Log in

Думанський Остап Іванович

DumanskiyДоцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук

Освіта

У 1969 році закінчив Львівський державний університет ім. Ів.Франка (м.Львів) за спеціальністю "Механіка".

Посада, наукові ступені та звання:

Наукова ступінь - кандидат фізико-математичних наук.

Наукове звання - доцент.

Тема кандидатської дисертації: ”Пружний стан однорідних і кусково-однорідних пластин послаблених криволінійними щілинами та надрізами”.

Рік захисту – 1977.

Посада - доцент кафедри.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямами: Моделювання технологічних процесів. Механічні САПР.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за напрямом Компютерні науки. Читає курси лекцій, веде практичні занняття з дициплін:

  • Дискретна математика.
  • Операційне числення.
  • Чисельні методи.
  • Числові методи і математичне моделювання на ЕОМ.

 

Список науково-методичних праць: Google   

Наукові публікації

№ з/п

       Назва

Характер.

роботи

Категорія видання

Вхідні дані

      Співавтори

1986-1993

1

   Точное решение  задачи об упругом состоянии пластины с торцевыми трещинами

стаття

 -

Деп. в УкрНІІНТІ, 19.04.86 р. №1039 –Укр.86. –12 с.

Солтис І.Ф.,

Яськевич Т.Р.,

Думанський О.І.

2

   Методические указания и контрольне задания по высшей математике для студентов – заочников І курса (спец. 0901, 0902) .Часть І.

рукопис

 -

СК МП ОЦ Облстатуправління. Львів. 1986 р. – 82 с.

Гірняк О.Ф.

Гнідець Б.М.

Гой І.О.,

Думанський О.І.

3

   Ряди Фур’є. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи для студентів спеціальностей 0901, 0902. 0519.

   рукопис

 -

Львівський ЦНТІ . Львів. 1986. –26 с.

Гірняк О.Ф.

Гнідець Б.М.

Сеник С.Г.,

Думанський О.І.

4

   Растяжение полуплоскости с боковими разрезами

стаття

 -

Деп. в ВІНІТІ,  №0287.00668.1987. –

227 с.

Солтис І.Ф.,

Яськевич Т.Р.,

Думанський О.І.

5

  Функціональні ряди.  Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи для студентів спеціальностей 0901, 0902. 0519.

рукопис

 -

Львівський ЦНТІ . Львів. 1986. –58 с.

Гнідець Б.М.

Солтис І.Ф.

Грицай С.В.,

Думанський О.І.

6

   Розробка моделей обчислювача наземних комплексів фондів обробки даних дистанційного зондування Землі

стаття

 -

Деп. в УкрНІІНТІ, 10.11.86 р. №2546 –Укр.86. –12 с.

Гнатиків В.М.,Думанський О.І.,

та інші

7

   Методичні вказівки до розв’язування задач лінійного програмування симплексним методом із застосуванням ЄС ЕОМ (для студентів всіх спеціальностей )

рукопис

 -

СК МП ОЦ Облстатуправління. Львів. 1987 р. – 44 с.

Скородинський В.А. Дорожовський Є.С.
Думанський О.І.

8

   О влиянии температурного поля на напряженное состояние полубесконечной плоскости с разрезами

стаття

 -

Деп. в УкрНІІНТІ, 08.01.87 р. №284 –Укр.87. –10 с.

Солтис І.Ф.,

Яськевич Т.Р.,

Думанський О.І.

9

   Методичні вказівки до розрахункових робіт для дисципліни «Прикладна математика» (елементи математичної статистики) для студентів технологічного факультету

рукопис

СК МП ОЦ Облстатуправління. Львів. 1987 р. – 38 с.

Гнідець Б.М.

Скородинський В.А.

Думанський О.І.

10

    Методичні вказівки до розрахункових робіт для дисципліни «Прикладна математика» (методи лінійної та нелінійної оптимізації) для студентів технологічного факультету

рукопис

 -

СК МП ОЦ Облстатуправління. Львів. 1987 р. – 37 с

Гнідець Б.М.

Скородинський В.А.

Думанський О.І.

11

   Чистый изгиб полосы, ослабленной торцевыми трещинами или остроконечными выступами

стаття

 -

Деп. в УкрНІІНТІ, 24.06.87 р. №1719 –Укр.87. –10 с.

Яськевич Т.Р.,

Думанський О.І.

12

   Распределение напряжений около криволинейной щели в пластинчастом элементе конструкции деревообрабатывающего станка

стаття

 -

Лесное хоз-во.лесн.,бум. и деревообраб.пром –сть, вип.18, 1987.

–4 с.

Гнатиків В.М.

Яськевич Т.Р.

Думанський О.І.

13

   Исследование напряженого состояния шпона с торцевіми трещинами в прцессе сушки

стаття

 -

Лесное хоз-во.лесн.,бум. и деревообраб.пром –сть, вип.20, 1989.

–5 с.

Труш  Є.І.

Яськевич Т.Р.

Думанський О.І.

14

   Определение напряженого состояния пластины, ослабленной элептическими разрезами на линии раздела материалов

тези

 -

Всесоюзна конференція «Зміщані задачі механіки деформованого тіла». Одеса. 1989. –2с.

Стасюк К.Г.

Думанський О.І.

15

   Исследование физико – биологических параметров лесных финоциозов с учетом влияния внешней среды наземного и аэрокосмического зондирования

стаття

 -

Деп. в ВІНІТІ,  №0189.0086135.1989. –

94 с.

Гірник М.Л.

Скородинський В.А.

Думанський О.І.

16

   Методичні вказівки до розв’язування задач із застосуванням кратних та криволінійних інтегралів

рукопис

 -

Вид. – во ЛЛТІ 1989. – 20 с.

Гнідець Б.М.

Солтис І.Ф.

Думанський О.І.

 

17

   Изгиб пластины, ослабленной криволинейной щелью

стаття

 -

Деп. в УкрНІІНТІ, 24.06.89 р. №395–Укр.89. –10 с.

Стасюк К.Г.

Яськевич Т.Р.

Думанський О.І.

18

   Исследование температурного поля в полуплоскрсти с термоизолированным краем, ослабленной криволинейным отверстием и находящейся под. действием источников тепла

стаття

 -

Деп. в УкрНІІНТІ, 10.08.90 р. №66–Укр.90. –5 с.

 Думанський О.І.

19

Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу «Інформатика та програмування на ЕОМ» для студентів інж. – екон. факультету

рукопис

 

Вид. – во ЛЛТІ 1990. – 25 с.

Фернеза Р.М.

Лопотко О.В.

Рудий Т.В.

Думанський О.І.

20

   Контрольні завдання та методичні вказівки для курсу «Інформатика та програмування на ЕОМ» для студентів заочної форми навчання інж. – екон. спеціальності

рукопис

 

Вид. – во ЛЛТІ 1990. – 30 с.

Фернеза Р.М.

 Думанський О.І.

21

   Напружений стан деревинних пластин із складених матеріалів

 

 

Лісове господарство, лісова,

паперова та деревообробна пром. –сть, вип..22.1991. – 4 с.

Стасюк К.Г.

Яськевич Т.Р.

Думанський О.І.

22

Методичні вказівки та завдання до розрахункових робіт з курсу «Математичні моделі та методи в розрахунках  на ЕОМ» для студентів технологів всіх форм навчання

рукопис

 

Вид. – во ЛЛТІ 1991. – 30 с.

Фернеза Р.М.

Лопотко О.В.

Думанський О.І.

 

                                                                                        1994-1997

23

  Напружений стан нескінченої смуги із розрізами

тези

 

«Збірник доповідей викладачів УАД», вип.1.Львів.1994. – 2с.

Стасюк К.Г.

 

24

  Згин ДСПлити з краєвим надрізом

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип..1. Львів. 1994. – 5 с.

Яськевич Т.Р.

25

   Напружено – деформівний стан деревинної пластини з ізотропним включенням

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип..1. Львів. 1994. – 5 с.

Стасюк К.Г.

 

26

   Дослідження роботи ліній з наскрізним транспортом

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.2. Львів. 1994. – 4 с.

Дендюк Д.Л.

Максимів В.М.

 

27

   До граничної рівноваги пластин з розрізами

тези

 

«Збірник доповідей викладачів УАД», вип.2.Львів.1995. – 2с.

Стасюк К.Г.

 

28

   Дослідження спостережливості та керованості теполо– масообмінних процесів екосистм 

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.7. Львів. 1997. – 4 с.

Гірник М.Л.

Кенс І.Р.

 

29

Чисельні алгоритми визначення пружного стану пластин на основі методів інтегральних рівнянь і функцій Гріна

тези

 

Всеукраїнська конференція «Нові підходи до розв’язування диференціальних рівнянь». Дрогобич. 15 – 19 ,09.1997р. –2 с.

Максимович В.М.

                                                                                       1998 - 2003

30

  Методичні вказівки та завдання  до розрахункових робіт з дисципліни «Інформатика, ОТ і програмування» для студентів лісогосподарського ф - ту

рукопис

 

Вид. – во УкрДЛТУ . Львів.1999. – 50 с.

Римар Ю.М.

31

   Напружений стан пластинчастого елементу конструкції з криволінійними надрізами

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.33.. Львів. 1999. –3 с.

32

   Визначення термопружного стану пластини з тепловіддачею методом Майзеля

стаття

 

Науковий журнал «Прикладна математика» ДУ «Львівська політехніка» №364. Львів. 1999. – 5с.

Дасюк Я.І.

Максимів Я.В.

 

33

   Напружено – рівноважний стан пластинчастого елементу конструкції, послабленого криволінійним отвором, при дії силових факторів

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.101.. Львів.2000. –4с.

Голубець В.М.

34

  Методичні вказівки та завдання  для виконання контрольних робіт з дисципліни «Інформатика, ОТ і програмування» для студентів заочного ф – ту лісогосподарської спеціальності

рукопис

 

Вид. – во УкрДЛТУ . Львів. 2000. – 58 с.

Ганзюк В.М.

Дендюк М.В.

Римар Ю.М.

Рудий Т.В.

35

   Узагальнений метод дослідження напружено стану обмежених пластинчастих елементів конструкції під дією зосереджених силових факторів

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.12.2. Львів. 2002. –8 с.

36

   Загальний метод дослідження кручення суцільних призматичних валів (брусів)

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.12.5. Львів. 2002. –4 с.

37

   Загальний метод дослідження кручення порожнистих призматичних валів (брусів)

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.12.8. Львів. 2002. –5 с.

 -

                                                                                        2004-2009

38

   Пружна та гранична рівновага пластинчастого елементу конструкції з криволінійним отвором

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ в.14.4,

2004 р.

Бекас Б.О.

39

   Пружна рівновага пластинчастого елемнта конструкції у вигляді двозв’язної області

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.9.3, 2005

Осів П.М.

40

   Методи пошуку ефективного розв’язку задачі АЛ з вимушеним єдиним ритмом роботи

стаття

 

Науковий вісник УкрДЛТУ, вип.9.3, 2005

Думанський Н.О.

41

   Побудова розрахунку напруженого стану пластинок з отворами на основі розв’язків типу Гріна

тези

 

Наукова конференція „Сучасні проблеми механіки”, НЛДУ Львів, грудень, 2005 р. – 5 с.

 -

42

   Дослідження напружено – деформівного стану пластинки з криволінійним отвором

стаття

 

Вісник НУ„Львів-ська політехніка” серія „Фіз. – матем. науки”, вип.540,

Львів,  2005 р.

Федюк Є.М.

43

Збірник завдань для розрахункових робіт з дисципліни „Основи дискретної математики» для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки»

рукопис

 

Вид.- во НЛТУ України Львів, 2005 р.   – 30 с.

44

    Дослідження пружного стану пластинчастого елемента конструкції, який перебуває під дією зосереджених силових факторів

стаття

 

Вісник НЛДУ. Серія механіко-мате-матична вип.65, Львів, 2006р.

Максимович В.М.

45

    Збірник завдань до розрахункових робіт з дисципліни «Цифрова обробка сигналів і зображень»

рукопис

 

Вид. – во НЛТУ України, Львів. 2006.- 24 с.

 -

46

   Математичні методи у розрахунках на ЕОМ.Методичні вказівки і завдання до контро-льної роботи для студентів спеціальності «Технологія дерево-обробки» НЛТУУ заочної форми навчання

рукопис

 

Вид. – во НЛТУ України, Львів. 2006.- 36 с.

Сторожук О.Л.

47

   Елементи лінійної алгебри. Методичні вказівки і завдання для самостійних та розра-хункових робіт з дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія»

рукопис

 

Вид – во ЛДІНТУ Львів, 2007р. – 35 с.

Гайвась І.В.,

Козак Л.І.

48

   Дослідження напружено-деформівного стану валів (стрижнів) при крученні

стаття

 

Матеріали науково-практичної конференції. ЛДІНТУ.Серія: Фіз.-матем та техн. науки. Львів, 16.05.2007.- 3 с.

Федюк Є.М.

49

   Напружено-деформівний стан пластинчастих елементів конструкції у вигляді двозв’язної  області

стаття

 

Матеріали науково-практичної конференції. ЛДІНТУ. Серія: Фіз.-матем. та техн. науки. Львів,16. 05.2007. -5 с.

50

   Математична модель напруженого стану пластинчастого елементу  конструкції, послабленого  криволінійним отвором.

стаття

 

Матеріали науково-практичної конфе-ренції. ЛДІНТУ.Серія: Фіз.-матем та техн. науки. Львів, 16.05.2007. – 4 с.

 -

51

   Інформатика і комп’ютерна техніка. Завдання і методичні вказівки до  котрольних робіт для студентів груп ЕП-11з , ,МН-11з економічного факуьтету заочної форми навчання

рукопис

 

Вид – во ЛДІНТУ Львів, 2007р. – 26 с.

Гембара Т.В.

52

   Лабораторний практикум з дисципліни «Економічна інформатика». (Основи  роботи з графічним інтерфейсом операційних систем сімейства Windows). Для студентів базових напрямків ЕП, МР.

рукопис

 

Вид – во ЛДІНТУ, Львів, 2007р.-  42 с.

Гембара Т.В.

  53

   Лабораторний практикум з дисципліни «Економічна інформатика». (Основні прийоми роботи з текстово-графічним процесором Microsoft  Word). Для студентів базових напрямків ЕП , МН, МР.

рукопис

 

Вид – во ЛДІНТУЛьвів, 2007р. – 45 с.

Гембара Т.В.

54

   Лабораторний практикум з дисципліни „Економічна інформатика”. (Основні прийоми роб-ти у середовищі таблич-ного процесора Excel). Для студентів базових напрямків ЕП, МН, МР. 

рукопис

 

Вид – во ЛДІНТУ Львів, 2007р.- 54 с.

Гембара Т.В.

55

   Математична модель термопружного стану пластинчастого елементу конструкції у процесі тепловіддачі

стаття

 

Матеріали науково-практичної конфе-ренції. ЛДІНТУ.Серія: Фіз.-матем та техн. науки. Львів, 12.11.08. – 6 с.

56

    Математична модель напружено-деформівного стану пластинчастого елемента конструкції у вигляді багатозв’язної області

тези

 

Конференція Фіз.-матем. науки НУ „Львівська політехніка”, 2008

Федюк Є.М.

57

   Диференціальні моделі  у задачах  лісового господарства

    стаття

 

Наукові праці Лісівничої академії наук України, вип.6, 2008 р.-12 с.

Дебринюк Ю.М.

58

   Рекурентні співвідношення і рівняння та методи їх розв’язання

   стаття

 

Матеріали науково-практичної конфе-ренції. ЛДІНТУ.Серія: Фіз.-матем та техн. науки. Львів, 16.05.09 р. -8с.

Кузь О.Н.

   59

   Теорія ймовірностей, випадкові процеси і математична статистика. Методичні вказівки та ндивідуальні завдання для студентів технічних спеціальностей.

рукопис

 

Вид – во ЛДІНТУ Львів, 2008р.-36 с.

Гайвась І.В.,

Шевчук Є.А.

60

   Збірник завдань до розрахункових робіт до дисципліни «Чисельні методи в інформатиці”

рукопис

 

Вид. – во НЛТУ України, Львів .2008 -24 с.   .

Козак Л.І.

61

   Навчальний практикум до дисципліни «Чисельні методи в інформатиці”

рукопис

 

Вид. – во ЛДІНТУ, Львів 2008- 38 с.

Козак Л.І.

62

   Типи помилок у середовищі С++ та методи їх виправлення. Метод. вказівки до дисципліни «Основи програмування»

   рукопис

 

Вид. – во ЛДІНТУ, Львів 2008. -30 с.

 Козак Л.І.,

Поліщук М.І.

63

   Операційне числення. Практикум до дисципліни «Диференціальні рівняння та операційне числення»

рукопис

 

Вид. – во ЛДІНТУ Львів, 2009. – 39 с.

Грилицький М.Д.

Регей О.І.

   64

   Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни «Дискретна математика» для студентів заочної форми навчання за спеціальністю «Компютерні науки»

рукопис

 

Електронний ресурс кафедри ІТ Національного лісотехнічного університету України. Львів.2009р.- 69 с.

Бекас Б.О.

Капран І.Д.

   65

   Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №2 з дисципліни «Дискретна математика» для студентів заочної форми навчання за спеціальністю «Компютерні науки»

рукопис

 

Електронний ресурс кафедри ІТ Національного лісотехнічного університету України. Львів. 2009.

- 70 с.

Бекас Б.О.

Капран І.Д.

                                                                                         2010-2016

66

   Моделювання росту і продуктивності штучних насаджень PICEA ABIES (L) KAPSI, як прототипів плантаційних  лісових культур у західному регіоні України

стаття

 

Наукові праці Лісівничої академії наук України, вип.8, 2010 р.-18 с.

Дебринюк Ю.М.

67

   Чисельна реалізація математичної моделі транспортування круглого лісоматеріалу під наметом лісу

стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України  вип.21.18,  2011. -8 с.

Цимбалюк Ю.І.

68

   Дискретна математика

конспект лекцій

 

Електронний ресурс кафедри ІТ Національного лісотехнічного університету України. Львів. 2011

-         234 с

69

   Чисельні методи

конспект лекцій

 

Електронний ресурс кафедри ІТ Національного лісотехнічного університету України. Львів. 2011

-         225 с.

70

   Операційне числення

конспект лекцій

 

Електронний ресурс кафедри ІТ Національного лісотехнічного університету України. Львів. 2012

-         186 с.

-

71

   Навчальний практикум «Комбінаторний аналіз» до дисципліни «Дискретна математика»

рукопис

 

Електронний ресурс кафедри ІТ Національного лісотехнічного університету України. Львів. 2012

-         68 с.

72

   «Чисельні методи в інформатиці».  Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання 

рукопис

 

Вид. – во НЛТУ України, Львів .2012.    - 60 с. 

Бекас Б.О.

73

   «Операційне числення». Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання 

рукопис

 

Вид. – во НЛТУ України, Львів .2012.    - 74 с. 

Бекас Б.О.

Пірко І. Б.

74

   Математична модель обходу ростучого дерева на смузі транспортування при трелюванні лісоматеріалу під наметом лісу

    стаття

 

 

Вісник Харківського національно – технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка, вип..136. 2013. -10 с.

Цимбалюк Ю.І.

 

75

   Патент України на винахід №101886. «Причіп трелювальний з механізмом самогальмування»

патент

 

Зареєстрований у Державному реєстрі патентів України на винахід  13.05.2013.

Цимбалюк Ю.І.

 

76

   «Булеві функції та їх перетворення». Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи  з дисципліни «Дискретна математика»для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» заочної форми навчання 

рукопис

 

Вид. – во НЛТУ України, Львів .2013.    - 80 с. 

Бекас Б.О.

Пірко І. Б.,

Думанський О.І.

77

   Навчальний практикум до дисципліни «Чисельні методи». Розділ «Інтегральні рівняння»

рукопис

 

Вид. – во НЛТУ України, Львів .2013.    - 80 с

Думанський Н.О.

Шиманський В.М.,

Думанський О.І.

78

   Патент на корисну модель «Поворотний пристрій до трелювального причепа»

патент

 -

Реєстраційний номер заявки u.201400264. 04.04.2014.

Цимбалюк Ю.І.,

Думанський О.І.

 

79

   Building mathematical models depending on bend radius fiber boards concerning its thickness and hydration time.

    стаття

фахове

Лісове господарство  лісова, паперова і деревообробна  промисловість. - Львів: Між  від. наук.-техн. Збірник НЛТУ України. – 2014, - вип.40. -  с.161-164.

Пилипів І.З.,

Думанський О.І.

80

   «Математична логіка. Перетворення булевих функцій». Лабораторний практикум до виконання лабораторних робіт у середовищі Elektronics Worbench до дисципліни «Дискретна математика»

рукопис

 -

Вид. – во НЛТУ України, Львів .2014.    – 110 с.

Думанський Н.О.

Пірко І.Б.,

Думанський О.І.

81

   Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни “ Чисельні методи і математичне моделювання у розрахунках на ЕОМ “ для студентів  групи АКс  заочної форми навчання.

рукопис

 -

Електрон.ресурс кафедри ІТ. 2014

– 61с.

Поберейко Б.П.,

Бекас Б.О.,

 Думанський О.І.

82

   Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни  « Операційне числення» для студентів напряму 6.050101 –  «Комп’ютерні науки»

рукопис

 -

Електрон.ресурс кафедри  ІТ.  2015. – 63 с.

Поберейко Б.П.,

Бекас Б.О.,

Думанський О.І.

83

Збірник вправ і задач до вивчення дисципліни «Операційне числення» для студентів за спеціальністю   «Комп’ютерні науки»

рукопис

Електронний ресурс кафедри ІТ . 2015.     – 95 с.

Поберейко Б.П.,

Бекас Б.О.,

 Думанський О.І.

84

   Пружний та гранично -  рівноважний пластинчастого елементу конструкції з криволінійним отвором при дії зосереджених сил

стаття

фахове

Науковий вісник НЛТУ України. – 2016, -  вип. 26.1.- с.333-340.

Бекас Б.О.,

Процик Ю.С.,

 Думанський О.І.

85

   Побудова конформних відображень для

напівнескінчених областей з торцевими надрізами та їх застосування в інженерно – технічних дослідженнях

тези

 -

12 –та наукова конференція ІМФН. НУ; «Львів-ська політехніка».Львів: Збірник матеріалів конференції  2-3червня 2016

-50-51 с.

Федюк Є.М.,

Шиманський В.М.,

 Думанський О.І.

86

Дослідження міцності пластинчастого елементу конструкції з криволі-нійним отвором або надрізом при дії зосереджених сил

тези

 -

12 –та наукова конференція ІМФН. НУ; «Львів-ська політехніка».Львів: Збірник матеріалів конференції  2-3червня 2016

-54-55 с.

Федюк Є.М.,

Думанський О.І.

87

„Matlab в чисельних методах. Використання математичного пакета для розв’язування прикладних задач”.  Лабораторний практикум до дисципліни «Чисельні методи» для студентів спеціальності 6.050101 „Комп’ютерні науки” всіх форм навчання

 

рукопис

 

 

 

 -

Вид. – во НЛТУУ. Львів. 2016. -170 с.

 

                                          

Бекас Б.О.,

Капран І.Д.

Шиманський В.М.,

Думанський О.І.

 

                                                                                        2017-2018

88

Побудова математичної моделі стосовно трелювання лісоматеріалів та її чисельна реалізація

тези

13 –та відкрита наук. конф. ІМФН, присвячена 125 –річчю від дня народження Стефана Банаха. НУ; «Львів-ська політехніка».Збірник матер. конференції. Львів,30-31 березня  2017. .-с.102-103.

Федюк Є.М,

Цимбалюк Ю.І.,

 Думанський О.І.

89

    Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ Математичне  моделювання  та чисельні методи і у розрахунках на ЕОМ “ для студентів  групи Лс  стаціонарної та заочної форми навчання.

рукопис.

 -

Електронний ресурс кафедри ІТ.   2017. -62 с.

Бекас Б.О.,

Цимбалюк Ю.І.,

Думанський О.І.

   90

Побудова математичної моделі  трелювання лісоматеріалів згідно з теорією графів

 

тези

13 –та відкрита наук. конф. ІМФН, присвячена 125 –річчю від дня народження Стефана Банаха. НУ; «Львів-ська політехніка».Збірник матер. конференції. Львів,30-31 березня  2017. .-104 -105 с.

Федюк Є.М,

Цимбалюк Ю.І.,

Сохан П.Л.,

Думанський О.І.

   91

   Методичні вказівки  і завдання до контрольних робіт з дисципліни  

« Чисельні методи і математичне моделювання  в розрахунках на ЕОМ» для студентів  групи

АКз–21  заочної форми навчання.

рукопис

Електронний  ресурс кафедри ІТ  2017. – 90 с.

Бекас Б.О.,

Сторожук О.Л.,

Думанський О.І.

92

Дослідження кручення порожнистих валів (брусів)

 

тези

 -

13 –та відкрита наук. конф. ІМФН, присвячена 125 –річчю від дня народження Стефана Банаха. НУ; «Львів-ська політехніка».Збірник матер. конференції. Львів,30-31 березня  2017. .-с.71-72.

Федюк Є.М,

Цимбалюк Ю.І.,

 Думанський О.І.

93

   «Чисельна реалізація задач операційного числення у середовищі Matlab» . Лабораторний практикум до дисципліни «Операцій-не числення» для студентів спеціальності 6.050101 „Комп’ютерні науки”  всіх форм навчання.( Доповнено та перероблено)

рукопис

 -

Електронний ресурс кафедри  ІТ   2018.-с.86

Бекас Б.О.
Процик Ю.С.
Думанський О.І.

94

Лабораторний практикум «Середовище Visual Studio 2010» для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Дискретна марематика»».  Для студентів спеціальності 6.050101 „Комп’ютерні науки” всіх форм навчання.

рукопис

Електронний ресурс кафедри ІТ.2018 р. –125 с. 

Думанський Н.О.,
Бекас Б.О.,
Капран І.Д.,
Семенишин Н.О.,
Думанський О.І.

Методичні публікації
  1. Лабораторний практикум з використанням середовища Visual Studio 2010 для виконання лабораторних робіт до дисципліни «Дискретна математика» / Думанський О.І., Думанський Н.О., Бекас Б.О., Капран Н.О., Семенишин Н.О. / Електрон. ресурс кафедри ІТ 2018 р.
  2. Дискретна математика [Електронний ресурс] : спеціальність 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"/ авт. Капран І.Д., Думанський О.І., кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=9  – необхідна авторизація. 
  3. Чисельні методи [Електронний ресурс] : спеціальність 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"/ авт. Капран І.Д., Думанський О.І., кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=94  – необхідна авторизація. 
  4. Дискретна математика [Електронний ресурс] : спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології"/ авт. Капран І.Д., Думанський О.І., кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=718  – необхідна авторизація. 
  5. Чисельні методи [Електронний ресурс] : спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології"/ авт. Капран І.Д., Думанський О.І., кафедра ІТ НЛТУ України. – Електронний навчальний курс. – Львів: НЛТУ України, 2017. – Режим доступу: http://vee.nltu.edu.ua/course/view.php?id=717  – необхідна авторизація. 

 

 

Останнє редагуванняСереда, 16 жовтня 2019 21:43