logo3

Log in

Самотій Тетяна Сергіївна

samotiyАсистент кафедри

 

Освіта

2007р. - Національний університет Львівська політехніка (м.Львів) за спеціальністю "Прикладна математика". 

2020р. - Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Технології дистанційні навчання на базі Віртуального навчального середовища НЛТУ України», свідоцтво 21 СПВ 02070996№32.

Посада, наукові ступені та звання

Магістр прикладної математики. 

Посада - асистент кафедри ІТ.

Сфера наукових інтересів

Вчена веде дослідження за напрямами: Математичне та програмне забезпечення системи нейромережевого керування тепловими процесами.

Навчальна робота

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки та Інформаційні системи та технології. Веде лабораторні заняття з диcциплін:

  • Алгоритмізація та програмування.
  • Обєктно-орієнтоване програмування.
  • Інтелектуальний аналіз даних.

Список науково-методичних праць:

 

Матеріали конференцій

НазваХарактер РоботиКатегорія виданняВихідні ДаніСпівавтори
2020
3.

Автоматизована система підбору освітніх програм за наявними сертифікатами ЗНО

матеріали    Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології: матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 15-17 жовтня 2020 р.). – Львів: кафедра інформаційних технологій  НЛТУ України, 2019. – 75-78 с.  Самотій Т.С.
Яркун В.І.
2. Software and algorithmic support for finite element analysis of spatial heat-and-moisture transfer in anisotropic capillary-porous materials матеріали SCOPUS Second International Conference Data Stream Mining Processing, DSMP, 2020, Lviv, August 21-25 2020, p.316-320 Yaroslav Sokolovskyy, Andriy Nechepurenko, Tetiana Samotii, Svitlana Yatsyshyn, Olha Mokrytska and Volodymyr Yarkun
2019

1.

Модель штучної нейронної мережі для дослідження швидкості сушіння тонкої пластини

 матеріали конференції    Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології: матеріали першої науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 10-12 жовтня 2019 р.). – Львів: кафедра інформаційних технологій  НЛТУ України, 2019. – 41-42 с.   -

 

Методичне забезпечення

  1. Алгоритмізація та програмування [Електронний ресурс] : спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології” / авт. Ю. С. Процик, О. П. Герасимчук, Т. С. Самотій, М. В. Левкович, кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2019. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=682 – необхідна авторизація.
  2. Об’єктно-орієнтоване програмування [Електронний ресурс] : спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / авт. Я.І. Соколовський, С.І. Яцишин, Н.О. Семенишин, Т. С. Самотій,  кафедра ІТ НЛТУ України. – Лабораторний практикум. – Львів: НЛТУ України, 2019. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=666 – необхідна авторизація.
  3. Об’єктно-орієнтоване програмування [Електронний ресурс] : спеціальність 122 “Комп’ютерні науки” / авт. Я.І. Соколовський, С.І. Яцишин, Т. С. Самотій, кафедра ІТ НЛТУ України. – Методичні вказівки до виконання курсової роботи. –Львів: НЛТУ України, 2019. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=483 – необхідна авторизація.
  4. Інтелектуальний аналіз даних [Електронний ресурс] : спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / авт. Ю. В.  Шабатура, А.В. Нечепуренко, Т. С. Самотій,  кафедра ІТ НЛТУ України. – Лабораторний практикум. – Львів: НЛТУ України, 2020. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=1068 – необхідна авторизація.
  5. Методичні вказівки з розроблення та оформлення бакалаврської дипломної роботи для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) [Текст] / Упоряд.: к.ф.-м.н., доц. каф. ІТ НЛТУ України Ю. С. Процик; к. т. н., доц. каф. ІТ НЛТУ України В. П. Карашецький; асистент каф. ІТ НЛТУ України Т. С. Самотій – Львів: НЛТУ України, 2020. – 49 с.
Останнє редагуванняПонеділок, 12 квітня 2021 10:40