Яркун Володимир Ігорович

v.yarkunАсистент кафедри.

Освіта

У 2006 році з відзнакою закінчив Червоноградський державний технікум гірничих технологій та економіки (м. Червоноград) за спеціальністю Програмування для електронно обчислювальної техніки та автоматизованих систем з присвоєнням кваліфікації молодший спеціаліст - технік-програміст.

У 2010 році з відзнакою закінчив Національний лісотехнічний університет (м.Львів) за спеціальністю "Інформаційні технології проектування" з присвоєнням кваліфікації аналітика інформаційних технологій проектування.

Посада:

Асистент кафедри.

Науковий ступінь - магістр з Інформаційних технологій проектування.

Сфера наукових інтересів:

Веде дослідження за напрямами: Об'єктоорієнтовані моделі та методи дослідження фізико-механічних процесів у системах автоматизованого проектування.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Комп'ютерні науки. Веде лабораторні занняття з дициплін: 

  • Веб-технології та веб-дизайн.
  • Технологія розподілених і паралельних обчислень.
  • Розподілені програмні комплекси проектування.
  • Інформаційні системи та технології.

Список науково-методичних праць:

{tab=Матеріали конференцій}

НазваХарактер роботиВихідні даніСпівавтори
2016
12. Моделювання неізотермічного вологопере-несення та деформування у середовищах з використанням алгоритмів розпаралелю-вання матеріали IV Науково-технічна конференція “Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2016р., с.__-__. Соколовський Я.І.
Шиманський В.М.
Левкович М.В.
Яркун В.І.
 11. Чисельне моделювання тепломасоперене-сення в середовищах з фрактальною структурою з використанням розпаралелювання матеріали 14 Міжнародна науково-практична конференція. “Математичне та імітаційне моделювання систем” (МОДС - 2016), Київ, Жукін - 2016 Яркун В.І.
Левкович М.В.
Стельмах Р.П.
10.  Mathematical Modeling of Heat and Moisture Transfer and Reological behavior in Materials with Fractal Structure using the parallelization of Predictor-Corrector Numerical Method матеріали 1-st International Conference Data Stream Mining Processing DSMP 2016, Lviv, 23-27.08.2016, p.108-111 Shymanskyi V.
Levkovych M.
Yarkun V.
9. Чисельне моделювання двовимiрного тепломасоперенесення на пiдставi похiдних дробового порядку тези

18-th International Conference SAIT 2016. Kyiv, Ukraine, May 30 – June 2, 2016. – 158-161p.

Соколовський Я.I.,
Левкович М.В.,
Яркун В.I.,
Ликтей Ю.Т.,
Стельмах Р.П.
2015
8. Чисельне моделювання тепломасоперене-сення у середовищах з фрактальною структурою тези ІІІ Міжнародна конференція автоматичного управління та інформаційних технологій, ІСАСІТ – 2015, 11-13 грудня 2015 р., Київ, НТУ КПІ, – С.41-43. Соколовський Я.І., Левкович М.В.,
Герасимчук О.П.,
Яркун В.І.
7. Mathematical modeling of visco-elastic-plastic  deformation in capillary-porous materiuls  in the  drying process тези The X International Scientific and Technical Conference COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES 14-17 September 2015 Lviv, Ukraine Sokolovskyy Y.,
Kroshnyy I.,
Yarkun V.
6. Математичні моделі деформаційно-релаксаційних процесів з використанням похідних дробового порядку Матеріали конференції Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки»(ПІКТ-2015), м. Чернівці, 26-29 травня 2015 р. - с. 43-45

Соколовський Я.І.,
Москвітіна М.В.,
Борецька І.Б.,
Коширець С.І.,
Яркун В.І.

5. Програмне забезпечення автоматизації скінченно-елементної дискретизаці тривимірних областей тези Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Херсон: Видавництво ХНТУ, 2015. –  с.47-49. Герасимчук О.П., Соколовський Я.І.,
Яркун В.І.
Нечепуренко А.В.
2012
4. Математичне моделювання процесу сушіння капілярнор-пористих матеріалів з врахуванням в’язкопружних і пластичних деформацій Тези VII Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем» - МОДС 2012, стор. 46 Соколовський Я.І.,
Крошний І.М.,
Яркун.В.І.,
Прусак Ю.В.,
Федорів-Лис М.Є.
3. Автоматизоване проектування лісосушильних камер засобами SolidWorks API та COSMOSFLOWORKS Тези ІІ Міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природо-користування», Львів 19-22.09.2012р. стр.90. Соколовський Я.І.,
Рожак П.І.,
Яркун В.І.
2. Моделювання тепломасо-обмінних полів у висушуваній деревині з врахуванням пружних, в’язкопружних і пружнопластичних деформацій Тези Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту», Євпаторія-2012. – с.191-193 Соколовський Я.І.,
Крошний І.М.,
Мокрицька О.В.,
Яркун В.І.
2011
1. Mathematical modeling of interrelation between deformationrelaxational processes in capillary-porous bodies and parameters of internal and external heat and mass transfer Стаття Proc. of the VI-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2011 (CSIT'2011). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2011.

Kroshny Ihor,
Salo Mykola,
Volodymyr Yarkun,
Prysak Yura

{tab=Методичні розробки}

НазваХарактер роботиВихідні даніСпівавтори
2. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни Веб-технології та веб-дизайн Методичні вказівки Електронний варіант Яркун В.І.,
Карашецький В.П.
1. Завдання до курсового проектування з дисципліни "Технології розподілених та паралельних обчислень" для студентів напряму "Компютерні науки" Завдання Електронний варіант. Львів, НЛТУ України. – 2015. – с. 73 Герасимчук О.П.,
Яркун В.І.

{/tabs}

{tab=Статті}

НазваХарактер роботиВихідні даніСпівавтори
1. Алгоритмічне та програмне забезпечення для дослідження неізотермічного вологоперенесення у середовищах ізфрактальною структурою Стаття НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.
– Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.7. – 308-318с.
Соколовський Я.І., Левкович М.В. 

{/tabs}

Професорсько-викладацький склад

Соколовський Ярослав Іванович
Поберейко Богдан Петрович
Процах Наталія Петрівна
Шабатура Юрій Васильович
Дендюк Михайло Володимирович
Карашецький Володимир Петрович
Думанський Остап Іванович
Різник Олег Яремович
Пірко Ігор Богданович
Яцишин Світлана Іванівна
Сторожук Олександр Леонідович
Крошний Ігор Миколайович
Процик Юрій Степанович
Головатий Андрій Ігорович
Мокрицька Ольга Володимирівна
Бекас Богдан Олексійович
 Борецька Ірина Богданівна
Шиманський Володимир Михайлович
Капран Ігор Дмитрович
Поберейко Софія Богданівна
Флуд Любомир Олегович
Яркун Володимир Ігорович
Рожак Петро Ігорович
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com