logo3

Log in

Співпраця з SoftServe

Ось уже декілька років підряд кафедра інформаційних технологій Національного лісотехнічного університету України готує ІТ-фахівців у тісній співпраці з компанією SoftServe. Представники даної компанії неодноразово брали участь у спільних наукових та інноваційних проектах, спрямованих на вирішення актуальних проблем, які становлять спільний інтерес у галузі інформаційних технологій та програмного забезпечення, а також проводили зустрічі зі студентами та внесли пропозиції щодо навчальних планів.

Слід зазначити, що  ознайомившись з робочими програми та навчальними планами спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні технології проектування», компанія SoftServe висловила свої рекомендації щодо дисциплін, які потребували доопрацювання та оновлення.

Зокрема за пропозицією SoftServe доповнено та удосконалено дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн», «Геометричне моделювання», «Комп’ютерна графіка». У дисципліні «Методи та засоби ООАП» додані нові шаблони проектування та анти-шаблони, дисципліна «Організація баз даних і знань» доповнена блоком «Нереляційні бази даних», дисципліна «Теорія алгоритмів» наповнена оновленим лабораторним практикумом. Також зазнали змін дисципліни «Технологія комп’ютерного проектування» та «Технології захисту інформації» з урахуванням тенденцій ІТ-ринку.

Студенти, які навчаються на даних спеціальностях, підтримали такі зміни, адже для того, щоб стати кваліфікованим ІТ-фахівцем необхідно мати сучасні знання та практичний досвід.

ст. викл. Борецька І.Б.