logo3

Log in

Кандидатські дисертації

За період функціонування кафедри захищені кандидатські дисертації:

 • Омелян Григорович Плахтина "Розробка математичних моделей електричних машин для дослідження електромагнітних процесів в системі ЯСГ-БПЧ-АД", 1980р.
 • Дорожовський Євген Степанович „Розвязування деяких задач електростатистики числовими методами”, 1971р.
 • Думанський Остап Іванович „Напружений стан однорідних і кусково-однорідних пластин, послаблених гострокінцевими щілинами і надрізами”,  1977р. Науковий керівник - д.ф.-м.н. проф. Грілицький Д.В. 
 • Василів Карл Миколайович „Автоматизована система моделювання автономного електроприводу „Явнополюсний синхронний генератор циклоконвектор явнополюсний сихнронних двигун””, 1991р. Науковий керівник - д.т.н. проф. Плахтина О.Г. 
 • Лопотко Олег Вячеславович „Парно-додатньо визначені ядра нескінченної кількості змінних”, 1991р. 
 • Грицюк Юрій Іванович „Оптимізація розкрою ДСП на заготовки”, 1992р. Науковий керівник - к.ф.-м.н. Дорожовський Є.С. 
 • Рудий Тарас Володимирович „Дослідження методами математичного моделювання електро-механічних систем ВЕУ з оптимальним відбором потужності вітродвигуна і стабілізацією частоти на виході інвертора струму”, 1996р.
 • Поберейко Богдан Петрович „Ідентифікація напружено-деформівного стану деревини зі змінним вологовмістом”, 2000р. Науковий керівник - д.т.н. професор Соколовський Я.І. 
 • Кулешник Ярема Федорович „Закономірності розвитку внутрішніх напружень при сушінні деревини як анізотропного тіла”, 2002р. Науковий керівник - д.т.н. професор Білей П.В. 
 • Петрів Оксана Миколаївна „Математична модель тепломасообмінних і деформаційних процесів під час пресування деревностружкових плит”, 2008р. Науковий керівник - д.т.н. професор Соколовський Я.І. 
 • Дендюк Михайло Володимирович „Математична модель двовимірного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння”, 2008р. Науковий керівник - д.т.н. професор Соколовський Я.І. 
 • Бакалець Антон Васильович „Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення і в’язкопружного стану в деревині у процесі сушіння”, 2010р. Науковий керівник - д.т.н. професор Соколовський Я.І. 
 • Коширець Світлана Іванівна „Моделі та засоби вдосконалення процесу розкрою колод хвойних порід на пилопродукцію для столярного виробництва”, 2011р. Науковий керівник - д.т.н. Грицюк Ю.І. 
 • Процик Юрій Степанович „Дослідження асимптотичних властивостей субгармонійних функцій методом сферичних гармонік”, 2012р. Науковий керівник - д.ф.-м.н. Васильків Я.В.
 • Сторожук Олександр Леонідович „Визначення анізотропних пружних характеристик деревини акустичним методом”, 2013р. Науковий керівник - д.т.н. професор Соколовський Я.І. 
 • Пірко Ігор Богданович „Термо та фотоіндуковані перетворення електронних центрів забарвлень  в кристалах із структурою флюориту”, 2013р. Науковий керівник - д.ф.-м.н. професор Чорній З.П. 
 • Крошний Ігор Миколайович „Математичне моделювання напружено-деформівного стану деревини у процесі конвективного сушіння”, 2013р. Науковий керівник - д.т.н. професор Соколовський Я.І. 
 • Мокрицька Ольга Володимирівна „Математичне моделювання в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння як багатофазної системи”, 2013р. Науковий керівник - д.т.н. професор Соколовський Я.І.
 • Шиманський Володимир Михайлович „Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення та в’язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною структурою”, 2016р. Науковий керівник - д.т.н. професор Соколовський Я.І.
 • Прусак Юрій Володимирович „Закономірності в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння з врахуванням циліндричної анізотропії”, 2016р. Науковий керівник - д.т.н. професор Соколовський Я.І.
 • Борисов Віктор Михайлович - "Удосконалення експериментальних методів визначення вологості деревини у технологічних процесах", 2018р. Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент, Кенс Ігор-Роман Романович доцент кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.
 • Флуд Любомир Олегович - "Обгрунтування критерію міцності деревини в процесі сушіння як анізотропного матеріалу", 2018р. Науковий керівник д.т.н. професор Поберейко Б.П.
 • Левкович Мар'яна Володимирівна - "Математичне моделювання деформаційних і тепломасообмінних процесів у середовищах з фрактальною структурою", 2019р. Науковий керівник - д.т.н. професор Соколовський Я.І.
 • Борецька Ірина Богданівна - "Математичне моделювання конвективного процесу сушіння деревини з урахуванням границі фазових переходів", 2019р. Науковий керівник - д.т.н. професор Соколовський Я.І.