Log in

Аспірантура та докторантура

На кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями:

  • 122 Комп'ютерні науки;
  • 05.13.07 "Автоматизація процесів керування";
  • 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини".

та докторантура:

  • 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини".

Наукові керівники та консультанти:

  • д.т.н. професор Соколовський Я.І.
  • д.т.н. професор Шабатура Ю.В.
  • д.т.н. професор Поберейко Б.П.
  • д.ф.-м.н., доцент Процах Н.П.
  • к.т.н. доцент Дендюк М.В.