logo3

Log in

Нечепуренко Андрій Валерійович

NechipurenkoАсистент кафедри.

Освіта

У 2012 році закінчив Національний лісотехнічний університет України (м. Львів) за спеціальністю Інформаційні технології проектування.

Посада, наукові ступені та звання:

Посада - асистент кафедри.

Наукова ступінь - магістр з інформаційних технологій проектування.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямами: Розпаралелювання обчислювального процесу скінченно-елементного розрахунку неізотермічного вологоперенесення. CUDA технології(англ. Compute Unified Device Architecture) - програмно-апаратна архітектура паралельних обчислень, яка дозволяє істотно збільшити обчислювальну продуктивність завдяки використанню графічних процесорів фірми Nvidia.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Веде лабораторні занняття з дициплін: 

  • Системи штучного інтелекту
  • Інтелектуальний аналіз даних
  • Розподілені програмні комплекси проектування

 Список науково-методичних праць: Google   Scopus

 

НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніСпівавтори
2020
9 Software and algorithmic support for finite element analysis of spatial heat-and-moisture transfer in anisotropic capillary-porous materials матеріали SCOPUS Second International Conference Data Stream Mining Processing, DSMP, 2020, Lviv, August 21-25 2020, p.331-336 (SCOPUS) Yaroslav Sokolovskyy, Andriy Nechepurenko, Tetiana Samotii, Svitlana Yatsyshyn, Olha Mokrytska and Volodymyr Yarkun
2019
 8.          
2018
7. Software-algorithmic support of finite-element analysis of spatial thermovalentranslations in anisotropic capillary-porous materials  стаття   Вісник НУ ЛП: Комп’ютерні системи. Теорія і практика - Львів : Видавництво НУ ЛП, 2018, №… с.___. Sokolowskyy Y.I., Nechepurenko A.V.
2017
6. Software simulation of heat mass transfer using parallel computing technologies стаття  фахове Вісник НУЛП: Комп’ютерні системи. Теорія і практика – Львів: Видавництво НУЛП, 2017 №923, с. 34-43 Nechepurenko A. 
Zdolbytskyy A. 
2016
5 Програмне забезпечення скінченно-елементної дискретизації 2D областей з використанням паралельних обчислень CUDA стаття   Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково технічних праць. – Львів, 2016, Вип. 26.05 с.364-373. Соколовський Я.І., Нечепуренко А.В., Герасимчук О.П.
4 Математичне моделювання просторового неізотермічного масоперенесе-ння в анізо-тропних капілярно-пористих матеріалах матеріали   Міжнародна науково-технічна конференція “Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні” (ІТММ-2016). Герасимчук О.П. Нечепуренко А. В., 
3 Числове моделювання нестаціонарного тепломасоперенесення в анізотропних капілярно-пористих матеріалах  матеріали   IV Науково-технічна конференція “Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”, фізико-механічний інститут ім. академіка Карпенка НАН України. Герасимчук О.П. Нечепуренко А.В. Ликтей Ю. Т., 
2015
2. Mathematical Modelling ofRheological Behaviorand Distribution of Temperature and Moisture Fields in the Drying of hummer тези  Scopus 13-th International Conference "The Experieuce of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics "- Svalyava 2015.-p. 214-217

Sokolovskyy Ya., Shymanskyi V.
Xaborskyi S.

1. Чисельне моделювання теплообмінних процесів з використанням похідних дробового порядку  тези  фахове Х Міжнародна науково-практична конференція "Математичне та імітаційне моделювання систем" (МДС 2015), Чернігів, 22-26 червня 2015 р., С.45-49

Соколовський Я.І., Москвітіна М.В., Борецька І.Б., Поберейко С.Б.

Останнє редагуванняПонеділок, 20 липня 2020 12:05