logo3

Log in

Силабуси

  • Опубліковано в 122

122 - Комп'ютерні науки

 Обов'язкові компоненти   Вибіркові компоненти
  І курс    
ОК1.03 Іноземна мова (англійська)   ВК1.06.1 Англійська мова (за професійним спрямуванням)
ОК2.05 Комп'ютерна графіка   ВК1.06.2 Англійська мова професійного спілкування
ОК2.02 Алгебра та геометрія   ВК2.11.1 Математичні методи дослідження операцій
ОК2.03 Математичний аналіз   ВК2.11.2 Математичне програмування
ОК2.04 Дискретна математика   ВК2.12.1 Філософія
ОК2.06 Фізика   ВК2.12.2 Економіка та бізнес
ОК2.09 Чисельні методи   ВК3.19.1 Програмне забезпечення (Java)
ОК2.10 Електротехніка та електроніка   ВК3.19.2 Об'єктно-орієнтоване програмування на мові Java
ОК3.03 Операційні системи   ВК3.20.1 Операційне числення
ОК3.01 Алгоритмізація та програмування   ВК3.20.2 Цифрова обробка сигналів і зображень
ОК3.02 Алгоритми та структури даних   ВК3.21.1 Комп'ютерна схемотехніка архітектура комп'ютерів
ОК2.07 Диференціальні рівняння   ВК3.21.2 Технічні засоби комп'ютерних систем
  2 курс   ВК3.22.1 Моделювання систем
ОК2.08 Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси і мат. статистика   ВК3.22.2 Математичне та комп'ютерне моделювання
ОК3.04 Об'єктно-орієнтоване програмування   ВК3.23.1 Системи штучного інтелекту
ОК3.04 К Об'єктно-орієнтоване програмування   ВК3.23.2 Проектування інтелектуальних систем
ОК3.05 Організація баз даних та знань   ВК3.24.1 Програмування для аналізу даних мовою Python 
ОК3.06 Комп'ютерні мережі   ВК3.24.2 Прикладне програмне забезпечення (Python)
  3 курс   ВК3.25.1 Математичне моделювання (нечітка логіка)
ОК3.07 Системний аналіз   ВК3.25.2 Математичні основи представлення знань
ОК3.08 Технологія програмування та створення програмних продуктів   ВК3.26.1 Геометричне моделювання
ОК3.11 ШНМ (архітектура, застосування, навчання)   ВК3.26.2 Графічне й геометричне моделювання та інтерактивні системи
ОК3.16 Програмування мобільних систем   ВК3.27.1 Управління ІТ-проектами
ОК3.09 Веб-технології та веб-дизайн   ВК3.27.2 Менеджмент проектів програмного забезпечення
ОК3.14 Теорія прийняття рішень   ВК3.28.1 Методи та засоби ООАП
ОК3.18 Хмарні технології   ВК3.28.2 Сучасні технології  ООАП інформаційних систем
ОК3.12 Машинне навчання   ВК3.29.1 Рекомендаційні системи
ОК4.01 Проектно-технологічна практика   ВК3.29.2 Моделі та методи побудови рекомендаційних систем
  4 курс   ВК3.30.1 Технології захисту інформації
ОК3.12 Машинне навчання (продовження)   ВК3.30.2 Інформаційна безпека
ОК3.15 Крос-платформне програмування      
ОК3.10 Технологія розподілених і паралельних обчислень      
ОК3.10 К Технологія розподілених і паралельних обчислень      
ОК3.17 Опрацювання інформації методами штучного інтелекту      
ОК1.04 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці       
ОК1.05 Українська мова за професійним спрямуванням      
ОК2.01 Екологія      
ОК3.13 Інтелектуальний аналіз даних      
ОК1.02 Iсторiя та культура України      
ОК4.02 Переддипломна практика      
ОК4.04 Виконання і захист дипломного проекту / роботи