logo3

Log in

Аспіранти і докторанти

Відомості про докторантів кафедри

Прізвище, ім’я, по-батькові, посада 

Назва дисертаційної роботи

Вид дисертації (кандидатська, докторська)

Науковий керівник, консультант

Номер протоколу і дата затвердження теми Вченою радою університету

Ймовірний рік завершення і захисту дисертації

Крошний Ігор Миколайович, доцент   

Математичні моделі та методи аналізу взаємозв’язаних деформаційно-релаксаційних і тепломасообмінних процесів у капілярно пористих середовищах

Докторська

Соколовський Я.І.

Вчена рада НЛТУ України Протокол №11 27.11.2014 р.

2020

Шиманський Володимир Михайлович, доцент

Моделі та методи дослідження неізотермічного волого перенесення та вязкопружнього деформування у середовищах з фрактальною структурою

Докторська

Соколовський Я.І.

Вчена рада

НЛТУ України

Протокол №2

25.02.2016 р.

2021

Семенишин Назар, аспірант

Математичне та програмне забезпечення системи нейромережевого керування тепловими процесами

Кандидатська

Дендюк М.В.

Вчена рада

НЛТУ України

Протокол №2

25.02.2016 р.

2020

Яркун Володимир Ігорович, аспірант

Математичне та програмне забезпечення скінченно-елементного аналізу деформаційних процесів з використанням паралельних обчислень

Кандидатська

Шабатура Ю.В.

Вчена рада

НЛТУ України

Протокол №12

25.12.2014 р.

2020

Каспришин Я.В , аспірант

Математичне та програмне забезпечення системи моделювання деформаційно-релаксаційних процесів у середовищах з фрактальною структурою

Кандидат­ська

Соколовський Я.І.

Вчена рада

НЛТУ України

Протокол №3

26.10.2017 р.

2021

Каплунський Я.О., аспірант

Об’єктно-орієнтовані моделі та методи аналізу неізотермічного вологоперенесення у середовищах з фрактальною структурою

Кандидат­ська

Соколовський Я.І.

Вчена рада

НЛТУ України

Протокол №3

26.10.2017 р.

2021

Мельниченко А.М., аспірант

 

Математичне моделювання нестаціонарних процесів дифузії   речовин з урахуванням інерції

Кандидат­ська

Процах Н.П.

Вчена рада

НЛТУ України

Протокол №3

26.10.2017 р.

2021

Мельниченко В.М., аспірант

Математичне та програмне забезпечення системи автоматизованого розрахунку в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння

Кандидат­ська

Дендюк М.В.

Вчена рада

НЛТУ України

Протокол №3

26.10.2017 р.

2021

Сінкевич О.В., аспірант

Створення інформаційної технології моделювання та аналізу тепломеханічних процесів в інтегрованих САПР

Кандидат­ська

Соколовський Я.І.

Вчена рада

НЛТУ України

Протокол №3

26.04.2018 р.

2022

Лукащук Б.С., аспірант

Методи та комп’ютерні засоби аналізу пошкоджень шкірних покриттів людини

Кандидат­ська

Шабатура Ю.В.

Вчена рада

НЛТУ України

Протокол №3

26.09.2019 р.

2023

Опришко М.І,. аспірант

Моделі машинного навчання в задачах інтелектуального прогнозування курсів валют

Кандидат­ська

Соколовський Я.І.

Вчена рада

НЛТУ України

Протокол №3

26.09.2019 р.

2023