logo3

Log in

Силабуси

  • Опубліковано в 126

126 - Інформаційні системи та технології

 Обов'язкові компоненти   Вибіркові компоненти
  І семестр    
ОК1.02 Іноземна мова (англійська)   ВК1.01 Англійська мова (за професійним спрямуванням) 
ОК2.02 Алгебра та геометрія   ВК1.02 Англійська мова професійного спілкування 
ОК2.03 Математичний аналіз   ВК1.03 Ділова іноземна мова
ОК2.04 Дискретна математика   ВК1.04 Філософія 
ОК2.05 Комп'ютерна графіка   ВК1.05 Соціологія 
ОК2.06 Фізика   ВК1.06 Політологія 
ОК3.01 Алгоритмізація та програмування   ВК1.07 Релігієзнавство 
ОК3.02 Алгоритми та структури даних   ВК1.08 Економіка та бізнес 
  ІІ семестр   ВК3.01 Операційне числення
ОК1.02 Іноземна мова (англійська) - (продовження)
  ВК3.02 Цифрова обробка сигналів і зображень у системах моніторингу
ОК2.04 Дискретна математика (продовження)   ВК3.03 Технічні засоби комп'ютерних систем
ОК2.07 Диференціальні рівняння   ВК3.04 Комп'ютерна схемотехніка архітектура комп'ютерів
ОК2.09 Чисельні методи   ВК3.05 Об'єктно-орієнтоване програмування на мові Java
ОК2.10 Електротехніка та електроніка   ВК3.06 Геометричне моделювааня
ОК3.01 Алгоритмізація та програмування (продовження)   ВК3.07 Системи штучного інтелекту
ОК3.02 Алгоритми та структури даних (продовження)  (продовження)   ВК3.08 Програмне забезпечення (Java)
ОК3.03 Операційні системи   ВК3.09 Проектування інтелектуальних систем
  ІІІ семестр   ВК3.10 Математичні методи дослідження операцій
ОК2.08 Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси і математична статистика   ВК3.11 Математичне програмування
ОК3.04 Об'єктно-орієнтоване програмування   ВК3.12 Графічне й геометричне моделювання та інтерактивні системи
ОК3.05 Організація баз даних та знань   ВК3.13 Математичне та комп'ютерне моделювання
ОК3.06 Технологія комп'ютерного проектування   ВК3.14 Технології програмування портативних пристроїв
ОК3.08 Обчислювальні методи механіки суцільних середовищ   ВК3.15 Моделювання систем
  IV семестр   ВК3.16 Програмування мобільних систем
ОК3.04 Об'єктно-орієнтоване програмування (продовження)
  ВК3.17 Програмування для аналізу даних мовою Python
ОК3.04К Об'єктно-орієнтоване програмування (КП)   ВК3.18 Комп'ютерно-інформаційні системи в технологічних процесах
ОК3.05 Організація баз даних та знань (продовження)   ВК3.19 Технологія програмування та створення програмних продуктів
ОК3.07 Комп'ютерні мережі   ВК3.20 Автоматизація технологічної підготовки виробництва
  V сесместр   ВК3.21 Технологія створення програмних проектів
ОК3.09 Веб-технології та веб-дизайн   ВК3.22 Прикладне програмне забезпечення (Python)
ОК3.11 Системний аналіз   ВК3.23 Методи та засоби ООАП
  VI семестр   ВК3.24 Сучасні технології ООАП інформаційних систем
ОК3.09 Веб-технології та веб-дизайн (продовження)
  ВК3.25 ШНМ (архітектура, застосування, навчання)
ОК3.10 Геоінформаційні системи   ВК3.26 САПР складних об'єктів і систем
ОК4.01 Проектно-технологічна практика   ВК3.27 Математичні основи представлення знань
  VII семестр   ВК3.28 Хмарні технології
ОК1.03 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці   ВК3.29 Математичне моделювання (нечітка логіка)
ОК1.04 Українська мова за професійним спрямуванням   ВК3.30 Технології захисту інформації
ОК2.01 Екологія   ВК3.31 Технології проектування складних об'єктів і систем
ОК3.12 Опрацювання інформації методами штучного інтелекту   ВК3.32 Проектування автоматизованих інформаційних систем
ОК3.13 Проектування САЕ/CAD/CAM систем   ВК3.33 Інформаційна безпека
ОК3.14 Технологія розподілених і паралельних обчислень   ВК3.34 Машинне навчання
  VIII семестр   ВК3.35 Інтелектуальний аналіз даних
ОК1.01 Iсторiя та культура України   ВК3.36 Крос-платформне програмування
ОК3.12 Опрацювання інформації методами штучного інтелекту (продовження)   ВК3.37 Теорія прийняття рішень
ОК3.13 Проектування САЕ/CAD/CAM систем (продовження)   ВК3.38 Рекомендаційні системи
ОК3.14 Технологія розподілених і паралельних обчислень (продовження)
  ВК3.39 Моделі та методи побудови рекомендаційних систем
ОК3.14К Технологія розподілених і паралельних обчислень (КП)   ВК3.40 Управління ІТ-проектами
ОК4.02 Переддипломна практика   ВК3.41 Менеджмент проектів програмного забезпечення
ОК4.04 Виконання і захист дипломного проекту / роботи