logo3

Log in

Олянишен Тетяна Вікторівна

olyanyshenДоцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

 

Освіта

1994 р. — технологічний факультет Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова

2000 р. — практика у Загальній вищій школі Берського університету (Федеративна Республіка Німеччина).

Посада, наукові ступені та звання:

Посада - доцент кафедри.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук. Рік захисту – 2011. Тема кандидатської дисертації: «Моделі інформаційної технології автоматизованого прогнозування процесу комунікативного руху книги до читача», cпеціальність: 05.13.06 — інформаційні технології

Сфера наукових інтересів:

Сталий розвиток суспільства та окремих галузей господарювання. Функціонування інформаційної сфери та її складових.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Читає курси лекцій, веде практичні заняття з дисциплін:

  • Системний аналіз 

Список науково-методичних праць: Google   Scopus

понад 60 опублікованих робіт

  1. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / [І. П. Пістун, Р. І. Мервінський, Т. В. Олянишен, М. М. Назарук, В. І. Біланюк, Н. М. Цуца] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — 2-е вид., перероб. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2017. — 556 с. — isbn 978-966-322-406-0.
  2. Екологізація суспільства : Соціальна роль та моделювання = Ecologization of society : Social role and modelling = Экологизация общества : Социальная роль и моделирование [Текст]: моногр./ [Е. П. Семенюк, Т. В. Олянишен, В. М. Сеньківський, О. В. Мельников, Я. В. Котляревський] ; авт. слова до читача Ю. Ю. Туниця ; МОНмолодьспорту України. Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2012. — 460 с. — isbn 978-966-322-379-7.
  3. Охорона праці при виконанні зварювальних і термічних робіт [Текст]: навч. посіб./ [І. П. Пістун, Р. А. Яцюк, І. О. Трунова, Т. В. Олянишен] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2011. — 446 с. — isbn 978-966-322-242-4.
  4. Охорона праці при роботі на металорізальних верстатах [Текст] : навч. посіб. / [І. П. Пістун, І. О. Трунова, Т. В. Олянишен, Р. А. Яцюк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2011. — 372 с. — isbn 978-966-322-243-1.
  5. Читання як проблема вільного часу : За результатами соціолого-статистичних досліджень [Текст] : моногр. / [В. М. Сеньківський, Т. В. Олянишен, А. М. Штангрет, О. В. Мельников] ; МОН України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 160 с. — isbn 978-966-322-155-7
  6. 6.Олянишен Т. В. Використання методу аналізу ієрархій для визначення раціонального лакофарбового матеріалу за основними виробничими критеріями [Текст] / Т. В. Олянишен, Л. А. Яремчук // Науковий вісник (Нац. лісотехн. ун-т України). — 2015. — Вип. 25.9. — С. 312–322.
  7. Yaremchuk L. Selection of coating materials for wood finishing based on ahierarchical analysis method of their technological, economic and ecological criteria [Text]/ L. Yaremchuk, T. Olyanyshen, L. Hogaboam // International Journal of Energy Technology and Policy. — 2015. — Vol. 12, № 3. — P. 295–311

 

Останнє редагуванняЧетвер, 23 січня 2020 09:44