logo3

Log in

Історія розвитку кафедри

ad naturam vivere discimus

Кафедра створена у 1986р. і відноситься до кафедр інституту деревооброблювальних технологій і дизайну Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України).

Створена у 1986 році як кафедра Обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів та відносилася до Технологічного факультету. В результаті реорганізацій  Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України) у 2014 році отримала назву Інформаційних технологій та ввійшла до складу Інституту деревооброблювальних технологій і дизайну. Кафедра є випусковою для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» та спеціальності «Інформаційні технології проектування».
Першим завідувачем кафедри був професор, доктор технічних наук Плахтина О.Г. З 9.02.1998р. по 30.06.2002р. кафедрою завідував доцент, кандидат фізико-математичних наук Дорожовський Є.С. А з 1.07.2002р. кафедру очолив професор, доктор технічних наук Соколовський Я.І.У 2004 році кафедра почала підготовку бакалаврів за напрямом 6.050101 «Комп’ютерні науки». А у 2006 році був здійснений перший набір студентів на базі ОКР молодшого спеціаліста. І вже в 2008р. відбувся перший випуск бакалаврів і водночас розпочато підготовку спеціалістів та магістрів за спеціальністю "Інформаційні технології проектування". З 2010 року колектив кафедри поповнюється за рахунок власних випускників.

Навчально-методична діяльність кафедри спрямована на здобуття студентами фундаментальної підготовки з інформатики, обчислювальної техніки і програмування, сучасних комп'ютерно-інформаційних систем і технологій, проектування CAD/CAE/CAM систем, методів комп’ютерного моделювання та оптимізації технологічних процесів. 
Постійно впроваджується у навчальний процес низка нових дисциплін, що потребує від колективу кафедри періодичного підвищення кваліфікацій з передових технологій та методів підготовки фахівців ІТ-галузі, створення нової лекційної та лабораторно-практичної бази, співпраці з відомими українськими та міжнародними університетами та ІТ-компаніями.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін з інформатики, інформаційних технологій, обчислювальної техніки, web-технологій для студентів усіх напрямів та спеціальностей університету.
На кафедрі проводяться фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблеми "Інформаційно-комп'ютерні технології забезпечення функціонування сталого розвитку лісопромислового комплексу України". Працівниками кафедри захищено п’ять докторських та 14 кандидатських дисертацій.

Технічне забезпечення навчального та наукового процесу  періодично оновлюється та поповнюється сучасною комп’ютерною технікою. Для навчального процесу використовується дев’ять спеціалізованих навчальних лабораторій. Всі ПК кафедри об’єднанні в локальну мережу та під'єднанні до Інтернету. Скористатися доступом до Wi-Fi можна безпосередньо у шести навчальних лабораторіях кафедри. На базі навчальної лабораторії Розподілених систем та паралельних обчислень утворено навчально-науковий кластер.

У 2014 році на базі кафедри інформаційних технологій створено спеціалізований підрозділ Національного лісотехнічного університету України пов'язаний з профілем діяльності компанії Autodesk. Спеціалізований підрозділ забезпечений персоналом з викладачів та інженерів кафедри і матеріально-технічними засобами, необхідними для ефективної роботи на постійній основі.

Викладачі кафедри стали ініціаторами та реалізаторами впровадження проекту дистанційного навчання на базі системи Moodle, що дає змогу студентам кафедри дистанційно опрацьовувати навчальні курси, а викладачам – оперативно відповідати на питання студентів.

На кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями: 05.13.07 "Автоматизація процесів керування", 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини"; та докторантура: 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини".

Однією з традицій кафедри є активна участь студентів у науковій роботі, у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конференціях. Щороку на кафедрі проходять студентські науково-технічні конференції, конференції молодих вчених та науковометодичні семінари.

Останнє редагуванняВівторок, 23 березня 2021 08:09
Детальніше в цій категорії: Абітурієнту »