillary-Porous Materials With Fractal Structure

стаття

 (SCOPUS)

Intelliqent Systems and  Applications Springer Computer Science, 2020, p.143-159 

Yaroslav Sokolovskyy, Volodymyr Shymanskyi,

2019
44 Операційне числення Навчальний посібник   Львів, видавництво "Тріада плюс", 2020 – 255 с. Соколовський Я.І., Бекас Б.О., Думанський О.І., Думанський Н.О., Пірко І.Б., Шиманський В.М.

43

NEURAL NETWORK MODEL FOR IDENTIFICATION OF MATERIAL CREEP CURVES USING CUDA TECHNOLOGIES

стаття

 

Ukrainian Journal of Information Technjology-2019 -Vol.1,Num.1,p.11-16

Ya. I. Sokolovskyy, V. M. Shymanskyi, O. V. Mokrytska, Ya. V. Kharko

42

Modeling of Rheological Behavior of Materials with Fractal Structure During Heat Treatment

тези

 

XXVII International Polish-Ukrainian Conference CAD IN MACHINERY DESIGN IMPLEMENTATION AND EDUCATIONAL ISSUES

Ya. Sokolovskyy, M. Levkovych, Ya. Kaspryshyn

41

Mathematical modeling of heat transfer in anisotropic biophysical materials, taking into account the phase transition boundary.

стаття

 

CEUR Workshop Proceedings 2488, pp. 121-132 (2019)

Sokolovskyy Y.

Boretska I.

Gayvas B., Gregus M.

40

Математичне моделювання процесів тепло- та вологопровідності у

карамзитноблоковій конструкції з урахуванням

фрактальної структури матеріалу

тези

 

Матеріали першої науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 10-12 жовтня 2019 р.). – Львів: кафедра інформаційних технологій НЛТУ України, 2019. – С. 24-25

 

39

Інтелектуальна система прогнозування динаміки поширення інноваційних продуктів та послуг у деревооброблювальній галузі

тези

 

Матеріали першої науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 10-12 жовтня 2019 р.). – Львів: кафедра інформаційних технологій НЛТУ України, 2019. – С. 51-52

Хорупанський Д., Гарасимович Р.

2018

38

Інтелектуальна система вибору форми керамзитно блокової конструкції з урахуванням фрактальної структури матеріалу

тези

 

Матеріали 70-ої науково-практичної конференції студентів, аспірантів та слухачів Малої лісової академії НЛТУ України. – Львів: Видавництво НЛТУ України, 2018. – Львів, 2018. – С. 234-235.

Рібун В.В.

37

Чисельна реалізація задач операційного числення у середовищі Matlab

Лабораторний практикум

 

Електронний ресурс кафедри ІТ, НЛТУ України. – 2018. с.124

Думанський О.І.,

Бекас Б.О.

36

Simulation of the Heat Conduction Process in the Claydite-Block Construction with Taking Into Account the Fractal Structure of the Material

матеріали

 

XIII-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE; COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES; CSIT-2018. p. 151-154

Yu. Protsyk

 

2017

35

Проектування автоматизованих інформаційних систем [Електронний ресурс] : спеціальність 122 “Комп’ютерні науки.

Електронний навчальний курс

 

кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=693 – необхідна авторизація.

-

34

Проектування автоматизованих інформаційних систем [Електронний ресурс]

конспект лекцій

 

кафедра ІТ НЛТУ України. – Конспект лекцій з дисципліни: Проектування автоматизованих інформаційних систем. – Львів: НЛТУ України, 2017. – 170 с.

-

33

Обчислювальні методи механіки суцільного середовища [Електронний ресурс] : спеціальність 122 “Комп’ютерні науки.

Електронний навчальний курс

 

кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=635 – необхідна авторизація.

-

32

Обчислювальні методи механіки суцільного середовища [Електронний ресурс]

конспект лекцій

 

кафедра ІТ НЛТУ України. – Конспект лекцій з дисципліни: Обчислювальні методи механіки суцільного середовища. – Львів: НЛТУ України, 2017. – 187 с.

-

31

Mathematical and Software Providing of Research of Deformation and Relaxation Processes in Environments with Fractal Structure

матеріали

 

XII-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE; COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES; CSIT-2017 p. 24-27

Ya. Sokolovskyy, M. Levkovych,

V. Yarkun

2016

30

Matlab в чисельних методах. Лаборат. практикум з вик. матем. пакету серед. Matlab для вик. лабораторних робіт до дисципліни «Чисельні методи»

Лаборат. практикум

 

Редакційно-видавничий центр НЛТУ України, Львів: НЛТУУ, 2016. – 176 с.:іл.

Думанський О. І., Думанський Н. О.,

Бекас Б. О., Шиманський В. М.,

Капран І. Д.

29

Математичне моделювання динамічних систем [Електронний ресурс] : спеціальність 122 “Комп’ютерні науки.

Електронний навчальний курс

 

кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2016. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=707 – необхідна авторизація.

-

28

Математичне моделювання в інформаційних технологіях проектування [Електронний ресурс] : спеціальність 122 “Комп’ютерні науки.

Електронний навчальний курс

 

кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2016. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=216 – необхідна авторизація.

-

27

Математичне моделювання в інформаційних технологіях проектування [Електронний ресурс]

конспект лекцій

 

кафедра ІТ НЛТУ України. – Конспект лекцій з дисципліни: Математичне моделювання в інформаційних технологіях проектування. – Львів: НЛТУ України, 2016. – 159 с.

-

26

Mathematical Modeling of Heat and Moisture Transfer and Reological behavior in Materials with Fractal Structure using the parallelization of Predictor-Corrector Numerical Method

матеріали

 

1-st International Conference Data Stream Mining Processing DSMP 2016, Lviv, 23-27.08.2016, p.108-111

Sokolovskyy Ya,
Levkovych M.
Yarkun V.

25

Моделювання неізотермічного вологопере-несення та деформування у середовищах з використанням алгоритмів розпаралелювання

матеріали

 

IV Науково-технічна конференція “Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”, фізико-механічний інститут ім. академіка Карпенка НАН України, 2016р., с.88-92

Соколовський Я.І.
Левкович М.В.
Яркун В.І.

24

Mathematical modeling of non-isotermal moisture transfer and visco-elastic deformation in the materials with fractal structure

 матеріали

 

XI-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES" CSIT-2016; 06-10 September, 2016, Lviv, Ukraine, p.91-95

 Sokolovskyy Ya,
Levkovych M.

23

Modeling of non-isotermal moisture transfer and visco-elastic deformation of wood as a fractal structure

 стаття

 

Forestry and wood technology, 2016, Warsaw, p. 130-137 

Sokolovskyy Ya, Kroshnyi I., Mokrytska O., Storozhuk O.

2015

22

Mathematical modeling of rheological behavior and distribution of temperature and moisture fields in the drying of lumber

матеріали

 

13-th International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”. – Svalyava. – 2015. – P. 214-217.

Sokolowskyi Ya., Nechepurenko A.,

Xabors’kyj S., Dmytrus’ M.

21

Апроксимація експериментальних даних повзучості деревини з використанням дробово-експоненціального оператора

 стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.1. – С. 397-402.

2014

20

Навчальний практикум до дисципліни «Чисельні методи» розділ  «Інтегральні рівняння»

Навчаль-ний практикум

 

Вид. – во НЛТУ України. – 2014. – С.85.

Думанський О.І., Думанський Н.О.

19

Моделювання реологічної поведінки капілярно-пористих матеріалів з фрактальною структурою у процесі сушіння

матеріали

 

Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: ХНТУ. – 2014. – С. 177-178.

Соколовський Я. І., Борецька І. Б., Семенюк В. Я.

18

Математичне моделювання температурно-вологісних полів та реологічної поведінки капілярно-пористих матеріалів з фрактальною структурою

матеріали

 

І Міжнародна ХХ Все­українська наукова конфе­ренція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики»: тези доповідей (Львів, 7-9 квітня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 118-120. Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: Матеріали XX Всеукраїнської наукової конференції. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2014. – С. 138-139.

Соколовський Я. І.

17

Математичне моделювання реологічної поведінки та температурно-вологісних полів у процесі сушіння матеріалів з фрактальною структурою

матеріали

 

Обчислювальні методи та системи перетворення інформації: зб. пр. ІІІ-ї наук.-техн. конф., Львів, 25-26 вересня 2014 р. – Львів: ФМІ НАНУ. – 2014. – С. 51-55.

Соколовський Я. І.

16

Mathematical modelling of non-isothermal moisture transfer and rheological behavior in cappilary-porous materials with fractal structure during drying

 стаття

 

Computer and Information Science. – Published by Canadian Center of Science and Education – Vol. 7, No. 4 – 2014.  – P. 111-122.

Sokolowskyi Ya.

2013

15

Математичне моделювання неізотермічного вологопере-несення та напружено-деформівного стану у капілярно-пористих матеріалах з фрактальною структурою

матеріали

 

Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: Матеріали XIX Всеукраїнської наукової конференції. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2013. – С. 119-120.

Соколовський Я. І.

14

Математичне моделювання напружено-деформівного стану у середовищах з фрактальною структурою

матеріали

 

Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: ХНТУ. – 2013. – С. 292-294.

Соколовський Я. І., Здолбіцький А. П., Сикала О. П.

13

Mathematical modelling of unisothermal moisture transfer and deformation-relaxation fields in capillary-porous materials with fractal structure

матеріали

 

Computer Science & Engineering: Proceedings of the 6th International Conference of Young Scientists CSE-2013. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. – 2013. – P. 100-103.

Sokolowskyi Ya.

2012

12

Чисельне моделювання напружено-деформіного стану у капілярно-пористих матеріалах з фрактальною структурою

матеріали

 

Молодіжний форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке». – Харків. – 2012. – С. 193-194.

11

Математична модель тепло-вологоперенесення та напружено-деформівного стану у капілярно-пористих матеріалах із фрактальною структурою

 стаття

 

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – Львів: Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України,. – 2012. – Вип. 16. – С. 133-142.

Соколовський Я. І.

2011

10

Спосіб прямих вимірювань повних напружень на поверхні висушеного пиломатеріалу

патент

 

Патент України на корисну модель №61580. заявл. 20.12.2010 ; опубл. 25.07.2011., Бюл. № 14.

Поберейко

Б. П.,          Соколовський Я. І.

9

Чисельне моделювання тепломасообмінних процесів з використанням штучних нейронних мереж

матеріали

 

Конференція INFOTECH-2011. –    Севастополь. – 2011. – C. 104.

Соколовський Я. І.,

Борецька І. Б.,  Крошний І. М., Капран І. Д.

8

Математичне моделювання тепловологоперенесення у середовищах з фрактальною структурою

матеріали

 

Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: Материалы международной научной конференции. Том 1. – Херсон: ХНТУ. – 2011. – С. 117-119.

Соколовський Я. І.,      Крошний І. М., Сало М. Ф.

7

Автоматизована система моделювання взаємозвязних деформаційно-релаксаційних і тепломасоомінних процесів у капілярно-пористих матеріалах

матеріали

 

Конференція INFOTECH-2011. – Севастополь. – 2011. – C. 105.

Соколовський Я. І., Мокрицька О. В., Сало М. Ф., Здолбіцький А. П.

6

Автоматизація аналізу та моделювання деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів

матеріали

 

VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Математическое и имитационное моделирование систем», МОДС 2011. – Чернігів. – 2011. – С. 74-75.

Соколовський Я. І., Борецька І. Б., Мокрицька О. В., Здолбіцький А. П.

5

The numerical modeling of the deformational-relaxation and heat-mass exchange fields in capillary-porous materials with fractal structure

матеріали

 

Proceeding of the VI th International conference on Computer science and Informational technologies, CSIT-2011, Lviv. – 2011. – P. 210-213.

Sokolowskyi Ya.,

Boretska I., Sykala O.

4

Двовимірна математична модель вологоперенесення у капілярно-пористих матеріалах з фрактальною структурою

 стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.2. – С. 341-348.

Соколовський Я. І.

3

Чисельне моделювання неізотермічного вологоперенесення у середовищах з фрактальною структурою

 стаття

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Вип. 710. – 2011. – С. 159-164.

Соколовський Я. І.

2

Фрактальна модель тепло- і масоперенесення у капілярно-пористих матеріалах

 стаття

 

Вісник національного університету  «Львівська політехніка», Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, НУ «ЛП», № 694. – 2011. – С. 424-428.

Соколовський Я. І.

2010

1

Математична модель волого перенесення у капілярно-пористих матеріалах з фрактальною структурою

матеріали

 

4-international conference of young scientists – Computer science  and Engineering (CSE) 2010, LPNY, 25-27.11.2010. – Львів. – 2010. – С. 228-229.

Соколовський Я. І.

Останнє редагуванняПонеділок, 19 жовтня 2020 09:23