logo3

Log in

Сінкевич Олексій Вячеславович

SinkevychПровідний інженер, асистент кафедри

Освіта та стажування

У 2013 році закінчив з відзнакою Технологічний коледж Національного університету "Львівська Політехніка" (м. Львів) за спеціальністю "Обслуговування комп’ютерних мереж і систем" з присвоєнням кваліфікації молодший спеціаліст – технік-програміст.

У 2017 році закінчив з відзнакою Національний лісотехнічний університет України (м. Львів) за спеціальністю "Інформаційні технології проектування" з присвоєнням кваліфікації аналітика з інформаційних технологій проектування.

У 2018 році успішно пройшов стажування в Університеті сталого розвитку (Федеративна Республіка Німеччина, м. Еберсвальде) за програмою академічної мобільності Еразмус+ (напрям КА1).

Посада на даний момент:

Провідний інженер кафедри ІТ, асистент кафедри за сумісництвом.

Науковий ступінь: Магістр з інформаційних технологій проектування

Інженерно-технічна робота:

  • Забезпечує функціонування навчальних лабораторій №46 та №56;
  • Відповідає за стан матеріально-технічної бази кафедри ІТ;
  • Організовує матеріальне постачання та забезпечення навчального процесу необхідними матеріалами;
  • Організує роботу підлеглого навчально-допоміжного персоналу з підготовки лабораторного обладнання для проведення поточних лабораторних занять.
  • Регулярно складає план розвитку матеріально-технічної бази кафедри;

Сфера наукових інтересів:

Здобувач наукового ступеня доктора філософії веде дослідження за напрямами: Інформаційні технології моделювання та аналізу тепломеханічних процесів в інтегрованих системах автоматизованого проектування та середовища SolidWorks Flow Simulation. Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування програмного забезпечення у тому числі з використанням теорії клітинних автоматів.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямами: "Комп’ютерні науки", "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології". Веде лабораторні заняття з дисциплін:

  • Методи та технології проектування;
  • Комп’ютерні технології та програмування;
  • Методи та системи штучного інтелекту.

Список наукових праць: Scopus Google

Матеріали конференцій

№ п/п

Назва

Характер праці

Вихідні дані

Співавтори

2021
29 Modeling of Heat Transfer and Deformation Processes in Biomaterials with Fractal Structure стаття
CEUR,  IDDM 2021
Informatics & Data-Driven Medicine
Valencia, Spain, November 19 - 21, 2021. p.205-212
Volodymyr Shymanskyi, Yaroslav Sokolovskyy, Olha Mokrytska, Iryna Boretska, Oleksiy Sinkevych and Volodymyr Kryshtapovych
28 Development software for studythe wood drying chamber by using a three-dimensional mathematicalmodel based on cellular Монографії (колективна, Польща) Methods and tools in CAD – selected issues, monografia, 2021, р.133-144 chapter_12 Ya.SOKOLOVSKYY, 
O.SINKEVYCH, 
R.VOLIANSKYI,  
I.KAPRAN
2020

27

The study of cellular automata method when used in the problem of capillary-porous material thermal conductivity

стаття

Intelliqent Systems and  Applications/ Springer Computer Science, 2020 p.143-159

Sokolovskyy Ya.
Sinkevych O.V.
Volianskyi R;

26

Modeling of Heat Transfer in the Process of Wood Drying Based on the Theory of Cellular Automata

матеріали

XV International Scientific and Technical Conference on Computer Science and Information Technologies- CSIT2020',Vol.1,pp.212-216,23-26 September, 2020 

Sokolovskyy Ya.,
Sinkevych O.,
Volianskyi R.;
Kshyvetskyy B.

2019

25

Розроблення ПЗ для визначення зміни параметрів повітря з використанням клітинних автоматів

Матеріали конференції

Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції AGIT-2019, 16-18 жовтня 2019 р., Миколаїв, Україна – МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. – С. 41-42.

-

24

Root Methods for Dynamic Analysis of the One Class Chaotic Systems

Матеріали конференції

Матеріали Міжнародної наукової та технічної конференції CSIT-2019, 17-20 вересня 2019 р., Львів, Україна – НУЛП, 2019. – С. 117-121.

R. Volianskyi, O. Sadovoi, N. Volianska

23

Arduino-based Implementation of the Dualchannel Chaotic Generator

Матеріали конференції

Матеріали Міжнародної конференції AICT 2019, 2-6 червня 2019 р., Львів, Україна – НУЛП, 2019. – С. 278-281.

R. Voliansky, O. Sadovoi, Y. Shramko, N. Volianska

22

Software for Studying Wood Drying Chambers Based on SolidWorks Flow Simulation Experiment

Матеріали конференції

Матеріали Міжнародної конференції ACIT 2019, 5-7 червня 2019 р., Ческе Будейовіце, Чеська Республіка – ТНЕУ, 2019. – С. 281-284.

Y. Sokolovskyy, R. Voliansky

21

Construction of Parallel Piecewise-Linear Interval Models for Nonlinear Dynamical Objects

Матеріали конференції

Матеріали Міжнародної конференції ACIT 2019, 5-7 червня 2019 р., Ческе Будейовіце, Чеська Республіка – ТНЕУ, 2019. – С. 97-100.

R. Volianskyi, O. Sadovoi, N. Volianska

20

Розроблення програмного забезпечення для параметризації компонентів досліджуваної CAD моделі SolidWorks

Матеріали конференції

Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції КЗЯТПС-2019 : у 2-х т., 14-16 травня 2019 р., Чернігів, Україна – ЧНТУ, 2019. – С. 201-202.

-

19

Research of biological activity of derivatives 1, 2- and 1, 4-naphthochinons in the examination of their fungycidic and bactorycydic activity

Тези конференції

Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної   конференції РСМЖЛ-2019, 22–23 березня 2019 р., м. Львів, Україна – ГО "Львівська медична спільнота", 2019. – С.90-94.

Sinkevych I. P.

18

Development the Software for Simulation of Physical Fields in Wood Drying Chambers by Using Cellular Automata

Матеріали конференції

Матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції CADSM`2019, 26.02.2019-02.03.2019, Поляна, Україна – P. 1/24 - 1/27.

Yaroslav Sokolovskyy, Roman Voliansky

2018

17

Dual channel sliding mode control for Chua’s circuit

Матеріали конференції

Матеріали міжнародної конференції RTUWO`2018, 15-16 Листопада 2018 р., Рига, Латвія – Технічний університет Риги, 2018. – С. 112-117.

Roman Volianskyi, Oleksander Sadovoi, Nina Volianska

16

Дослідження біологічної активності похідних 1,2- та 1,4-нафтохінонів, шляхом вивчення їх

фунгіцидної та бактерицидної активності

Матеріали конференції

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції МФН-2018, 19-20  жовтня 2018 р., м. Одеса, Україна – ГО "Південна фундація медицини", 2018. – С. 11-16.

Сінкевич І.П.

15

Software for the study of three-dimensional assemblies by using cellular automata

Матеріали конференції

Матеріали XXVІ Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції CADMD 2018, 19-20 жовтня 2018 р., Львів, Україна – Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 89-94.

Y. Sokolovskyy

14

Використання клітинних автоматів для дослідження тривимірних об’єктів SolidWorks

Матеріали конференції

Матеріали ІIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції AGIT-2018, 17-19 жовтня 2018 р., м. Миколаїв, Україна –     МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 100-101.

-

13

Software and algorithmic support for working with cellular automata

Матеріали конференції

Матеріали тез доповідей VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції (КЗЯТПС-2018) : у 2-х т., 10-12 травня 2018 р., Чернігів, Україна – ЧНТУ, 2018. – С. 137-139.

-

2017

12

Information Technology Design and Modeling Chambers Drying of  Capillary-porous Materials by Using SolidWorks Flow Simulation

Матеріали конференції

Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції СТЕ-2017, 26-30 червня 2017 р., Львів, Україна – Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 52-53.

Y. Sokolovskyy, I. Boretska

11

Розроблення програмної системи для розрахунку параметрів агенту сушіння деревини у просторі та часі

Матеріали конференції

Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю АСІТ’2017, 19-20 травня 2017 р., Тернопіль, Україна –  ТНЕУ, 2017. – С. 178-179.

-

10

Development Software for Calculation Parameters of  Drying Agent in Environment SolidWorks Flow Simulation

Матеріали конференції

Матеріали тез доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (КЗЯТПС-2017) : у 2-х т., 24-27 квітня 2017 р., Чернігів, Україна – ЧНТУ, 2017. – С. 169-171.

Y. Sokolovskyy, V. Kryshtapovych

9

Calculation of the Drying Agent in Drying Chambers

Матеріали конференції

Матеріали XIV-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Досвід розробки та застосування САПР в мікроелектроніці (CADSM-2017)», 21-25 лютого 2017 р., Поляна, Україна – Видавництво ПП "Вежа і Ко", 2017. – С. 27-31.

Y. Sokolovskyy

2016

8

Розроблення програмного забезпечення для роботи з масивом великих чисел

Матеріали конференції

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції IT&I 2016, 8-10 листопада 2016 р., Київ, Україна – КНУ ім.   Т. Шевченка, 2016. – С. 23-24.

Вовк Р.Б., Тимків В.Ю.

7

Розроблення САПР для камер сушіння деревини

Матеріали конференції

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції IT&I 2016, 8-10 листопада 2016 р., Київ, Україна – КНУ ім.      Т. Шевченка, 2016. – С. 269-270.

Соколовський Я.І.

6

Automated System for Modeling and Optimization Aerodynamic Processes in CAD of Drying Chambers

Матеріали конференції

Матеріали XXIV Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції CADMD 2016, 21-22 жовтня 2016 р., Львів, Україна – Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 31-38.

Y. Sokolovskyy

5

Розроблення програмного забезпечення для проектування лісосушильної камери за допомогою інтерфейсу SolidWorks API

Матеріали конференції

Матеріали VІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2016, 20-21 травня 2016 р., Тернопіль, Україна –          ТНЕУ, 2016. – С. 153-155.

-

4

Software for Automatic Calculation and Construction of Chamber Drying Wood and its Components

Матеріали конференції

Матеріали ХІІ міжнародної конференції «Перспективні технології і методи проектування»: MEMSTECH 2016, 20-24 квітня 2016 р., Львів, Україна – Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 209-213.

Y. Sokolovskyy

2015

3

Інформаційна система управління процесами виробництва на підприємстві

Матеріали конференції

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції IT&I 2015, 3-5 листопада 2015 р., Київ, Україна – КНУ ім.       Т. Шевченка, 2015. – С. 111-113.

Соколовський Я.І.

2

Інформаційна система автоматизованого управління конвеєрним виробництвом

Матеріали конференції

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів ІТОТП-2015, 6-9 жовтня 2015 р., Івано-Франківськ, Україна – ІФНТУНГ,     2015. – С. 14-15.

-

1

Проектування розподіленої інформаційної системи   автоматизації конвеєрного виробництва

Матеріали конференції

Матеріали V Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2015, 22-23 травня 2015 р., Тернопіль, Україна – ТНЕУ, 2015. – С. 109-111.

-

Статті

№ п/п

Назва

Характер праці

Вихідні дані

Співавтори

2018

5

Software and algorithmic support for representation of CAD models in 2D von Neumann neighborhood

Стаття

Workshop Proceedings Vol-2300: Proccedings of materials of the International Conference ACIT 2018, June 1-4, 2018, Cesce Budejovice, Czech Republic – TNEU, 2018. – P. 215-218.

Ya. Sokolovskyy

4

Software and algorithmic provided for work with cellular automates

Стаття

Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУ України, 2018. Вип. 28.3. – С. 137-141.

I. Ya. Sokolovskyy

2017

3

Information system of automation modeling process of convective drying of wood

Стаття

Збірник наукових статей журналу WOOD - 2017 (Wood material of the XXI-st century), 14 листопада 2017 р. / Warsaw, №99, С. 88-97.

Y. Sokolovskyy, I. Kroshnyi, O. Mokrytska

2

Development an Automated System Modeling and Prediction of Physical Processes in Chambers Drying Wood

Стаття

Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУ України, 2017. Вип. 27.1. – С. 186-196.

Соколовський Я.І., Криштапович В.І.

1

Програмне забезпечення для розрахунку та налаштування параметрів дослідження камери сушіння деревини

Стаття

Збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції ПЗІТ, 23 грудня 2016 р. / упорядник Т. В. Магеровська / – Львів, Україна – ЛьвДУВС, 2017. – С. 193-198.

Соколовський Я.І.

 

Останнє редагуванняВівторок, 14 грудня 2021 07:32
Детальніше в цій категорії: « Семенишин Назар Олегович