logo3

Log in

Капран Ігор Дмитрович

KapranАсистент кафедри.

Освіта

У 2008 році закінчив Національний лісотехнічний університет України (м.Львів) за спеціальністю "Автоматизація виробничих процесів і комп'ютерно-інтегровані тенології".

Посада, наукові ступені та звання:

Посада - асистент кафедри.

Наукова ступінь - магістр. Готує до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження в галузі математичного моделювання та контролю напружено-деформівного стану деревини у процесі сушіння деревини. Методи стуктурного аналізу та параметричні оптимізації.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Веде практичні занняття з дициплін:

  • Дискретна математика.
  • Математичне моделювання в ІТП.
  • Інформатика та інформаційні технології.
  • Інформаційні системи та технології.
  • Веб-технології та веб-дизайн.

Список науково-методичних праць: Google   

Наукові публікації
НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніСпівавтори
2019
18. Математичне забезпечення для розрахунку теплоємності деревини у гігроскопічній області стаття   Науковий журнал «Вимірювальна техніка та метрологія» Національного університету «Львівська політехніка», розділ «Метрологія, якість, стандартизація та сертифікація»;

Думанський О. І., Думанський Н.О., Пірко І. Б.

 

17. Математичний опис процесу зміни температури деревини та агента обробки матеріали конференції   Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології: матеріали першої науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 10-12 жовтня 2019 р.). – Львів: кафедра інформаційних технологій  НЛТУ України, 2019. – 17-18 с.  
16. Застосунок бульових функцій при побудові математичних моделей для аналізу релейно – контактних та функціональних схем матеріали конференції   Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології: матеріали першої науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 10-12 жовтня 2019 р.). – Львів: кафедра інформаційних технологій  НЛТУ України, 2019. – 26-27 с. Антоник А. В. Думанський О. І.
2018

15.

Конформні перетворення та їх застосування в інженерно-технічних дослідженнях

стаття

 фахове

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» серія фізико-математичні науки. 12 лютого 2018 р. №898, 2018р. с.69-73.

Федюк Є. М., Думанський О. І., Бекас Б. О., Процик Ю. С., Сохан П. Л.

2017
14. Напружено-деформівний та гранично-рівноважний стан пластинчастих елементів конструкцій, послаблених криволінійними отворами із складною геометричною конфігурацією стаття  - Науковий вісник НЛТУ України. 2017 р.  Думанський О.І.,
Процик Ю.С.
2016
13. Пружний та гранично - рівноважний стан пластинчастого елементу конструкції з криволінійним отвором при дії зосереджених сил стаття  - Науковий вісник НЛТУ України. Вип.. 21.18, 2016 р. Думанський О.І.,
Бекас Б.О., 
Процик Ю.С.
12. Моделювання та контроль напружено-деформівного стану деревини у процесі сушіння тези  - 68-ма студентська науково-технічна конференція навчально-наукового інституту древо оброблюваних технологій і дизайну НЛТУУкраїни. Секція інформаційних технологій; 17 листопада 2016 р. Соколовський Я.І.
2015
11. Математичне моделювання та оптимізація процесу сушіння деревини тези  - 67-ма студентська науково-технічна конференція навчально-наукового інституту древо оброблюваних технологій і дизайну НЛТУУкраїни. Секція інформаційних технологій; 5 травня 2015 р. Соколовський Я. І.
2013
10. Mathematical modelling and optimization  of  non isothermal moisture  transfer and viscoelasticity  state of  woodin process of drying стаття    Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, серія Техніка та енергетика АПК, вип.185, частина 2, 2013, стор.218-225 Крошний І.М., Соколовський Я.І.
9. Математичне моделювання та оптимізація процесу сушіння деревини тези    Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та молодих науковців «Деревообробка: технології, дизайн, екологічні проблеми», 16-18 квітня 2013 р., м. Львів, Україна Соколовський Я.І.
2011
8. Математичне та програмне забезпечення автоматизації розрахунку деформаційно-релаксаційних та тепломасообмінних процесів у капілярно-пористих матеріалах тези   VIІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи в економіці, науці і освіті”, 25-27 травня 2011р.,  м. Черкаси-Одеса. Мокрицька О.В., Крошний І.М., Борецька І.Б., Соколовський Я.І.
7. Автоматизація процесів моделювання деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів у капілярно-пористих матеріалах тези   Міжнародна конференція «Системний аналіз та інформаційні технології» SAIT – 2011, 23-28 травня 2011р., Київ, ст.159 Мокрицька О.В., Крошний І.М., Соколовський Я.І., Здолбіцький А.П.
6. Mathematical modeling of the two-dimensional nonisothermal moisture transfer and viscoelasticity state of wood in the process of drying стаття   Міжнародна наукова конференція “Інтелектуальн системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ( ISDMCI '2011)”, м. Євпаторія (АР Крим, Україна). Бакалець А.В., Борецька І.Б., Мокрицька О.В., Соколовський Я.І.
5. Чисельне моделювання тепломасо-обмінних процесів з використанням штучних нейронних мереж тези   Конференція INFOTECH-2011, м. Київ. Борецька І.Б., Крошний І.М., Шиманський В.М., Соколовський Я.І.
4. Застосування штучних нейронних мереж для чисельного моделювання тепломасообмінних процесів тези   VI науково-практична конференція з міжнародною участю «Математическое и имитационное моделирование систем», МОДС 2011, Чернігів 2011 Крошний І.М., Борецька І.Б., Соколовський Я.І.
3. Автоматизация процессов моделирования и анализа деформационно-релаксационных и тепломассообменных процессов при сушке древесины стаття   IV-я международная практическая конференция «Современные энергосберегающие технологии (сушка и термовлажностная обработка материалов)» CETT-2011 – Москва, 20-23 сентября 2011р. Мокрицкая О.В, Борецкая И.Б., Соколовский Я.И.
2. Моделювання кінематики дифузійно-фільтраційного волого перенесення в деревині стаття   Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць – Львів, 2011 – Вип.21.8, с327-332 Соколовський Я.І.
1. Застосування нейронних мереж для ідентифікації процесу сушіння деревини стаття   Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць – Львів, 2011 – Вип., с.328-335 Соколовський Я.І.
Методичні публікації
  1. Лабораторний практикум з використанням середовища Visual Studio 2010 для виконання лабораторних робіт до дисципліни «Дискретна математика» / Думанський О.І., Думанський Н.О., Бекас Б.О., Капран Н.О., Семенишин Н.О. / Електрон. ресурс кафедри ІТ 2018 р.
  2. Дискретна математика [Електронний ресурс] : спеціальність 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"/ авт. Капран І.Д., Думанський О.І., кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=9  – необхідна авторизація. 
  3. Чисельні методи [Електронний ресурс] : спеціальність 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"/ авт. Капран І.Д., Думанський О.І., кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=94  – необхідна авторизація. 
  4. Дискретна математика [Електронний ресурс] : спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології"/ авт. Капран І.Д., Думанський О.І., кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=718  – необхідна авторизація. 
  5. Чисельні методи [Електронний ресурс] : спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології"/ авт. Капран І.Д., Думанський О.І., кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=717  – необхідна авторизація. 

 

Останнє редагуванняП'ятниця, 14 лютого 2020 14:55