logo3

Log in

Опитування

  • Опубліковано в 121

istАнкетування здобувачів вищої освіти та результати


Результати анкетування
  1. Результати анкетування "Рівень задоволеності підтримкою в НЛТУ України
  2. Результати анкетування "Оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при опануванні навчальної дисципліни"
  3. Результати анкетування "Опитування здобувачів вищої освіти щодо методів викладання в НЛТУ України
  4. Результати анкетування "Опитування рівня задоволеності студентів залученням роботодавців до освітнього процесу"

Опитування професорсько-викладацького складу кафедри та результати


Результати опитування

Анкетування роботодавців та результати