logo3

Log in

Левкович Мар’яна Володимирівна

LevkovichСтарший викладач кафедри.

Освіта:

У 2014 році закінчила механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Прикладна та теоретична статистика».

Посада, наукові ступені та звання:

Посада – старший викладач кафедри.

Науковий ступінь - кандидат технічних наук.

Сфера наукових інтересів:

Вчена веде дослідження за напрямами: Математичне моделювання деформаційно-релаксаційних процесів у середовищах з фрактальною структурою. Моделювання неізотермічного вологоперенесення з використанням похідних дробового порядку.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Веде лабораторні заняття з диcциплін:

  • Алгоритмізація та програмування;
  • Чисельні методи.

Список наково-методичних праць:

 

№ п/п Назва Характер роботи Категорія видання Вихідні дані Співавтори
2021
30 Parametric identification and modeling of rheological behavior of materials with fractal structure during heat treatment Монографії (колективна, Польща)   Methods and tools in CAD – selected issues, monografia,2021, p.107-117, chapter_10. Ya. Sokolovskyy, 
V
. Shymanskyi, 
M. Levkovych,
 Ya. Kaspryshyn
29 Software and Algorithmic Aspects of Parallel Calculation of Non-Isothermal 171 Moisture Transfer in Fractal-Structure Materials   (SCOPUS) 2021 IEEE XVIIth International Conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design MEMSTECH 2021. – Lviv, 2021. – 171-175 pp. Yaroslav Sokolovskyy, Volodymyr Yarkun, Mar'iana Levkovych, Oleksandr Storozhuk, Ihor Kapran
28

Mathematical modeling and experimental studies of acoustic wave propagation in anisotropic medium

  (SCOPUS)

IEEE 16 th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM), 22-26 February, 2021,Lviv, Ukraine   

Y. Sokolovskyy, O.Storozhuk, M. Levkovych, I.Kroshnyy, I.Boretska, B.Kshyvetskyy

2020

27

 Investigation on the processes of deformation, heat- and-moisture transfer in media with the properties of the effects of "memory" and self-similarity

матеріали

 (SCOPUS)

Second International Conference Data Stream Mining Processing, DSMP, 2020, Lviv, August 21-25 2020, p.382-385

Yaroslav Sokolovskyy, Mariana Levkovych, Olha Mokrytska, Yaroslav Kaspryshyn and Nadiya Yavorska

26

Parallel realization of the problem of heat and moisture transfer in fractal-structure materials

матеріали

(SCOPUS) 

XV International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies- CSIT2020'/International Workshop on Computational Methods and Information Transformation Systems - IWCMITS 2020,VOL.№2,pp.86-90, 23-26 September, 2020 

Yaroslav Sokolovskyy, Volodymyr Yarkun, Andriy Nechepurenko, Mar'Iana Levkovych and Yuriy Protsyk

25

The study of heat transfer and stress-strain state of a material, taking into account its fractal structure

стаття    

 (SCOPUS)

MATHEMATICAL MODELING AND COMPUTING, Vol. 7, No. 2, pp.400-409

Yaroslav Sokolovskyy,
Mariana Levkovych,
Ivan Sokolovskyy

2019
 24

Mathematical Models and Analysis of Deformation Processes in Biomaterials with Fractal Structure

стаття

SCOPUS

CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2488. – P. 13 3-144. ISSN: 16130073

Yaroslav Sokolovskyy, Olha Mokrytska, Svitlana Yatsyshyn, Yaroslav, Kaspryshyn and Christine Strauss.

 23

Mathematical modeling of Nonequilibrium Physical processes, Taking into Account the Memory Effects and Spatial Correlation

матеріали

SCOPUS

th International Conference «Advanced computer information technologies» (ACIT ’2019). – Czech Republic, Ceske Budejovice, June 5-7, 2019. – pp. 56-59.

Yaroslav Sokolovskyy, O. Mokrytska, Ya. Kaplunskyy

 2018
 22

Mathematical models of biophysical processes taking into account memory effects and self-similarity

стаття

SCOPUS

CEUR Workshop Proceedings 2255, с. 215-228

Yaroslav Sokolovskyy, Mokrytska, O., Kaplunskyy, Y. 

 21

Numerical modeling and analysis of physical properties in biomaterials with fractal structure

стаття

SCOPUS

Informatics & Data-Driven Medicine. 2018. Vol. 2255. P. 180-192. ISSN: 1613-0073

Sokolovskyy I., Mokrytska O.

20 

Математичні моделі нерівноважних фізичних процесів з урахуванням ефекту пам’яті та самоорганізації

матеріали

 

XXІV Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики», APAMS – 2018, ЛНУ 26-28 вересня 2018, с. 143-147

Я. Соколовський

19 

Numerical simulation and analysis of systems with memory based on integro–differentiation of Fractional order

матеріали

SCOPUS

XIII international scientific and technical conference “Computer science and informational technologies” CSIT 2018 IEEE, September, 11-14, 2018 Lviv, Ukraine, p. 102-105

Yaroslav Sokolovskyy, Mokrytska O.,
Kaplunskyy Y.

 18

Mathematical modeling of Two-dimensional deformation-relaxation processes in environments with fractal structure

матеріали

SCOPUS

Second International Conference Data Stream Mining Processing, CDSMP, 2018, Lviv, August 21-25 2018, p.375-380

Yaroslav Sokolovskyy, Mokrytska O.,
Atamanyuk V.

 17

Mathematical modeling of anisotropic visco-elastic environments with memory based on integro-differentiation apparates

матеріали

SCOPUS

14 th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecomunications and Computer Engineering, TCSET – 2018, Lviv, 20-24. February, 2018. P. 324-329

Yaroslav Sokolovskyy, Mokrytska O.,
Atamanyuk V.

 16

Two-elimensional mathematical models of visco-elastic deformation using a fractional differentiation apparates

стаття

фахове

International Journal of Modern Education and Computer Sciens (IJMECS), 2018, Vol. 10. №3, p dy> с. 34-43

Yaroslav Sokolovskyy,

2017
 15

Mathematical and Software providing of research of deformation and relaxation processes in environments with fractal structure

матеріали

Scopus

XII international scientific and technical conference “Computer science and informational technologies” CSIT 2017, Lviv, 05-08 September 2017, p. 24-27

Yaroslav Sokolovskyy, Shymanskyi V.,
Yarkun V.

 14

Mathematical modeling of visco-elastic state of materials with fractal structure SM) / Proceedings, 21-25.02.2017, Lviv, p.27-31

матеріали

Scopus

14th International Conference “The experience of designing and application of CAD system in microelectronics (CADSM) / Proceedings, 21-25.02.2017, Lviv, p.35-38

Yaroslav Sokolovskyy, Mokrytska O.,
Krishtapovich V.

 2016
 13

 Алгоритмічне та програмне забезпечення для дослідження неізотермічного вологоперенесення у середовищах з фрактальної структурою

 стаття

фахове

Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково технічних праць. – Львів, 2016, Вип. 26.7 с.308-318.

Соколовський Я.І., Яркун В.І.

 12

Mathematical modeling of non-isotermal moisture transfer and visco-elastic deformation in the materials with fractal structure

матеріали

Scopus

XI-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES" CSIT-2016; 06-10 September, 2016, Lviv, Ukraine, p.91-95

Yaroslav Sokolovskyy, Shymanskyi V.

 11

Моделювання неізотермічного вологопере-несення та деформування у середовищах з використанням алгоритмів розпаралелю-вання

матеріали

 

IV Науково-технічна конференція “Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”, фізико-механічний інститут ім. академіка Карпенка НАН України, 2016р., с.88-92

Соколовський Я.І.

Шиманський В.М.
Яркун В.І.

10 

Чисельне моделювання тепломасоперене-сення в середовищах з фрактальною структурою з використанням розпаралелю-вання

тези

 

14 Міжнародна науково-практична конференція. “Математичне та імітаційне моделювання систем” (МОДС - 2016), Київ, Жукін - 2016, с. 75-78

Соколовський Я.І.

Яркун В.І.

Стельмах Р.П.

Mathematical Modeling of Heat and Moisture Transfer and Reological behavior in Materials with Fractal Structure using the parallelization of Predictor-Corrector Numerical Method

матеріали

Scopus

1-st International Conference Data Stream Mining Processing DSMP 2016, Lviv, 23-27.08.2016, p.108-111

Yaroslav Sokolovskyy,

Shymanskyi V.

Yarkun V.

 8

Чисельне моделювання двовимірного тепломасоперенесення на підставі похідних дробового порядку

матеріали

 

18-th International Conference SAIT 2016, Kyiv, Ukraine, May 30 – June 2, 2016, p.158-161

Соколовський Я.І., Яркун В.І.
Ликтей Ю.Т.
Стельмах Р.П.

Чисельний метод дослідження неізотермічного вологоперенесення у середовищах з фрактальною структурою

стаття

фахове

Вісник НУЛП: Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 2016, - №843   с.288-296

Соколовський Я.І.

 6

Алгоритм ідентифікації дробово-експоненціальних ядер повзучості за експериментальними даними

стаття

фахове

Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.1. С. 382-386.

 
2015
 5

Математичні моделі деформаційно-релаксаційних процесів з використанням похідних дробового порядку

матеріали

 

Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки»(ПІКТ-2015), м. Чернівці, 26-29 травня 2015 р. -с. 43-45

Соколовський Я.І.,
Борецька І.Б.,
Коширець С.І.,
Яркун В.І.

Чисельне моделювання теплообмінних процесів з використанням похідних  дробового порядку

тези

 

Х Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем» (МДС 2015), Чернігів, 22-26 червня 2015р., С. 45-49

Соколовський Я.І., Нечепуренко А.В.,
Борецька І.Б.,
Поберейко С.Б.

Числовий метод дослідження теплообміну на підставі похідних дробового порядку

стаття

 

Технічні вісті, 2015/1(41), 2(42), с. 12-15.

Соколовський Я.І.

Чисельне моделювання тепломасоперене-сення у середовищах з фрактальною структурою

тези

 

ІІІ Міжнародна конференція автоматичного управління та інформаційних мехнологій, ІСАСІТ – 2015, 11-13 грудня 2015 р., Київ, НТУ КПІ, – С.41-43.

Соколовський Я.І., Герасимчук О.П., Яркун В.І.

 1

Математичне моделювання деформаційно-релаксаційних процесів з використанням похідних дробового порядку.

стаття

фахове

Вісник НУ ЛП: Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 2015, - N826, с.175-184.

Соколовський Я.І.,

Останнє редагуванняВівторок, 30 листопада 2021 08:52