logo3

Log in

Аспірантура та докторантура

На кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями:

  • 122 Комп'ютерні науки;

та докторантура:

  • 122 Комп'ютерні науки;

Наукові керівники та консультанти:

  • д.т.н. професор Соколовський Я.І.
  • д.т.н. професор Шабатура Ю.В.
  • д.ф.-м.н., доцент Процах Н.П.
  • к.т.н. доцент Дендюк М.В.

Міжнародні проекти за участю працівників кафедри